X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Lịch sử đảng

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 25-08-2010, 07:10 AM
  Đã viết: 7 bài thảo luận
  danhthanh1578 is offline
  7093 lượt xem
  #1

  Default Lịch sử đảng

  Xin các sư huynh chỉ giáo lập dàn bài bố cục tóm tắt giúp đệ nhé, vì các câu này mới mẽ quá Xin đa tạ trước nhé !:
  1. hãy nêu và phân tích ý nghĩa con đường cứu nước giải phóng dân tộc mà lãnh tụ NAQ và Đảng ta đã nhấn mạnh “…đây là sự lựa chọn của chính lịch sử,sự lựa chọn đã dứt khoát từ 1930 với sự ra đời của Đảng ta” ( Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 7)? Liên hệ về con đường CM hiện nay ở nước ta?
  2. hãy cho biết sự vận dụng đúng đắn sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mac- Lenin về Đảng Cộng sản; sự phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong việc thành lập ĐCSVN? Liên hệ với xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay là nhiệm vụ then chốt?
  3. CM tháng 8/1945 có phải là "cánh cửa chính trị khép hờ" không hay là khoa học và nghệ thuật "chớp thời cơ" trong lãnh đạo tổng khởi nghĩa của Đảng ta? bằng sự hiểu biết về lịch sữ Đảng hãy cho biết nhận định nào là đúng hay sai?
  4. hãy nêu và phân tích những nét đặc thù chủ yếu trong chủ trương, biện pháp mà Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã thựa hiện nước ta ra khỏi thế “ngàn cân treo sợi tóc ‘ năm 1945 -1946 ? Liên hệ thực tiễn CM hiện nay ở nước ta và những biện pháp khắc phục ?
  5. Căn cứ vào đâu mà Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến chống TD Pháp và can thiệp Mỹ? Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến 1945-1954? Liên hệ với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay?
  6. hãy cho biết quá trình hình thành phát triển và hoàn thiện đường lối CM ở miền nam? bước ngoặt và những thắng lợi của CM ở miền nam 1954-1975 trong việc giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc?
  7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV (12/1976) khẳng định "không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nếu không có miền B8a1c XHCN... " phân tích chứng minh làm rõ? Liên hệ bài học kinh nghiệm thời kỳ này giai đoạn CM hiện nay?
  8. hãy cho biết các bước đột phá tìm tòi đường lối đổi mới và sự phát triển nhận hứtc của Đảng ta về con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn? ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề trên?
  9. Vị trí vai trò của Phương pháp CM và nêu những thành công của Phương pháp CM( hình thức,cách thức,phương châm…) mà Đảng ta đã thực hiện trong quá trình lãnh đạo CM nước ta?Liên hệ vận dụng bài học trên vào cơ quan đơn vị đang công tác của anh ( chị )?
  10. Thắng lợi của CMVN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng?Nhân tố hàng đầu tạo nên thắng lợi đó là gì?Ý nghĩa của cuộc vận động học tập tư tưởng tấm gương đạo đức HCM về XDĐ ta thật sự trong sạch , vững mạnh, là đạo đức, là văn minh hiện nay ở cơ quan đơn vị?
  Chỉnh sửa: danhthanh1578, 25-08-2010 lúc 07:11 AM Lý do: gửi lời cảm ơn
 2. 25-08-2010, 08:14 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 25-08-2010, 08:14 AM
  Bài viết: 551
  Mưa Buồn is offline
  #2

  Default Lịch sử đảng

  Để làm cái nè cần có thời gian, mà time vơi mình là vàng, hehe. Đâm ra tự làm đi, chứ nhờ người khác làm, đọc không hiểu j đâu.
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  Lê Văn Hoàn - Lớp Nguồn Văn phòng K2A13
  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
  _Vì một ngày mai tươi sáng_
 3. 27-08-2010, 03:41 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 27-08-2010, 03:41 PM
  Bài viết: 551
  Mưa Buồn is offline
  #3

  Default Lịch sử đảng

  1. hãy nêu và phân tích ý nghĩa con đường cứu nước giải phóng dân tộc mà lãnh tụ NAQ và Đảng ta đã nhấn mạnh “…đây là sự lựa chọn của chính lịch sử,sự lựa chọn đã dứt khoát từ 1930 với sự ra đời của Đảng ta” ( Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần 7)? Liên hệ về con đường CM hiện nay ở nước ta?
  “…đây là sự lựa chọn của chính lịch sử,sự lựa chọn đã dứt khoát từ 1930 với sự ra đời của Đảng ta” ý cậu chỉ con đường CMXHCN phải vậy không?
  Nếu đúng thỳ bạn phải phân tích các con đươngờng cứu nước trước đây: đó là m0ng muốn giải phóng dân tộc của
  +.thế hệ các bậc thư sinh hiến sĩ với mong muốn giành chủ quyền ch0 dân tộc theo CĐPK( VD, phân tích vì sao thất bại).
  +. c0n đường giải ph0ng dt theo con đường TS (PBC,PCT) nhưng thất bại vì họ nhờ vào lực lượng TS nước ngoài mà không nhận ra rằng g/c TS ở đâu cũng giống nhau là đều có âm mưu xâm lược...> kq : thất bại.
  +. Thành công của CMT10 nga.
  +. Sự phát triển của quốc tế cộng sản thế giới.
  +. HCM đọc dc tài liệu của LeNin.
  Bạn phân tích các ý trên, từ đó liên hệ trực tiếp với hoàn cảnh tr0g nước và TG, từ đó đưa ra nhận xét đây là con dg duy nhất.
  2. hãy cho biết sự vận dụng đúng đắn sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mac- Lenin về Đảng Cộng sản; sự phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong việc thành lập ĐCSVN? Liên hệ với xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay là nhiệm vụ then chốt?
  3. CM tháng 8/1945 có phải là "cánh cửa chính trị khép hờ" không hay là khoa học và nghệ thuật "chớp thời cơ" trong lãnh đạo tổng khởi nghĩa của Đảng ta? bằng sự hiểu biết về lịch sữ Đảng hãy cho biết nhận định nào là đúng hay sai?
  Có thể nhận định cả 2 ý kiến trên đều đúng nhưng phải giải thíc thỳ mới đúng còn nếukhông bạn bị gv vặn lại mà k trả lời dc coi như bỏ đi.
  - "cánh cửa chính trị khép hờ" đúng vì au khi CMT8 tahnhf công chúng ta đã làm chủ đất nước nêuếu k kịp thời xây dựngCNXH đề bảo vệ thành qqua? CM thì khi quân đồng minh vào sẽ nằm tr0g nguy co mất nước bởi trên nước ta lúc này còn 5van quân nhật. Quân anh, Mỹ đã ập vào miền nam VN.
  - khoa học và nghệ thuật "chớp thời cơ" trong lãnh đạo tổng khởi nghĩa của Đảng ta. Đây là sự trg thành của Đ thông qua 3 cuộc diễn tập, và khả năng nhìn nhận đúng sự việ của Đ và HCM tr0g việc giành chính quyền trc khi quân đồng minh ập vào nươc ta.( khi mà quân nhật ở chính quốc đa thua, và quân viễn trinh đnag hoang mang).

  4. hãy nêu và phân tích những nét đặc thù chủ yếu trong chủ trương, biện pháp mà Hồ Chủ tịch và Đảng ta đã thựa hiện nước ta ra khỏi thế “ngàn cân treo sợi tóc ‘ năm 1945 -1946 ? Liên hệ thực tiễn CM hiện nay ở nước ta và những biện pháp khắc phục ?
  ngay sau CM t8 nước ta đúng trc tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" :
  - trên nước ta còn quân đội nhiều nước tập chung : P, N ,A , M
  - k tế bị tàn phá nghiêm tr0ng, tiền mất giá, rách nát.
  - nhân dân đang gặp nạn đói(VD)
  - tình trạng mù chữ nhan dan còn lớn, nhiều tệ nạn mê tín dị đoan.
  - CP lâm thời vừa thành lập nên kinh nghiệm quản lý nhà nước còn chưa có.
  ..................bạn tìm thêm vì mình học lâu quá rồi k nhớ rõ lắm, cái nè liên quan đến lsu 12 đó.
  > từ những khó khăn đó bạn đưa ra các giải pháp cụ thể ch0 từng k2.
  VD: sắc lệnh của HCM về phong trào bình dân học vụ, hũ gạo cứu đói...
  Tự liên hệ tr0ng giai đoạn hiện nay nhé
  5. Căn cứ vào đâu mà Đảng ta đề ra đường lối kháng chiến chống TD Pháp và can thiệp Mỹ? Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến 1945-1954? Liên hệ với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay?

  6. hãy cho biết quá trình hình thành phát triển và hoàn thiện đường lối CM ở miền nam? bước ngoặt và những thắng lợi của CM ở miền nam 1954-1975 trong việc giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc?
  7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV (12/1976) khẳng định "không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nếu không có miền B8a1c XHCN... " phân tích chứng minh làm rõ? Liên hệ bài học kinh nghiệm thời kỳ này giai đoạn CM hiện nay?
  8. hãy cho biết các bước đột phá tìm tòi đường lối đổi mới và sự phát triển nhận hứtc của Đảng ta về con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn? ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề trên?
  9. Vị trí vai trò của Phương pháp CM và nêu những thành công của Phương pháp CM( hình thức,cách thức,phương châm…) mà Đảng ta đã thực hiện trong quá trình lãnh đạo CM nước ta?Liên hệ vận dụng bài học trên vào cơ quan đơn vị đang công tác của anh ( chị )?
  10. Thắng lợi của CMVN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng?Nhân tố hàng đầu tạo nên thắng lợi đó là gì?Ý nghĩa của cuộc vận động học tập tư tưởng tấm gương đạo đức HCM về XDĐ ta thật sự trong sạch , vững mạnh, là đạo đức, là văn minh hiện nay ở cơ quan đơn vị?
  mấy câu kia liên quan nhiều đến ls quá mình không nhớ dc sự kiên nữa, vì thế bạn chju khó đọc lại lsu nhé,
  Chúc ban có kq thy ca0 nhất, nếu có j không hiểu có thể pm mìh, mình sẽ giúp nhưng chỉ 1 ý nào thôi chứ k phải cả bộ câu hỏi ôn tập thế này đâu nhé
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  Lê Văn Hoàn - Lớp Nguồn Văn phòng K2A13
  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
  _Vì một ngày mai tươi sáng_

Tags:

None