X


Trang 2/2 đầuđầu 12
Kết quả từ 16 tới 25 trên 25

Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 1. KFC
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-10-2011, 10:04 PM
  Đã viết: 4 bài thảo luận
  KFC is offline
  127862 lượt xem
  #16

  Default

  cái môn mình rất ghét=.= chỉ muốn điên cái đầu
 2. 27-10-2011, 11:07 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 27-10-2011, 11:07 PM
  Bài viết: 4
  firedevil31093 is offline
  #17

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  hay lắm bạn thanks nhìu nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 3. 29-11-2011, 04:07 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 04:07 PM
  Bài viết: 42
  vuinhuhoc is offline
  #18

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam  Thông tin học phần

  Đề cương học phần

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đặc điểm học liệu:

  - Thông tin chi tiết, đầy đủ, dể hiểu về học phần
  - Các chủ đề chính, nội dung trọng tâm của học phần
  - Hệ thống các vấn đề ôn tập, thảo luận
  - Kho / Ngân hàng đề thi, câu hỏi
  - Tài liệu tham khảo; học liệu (bắt buộc, khuyến cáo, tham khảo)
  - Tập hợp, sưu tầm toàn văn điện tử các tài liệu tham khảo, các bài báo, các công trình khoa học…

  Hy vọng tài liệu sẽ là tấm “bản đồ” môn học tốt cho sinh viên, là tài liệu tham khảo tốt cho các giảng viên!


  (xem tiếp “Đọc tiếp” bài viết để tải học liêu về)

  Bạn nào cần bản toàn văn PDF/Word/ODF của các các tài liệu liệt kê bên dưới thì email nhé! chúc vui!

  http://duongcachmenh.wordpress.com/2...ghocphan-dlcm/

  Tất cả vì sinh viên thân yêu, vì sự hiếu động của tư duy!

  “Giảng dạy lịch sử, chúng ta cần thảo luận nhiều về những nhân vật đã đem lại lợi ích cho toàn nhân loại qua cá tính và khả năng phán xét độc lập của họ”. || “Những lời phê bình của sinh viên cần phải được cân nhắc với tinh thần thân thiện. Kiến thức của bậc thầy không phải là để đàn áp suy nghĩ độc lập của sinh viên“.
  (Einstein)

  Related articles

  Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN (duongcachmenh.wordpress.com)
  Quyền Được Xét Xử Công Bằng Trong Pháp Luật Quốc Tế (thongtinphapluatdansu.wordpress.com)
  Bàn Về Tham Nhũng Trong Quản Lý Và Sử Dụng Đất Đai Hiện Nay (thongtinphapluatdansu.wordpress.com)
  Xác Lập Quyền Tài Sản Của Nông Dân Với Đất Nông Nghiệp (thongtinphapluatdansu.wordpress.com)

  =====================
  Học liệu
  9.1 Học liệu bắt buộc

  [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011): Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – tái bản có sửa chữa, bổ sung), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

  [2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006): Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho các trường đại học và cao đẳng), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

  [3]. Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2011): Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
  9.2 Học liệu khuyến cáo

  [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2010): CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập (bộ mới), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

  [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

  [3]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008): CD-ROM: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

  [4]. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1995): Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

  [5]. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996): Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

  [6]. Nguyễn Tiến Hoàng Phạm Văn Linh (2011): Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
  9.3 Học liệu tham khảo

  * Học liệu tham khảo chung:

  [1]. Nguyễn Ái Quốc (2008): Bản án chế độ thực dân Pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

  [2]. Lê Mậu Hãn (2000): Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

  [3]. Michael Sandel (2011): Justice: What’s the Right Thing to Do? (Phái trái đúng sai), Nhà xuất bản Trẻ.

  [4] Bộ học liệu môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (DLCM2011V5-DVD)

  Giảng viên đã biên soạn, phát triển và sưu tập các học liệu liên quan tới việc giảng dạy, học tập, vận dụng các nội dung trong học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Học liệu trong này gồm:

  + Bài giảng điện tử (website độc lập & bài giảng điện tử tích hợp với hệ thống học tập điện tử – elearning)

  + Bài trình chiếu (đôi khi chúng ta cũng gọi là bài giảng điện tử) cho 8 chương của học phần được định dạng pdf & ppsx.

  + Sổ ghi chép theo bài trình chiếu

  + Sổ tay học phần; Giáo trình kết hợp

  + Tư liệu giảng dạy – học tập (phim, âm thanh và tranh ảnh)

  + Website quản lý học tập – giảng dạy học phần

  + Bài giảng nên học tập từ đại học Harvard

  Tải về tại: http://duongcachmenh.wordpress.com , http://gvllct.wordpress.com hoặc liên hệ tác giả.
  * Ngoài ra sinh viên có thể tra cứu các tài liệu trên Internet theo một số địa chỉ như:

  Trang tin và nhóm thảo luận mônĐường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  + Trang tin Vui như đi học: http://sites.google.com/site/vuinhudihoc/ (cung cấp các thông báo và tài liệu chính thức của môn học)

  + Nhóm Vui như học: http://groups.google.com.vn/group/vuinhuhoc/ – dùng để trao đổi, giao lưu, thảo luận, giải đáp thắc mắc…

  Website của giảng viên: Đường Cách mệnh: http://duongcachmenh.wordpress.com
  Kênh Youtube Giáo dục: http://www.youtube.com/education?b=400
  Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập http://www.studygs.net/
  Từ điển bách khoa Việt Nam http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn/
  Từ điển bách khoa Encyclopaedia Britannica http://www.britannica.com/
  Từ điển bách khoa MSN Encarta http://encarta.msn.com/
  Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online) http://www.vjol.info
  Đảng Cộng sản Việt Nam http://dangcongsan.vn
  Tạp chí Xây dựng Đảng http://www.xaydungdang.org.vn/
  Tạp chí Cộng sản http://www.tapchicongsan.org.vn

  * Học liệu tham khảo cho các chương:

  Chương mở đầu

  (1) Nông Đức Mạnh (2007 ): “Cần có những đột phá vê lý luận, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng trong thì kỳ mới”, TC Cộng sản, Số 774 trang 6-12.

  (2) Nguyễn Viết Thảo (2006 ): “Đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trong tình hình hiện nay trên các tạp chí lý luận “, TC Khoa học chính trị Số 5, trang 27-30, 22.

  (3) Hoàng Mạnh Đoàn (2009): “Về bản chất cách mạng và khoa học của Đảng cộng sản Việt Nam.”, TC Lịch sử Đảng, Số 11, trang 42-44.

  (4) Hồ Sỹ Lộc (2005): “Những cống hiến to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lịch sử dân tộc trong 75 năm qua (1930-2005)”, TC Khoa học xã hội, Số 2, trang 3-13.

  (5) Trần Thị Thu Hương (2004): “Vai trò của tư liệu lịch sử trong nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt nam”, TC Lịch sử Đảng, Số 10, trang 71-75.

  (6) Trần Phương Hoa (2006): “Nhận thức lịch sử – quan điểm của các học giả Châu Âu và Việt Nam”, Nghiên cứu châu Âu, Số 4, trang 55-62.

  (7) Lê Mậu Hãn (2007): “Nguồn tài liệu gốc ở các Trung Tâm lưu trữ với giá trị khoa học của các công trình lịch sử”, TC Văn thư Lưu trữ Việt Nam, Số 8, trang 33-36.

  (8) Hà Văn Tấn (1988): “Lịch sử, Sự thật và Sử học”, Tạp chí Tổ quốc, Một số vấn đề Lý luận Sử học – Nxb ĐHQGHN, 2007.

  (9) Vũ Quang Hiển (2011): “So sánh nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”, khoalichsu.edu.vn.

  Chương I

  (1) Phạm Xanh (2009): “Quốc tế cộng sản với cách mạng Việt Nam.”, TC Lịch sử Đảng, Số 4, trang 57-62.

  (2) Lê Văn Tính (2009): “Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản”, TC Lịch sử Đảng, Số 1, trang 19-27.

  (3) Nguyễn Tấn Hưng (2008): “Ảnh hưởng của “Luận cương V.I. Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” đối với sự hình thành tư tưởng Nguyễn ái Quốc về con đường cách mạng Việt Nam”, TC Khoa học chính trị, Số 3, trang 10-15.

  (4) Ngô Minh Hoàng (2005): “Cách mạng Tháng Mười Nga trong tư tưởng, tình cảm của Nguyễn ái Quốc – Hồ Chí Minh”, Sinh hoạt lý luận, Số 5, trang 29-30, 34

  (5) Nguyễn Trọng Phúc (2005): “Tính tất yếu lịch sử và quy luật ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Lý luận chính trị, Số 2, trang 3-8.

  (6) Song Thành (2000): “Những cống hiến lịch sử của Nguyễn ái Quốc vào quá trình thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam”, Thông tin khoa học xã hội, Số 1, trang 3-9.

  (7) Hoàng Trang (2009): “Quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.”, TC Lịch sử Đảng, Số 4, trang 15-20.

  (8) Trần Thành (2010): “Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong giải quyết mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp”, TC Lịch sử Đảng, Số 5, trang 35-40.

  (9) Nguyễn Tấn Hưng (2008): “Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Triết học, Số 9, trang 79-83.

  (10) Tô Huy Rứa (2010): “Công hiến to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Thông tin đối ngoại, Số 5, trang 13-22.

  (11) Nguyễn Hùng Hậu (2005): “Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh”, Triết học, Số 9, trang 17-21.

  (12) Lê Mậu Hãn (2009): “Tư tưởng độc lập tự do với chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh.”, TC Lịch sử Đảng, Số 12, trang 22-27.

  (13) Đinh Trần Dương (2009): “Vai trò của Tân Việt cách mạng Đảng trong lịch sử Việt Nam.”, TC Lịch sử Đảng, Số 1, trang 47-51.

  (14) Nguyễn Văn Khánh (2005): “Việt Nam Quốc dân đảng – những kinh nghiệm lịch sử cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam”, TC Lịch sử Đảng, Số 3, trang 60-63.

  (15) Đinh Trần Dương (2004): “Tân Việt với việc cổ vũ tinh thần yêu nước trong công nhân (1925 – 1929)”, TC Lịch sử Đảng, Số 3, trang 47-50.
  Chỉnh sửa: vuinhuhoc, 29-11-2011 lúc 04:09 PM
  Tài liệu http://duongcachmenh.wordpress.com
 4. 29-11-2011, 04:20 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 04:20 PM
  Bài viết: 48
  mamolin is offline
  #19

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Đề thi hết môn Đường lối cách mạng Việt Nam

  28/11/2011 8h50 - 10h50
  Lớp QLNN về kinh tế KH11

  Câu 1 : Anh(chị) hãy giải thích tại sao chỉ thị kháng chiến kiến quốc (25/11/1945) lại xác định mục tiêu hàng đầu lúc bấy giờ của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc với kẻ thù chính là Thực Dân Pháp xâm lược ?

  Câu 2 : Anh (chị) hãy trình bày các yếu tố ảnh hường tới hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng giai đoạn 1975-1986.Các yêú tố đó ảnh hưởng như thế nào tới Đường lối đối ngoại của Đảng giai đoạn 1975-1986.

  p/s : Thi viết đề mở có sử dụng tài liệu
  Thi muộn so với lịch gần 1 tiếng
  Giám thị đánh số báo danh theo STT dù thi đề mở
  Chủ yếu nội dung câu hỏi có trong giáo trình
  Liệu có ai tin vào một cầu vồng chỉ có 6 màu sắc?
 5. 29-11-2011, 04:38 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 04:38 PM
  Bài viết: 17
  mituot_9x_bn is offline
  #20

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trời ơi! giồng y đề lớp KH11-TT.
  1 lớp thi sáng 1 lớp thi chiều. sao lại giống nhau được nhỉ?
 6. 29-11-2011, 04:48 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 04:48 PM
  Bài viết: 268
  oxfordthuongyeu is offline
  #21

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Ngày thi : Buổi sáng ngày 28-11-2011
  Hình thức thi : Đề mở ( Thí sinh được sử dụng tài liệu )
  Lớp : Quản Lý Tài Chính Công
  - KH11

  Câu 1 :
  Anh ( chị ) hãy phân tích Đặc điểm sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Câu 2 :
  Anh ( chị ) hãy giải thích tại sao trong quá trình Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Đảng ta lại chủ trương đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá Nông nghiệp Nông thôn?
  Anh ( chị ) có nhận xét gì về thực trạng giải quyết lao động, việc làm ở nông thôn nước ta thời gian qua ?
 7. 29-11-2011, 09:38 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 09:38 PM
  Bài viết: 42
  vuinhuhoc is offline
  #22

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Bạn nào đã làm những đề này thử đưa ra câu trả lời xem sao?
  Tài liệu http://duongcachmenh.wordpress.com
 8. 29-11-2011, 10:26 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 10:26 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #23

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Toàn là sách hay ước gì mình có những cuốn sách đó để đọc nhỉ
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 9. 09-01-2012, 02:53 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-01-2012, 02:53 AM
  Bài viết: 42
  vuinhuhoc is offline
  #24

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  mua là có chứ sao nữamua là có chứ sao nữamua là có chứ sao nữa
  Tài liệu http://duongcachmenh.wordpress.com
 10. 13-03-2012, 03:03 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-03-2012, 03:03 AM
  Bài viết: 1
  thanhhai92_th is offline
  #25

  Default Đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  vi sao noi thang loi cua cmt8 nho vao su
  lanh dao sang ot cua dang
Trang 2/2 đầuđầu 12

Tags:

None