X


Kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Đề thi môn Quản lý học đại cương

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 14-01-2010, 12:12 AM
  Đã viết: 137 bài thảo luận
  Win_9x is offline
  25664 lượt xem
  #1

  Default bạn hương giang _9x :Đề thi quản lí nè

  Đề thi môn quản lí của mình là :
  1,Phân tích tính tích cực và hạn chế của học thuyết hành chính của Henry Fayol ?
  2,Phương pháp quản lí là gì ?Nêu các phương pháp đã học .(MÃ 18 NHA BẠN)
  chúc bạn thi tốt nha
  Chỉnh sửa: Win_9x, 14-01-2010 lúc 12:14 AM Lý do: trùng chủ đề
  Học, học nữa, học mãi, đúp...học tiếp!!!
 2. 24-01-2010, 08:15 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-01-2010, 08:15 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Talking Đề thi môn Quản lý học đại cương

  Vấn đáp cuối kỳ Quản Lý Học Đại Cương
  Hà Nội, lớp Kh10A4 tháng 01 năm 2010
  Mã đề 14
  Câu 1:
  Hãy nêu những mặt hạn chế và tích cực trong tư tưởng Pháp Trị của Hàn Phi?
  Câu 2:
  Quyết định quản lý là gì? Các cách phân loại quyết định quản lý?

  Mã đề 12
  Câu 1:
  Hãy nêu những mặt hạn chế và tích cực trong tư tưởng Đức Trị của Khổng Tử?
  Câu 2:
  Kiểm soát là gì? Hãy nêu ??? quá trình kiểm soát?

  Câu hỏi phụ:
  1> Nêu quan điểm của em về Luật pháp ngày nay với Luật pháp của Hàn Phi?
  2> Phương pháp quản lý nào quan trọng nhất?
  .....Gợi ý: Trong quản lý kinh tế thì dùng phương pháp kinh tế
  ................Trong quản lý hành chính thì dùng phương pháp hành chính
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 03-09-2010 lúc 05:58 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 3. 11-04-2010, 08:59 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 11-04-2010, 08:59 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  Lớp KS8-TC54 của mình vừa thi xong môn Quản lý học đại cương (08/4/2010).

  Câu số 1:
  Anh (chị) cho biết chức năng quản lý là gì? Hãy phân tích nội dung chức năng tổ chức? cho ví dụ minh họa.
  Câu 2:
  Thông tin quản lý là gì? thông tin có vai trò gì trong quản lý? cho ví dụ minh họa
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 4. 15-06-2010, 06:01 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 15-06-2010, 06:01 PM
  Bài viết: 571
  beyourself is offline
  #4

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích yếu tố quyền lực, yếu tố thông tin và yếu tố văn hóa tổ chức đến quá trình quản lý? Cho ví dụ minh họa?
  Câu 2 : Chức năng quản lý là gì? Phân tích chức năng nhân sự ? Cho ví dụ minh họa?
  Y!M: namchunpro

 5. 09-07-2010, 12:29 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-07-2010, 12:29 PM
  Bài viết: 3
  akira_anks10 is offline
  #5

  Wao Đề thi môn Quản lý học đại cương

  ĐỀ THI MÔN QUẢN LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG KS10
  HVHC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2010
  THỜI GIAN : 120 phút
  Buổi chiều : 15/06/2010
  Câu1:
  Anh (chị) hãy phân tích tác động của các yếu tố quyền lực, yếu tố thông tin, văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến quá trình quản lý? Cho ví dụ minh họa?

  Câu 2:
  Anh(chị ) hãy cho biết Chức năng quản lý là gì ? Hãy phân tích Chức năng Nhân sự ? Cho ví dụ minh họa?
 6. 09-07-2010, 12:32 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-07-2010, 12:32 PM
  Bài viết: 3
  akira_anks10 is offline
  #6

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  ĐỀ THI MÔN QUẢN LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG KS10
  HVHC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2010
  THỜI GIAN : 120 phút
  Buổi sáng : 15/06/2010
  Câu 1 :
  Anh (chị) hãy phân tích Chức năng kế hoạch? Cho ví dụ minh họa?

  Câu 2:
  Anh(chị ) hãy phân tích Thuyết lỗ trị của Khổng Tử ? Cho ví dụ minh họa?
 7. 16-02-2011, 10:02 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 16-02-2011, 10:02 AM
  Bài viết: 325
  nh0xdatinh is offline
  #7

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  hum trước mình thi rui:d
  câu hỏi phụ là: Có những chức năng quản lí nào e đã được học? chúng có mối liên hệ nào với nhau ko? phân tích?
  Gợi ý trả lời chút nha( câu trả lời của mình thui): có 5 chức năng cơ bản: kế hoạch, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo và kiểm soát. Chúng có mối quan hệ mật thiêt với nhau. ví như: cn kế hoạch chủ yếu xác định mục tiêu, đề ra những phương hướng để đạt được muc tiêu đó,...và là cơ sở của các cn khác...hihi, tương tự như vậy với các cn khác là ổn rùi!
  Chúc các bạn thi sau may mắn nha!
 8. 18-02-2011, 11:27 AM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 18-02-2011, 11:27 AM
  Bài viết: 784
  Trần Phú is offline
  #8

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  Học viện Hành chính (Hà Nội)
  Đề thi Quản lý học đại cương (vấn đáp)
  Lớp Tổ chức và Quản lý nhân sự K11

  Hà Nội,sáng ngày 18 tháng 2 năm 2011

  Câu 1:
  Anh (chị) hãy nêu nội dung thuyết quản lý hành chính của Henry Fayol.
  Câu 2:
  Nêu các bước thực hiện quyết định quản lý.
  Email: tranphu@hanhchinh.com.vn

 9. 19-02-2011, 03:34 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 19-02-2011, 03:34 PM
  Bài viết: 56
  hoangtrangbsmn is offline
  #9

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  lớp quản lý công, thi ngày 16 tháng 2 năm 2011.
  đề 02:
  Câu 1: Hãy cho biết các yếu tố cấu thành hoạt động quản lý? Mối quan hệ giữa các yếu tố đó.
  Câu 2: Phương pháp quan sát là gì? Yêu cầu đối với các phương pháp quan sát.
  ~~*|_0\/3^^u^^|\/|0r3*~~
 10. 08-06-2011, 02:44 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-06-2011, 02:44 PM
  Bài viết: 37
  Châu Tiến Lộc is offline
  #10

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  Đề thi môn Quản lý học đại cương năm 2011
  Hệ Đại học chính quy - Các lớp buổi sáng
  (KS11 QLC-XH, KS11 TT; KS11 NS1) - Ngày 08/06/2011
  Thời gian làm bài : 120 phút, không kể thời gian chép đề.

  Câu 1 : Anh (chị) hãy cho biết quản lý được cấu thành từ các yếu tố nào ? Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố đó.
  Câu 2 : Anh (chị) hãy phân tích nội dung và đánh giá ưu điểm, nhược điểm của phương pháp kinh tế. Liên hệ với thực tiễn để làm rõ ?
  Email : daudang9x@ymail.com
 11. 08-06-2011, 10:09 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 08-06-2011, 10:09 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #11

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  Đề thi môn Quản lý học đại cương năm 2011
  Hệ Đại học chính quy - Các lớp buổi chiều
  (KS11 KT, TCC, ĐT ; KS11 NS2) - Ngày 08/06/2011
  Thời gian làm bài : 120 phút, không kể thời gian chép đề.

  Câu 1 : Anh (chị) hãy cho biết vai trò của quản lý đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức?
  Câu 2 : Anh (chị) hãy phân tích nội dung của phương pháp hành chính. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của phương pháp. Liên hệ với thực tiễn để làm rõ ?
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
 12. 23-06-2011, 08:48 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 23-06-2011, 08:48 PM
  Bài viết: 6
  anh thanh is offline
  #12

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  CÂU 1: phân tích vai trò của nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích và cho ví dụ minh họa?
  CÂU 2:giải thích luận điểm: quyết định luận diểm vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan.
  Trình bày ảnh hưởng của tính chủ quan dối với việc ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa.
 13. 23-06-2011, 09:21 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 23-06-2011, 09:21 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #13

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  câu 1 : Thông tin trong quản lý là gì? vai trò của thông tin trong quản lý.cho ví dụ minh họa.
  câu 2 Hãy phân tích sự tác động của các yếu tố con người, chính trị, tổ chức đến quá trình quản lý.cho ví dụ minh họa
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 14. 13-01-2012, 07:45 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-01-2012, 07:45 AM
  Bài viết: 35
  Satthu...luv is offline
  #14

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  Đề thi khóa 12 ( Vấn đáp ) :
  Đề số 10:
  Câu 1: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quản lí ? yếu tố nào là quan trọng nhất? tại sao?
  Câu 2: Chức năng nhân sự là gì? Nêu nội dung các chức năng trong nhân sự.
 15. 23-04-2012, 10:44 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 23-04-2012, 10:44 AM
  Bài viết: 2
  ngocduyen1101 is offline
  #15

  Default Đề thi môn Quản lý học đại cương

  cả nhà ơi giup mình câu "đặc điểm theo mô hình truwcj tuyến, chức năng với"?

Tags:

None