X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Bài thu hoạch nghiên cứu thực tế.Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 27-12-2010, 10:47 PM
  Đã viết: 4 bài thảo luận
  vanmung is offline
  4775 lượt xem
  #1

  Default Bài thu hoạch nghiên cứu thực tế.Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

  II. CÔNG VIỆC CỦA CHỨC DANH THỰC HIỆN :

  1. Tuần 47 ( từ ngày 15 đến 19/11/2010 ):

  Tuần thứ 47
  Công việc thực hiện
  Người thực hiện
  Thời gian giải quyết
  Thứ
  Ngày
  Hai
  15/11/2010
  - Chào cờ, họp báo giao ban tại UBND xã.
  - Làm công việc chuyên môn, nhận hồ sơ và trả kết quả.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 4 cặp.
  - Đăng ký và cấp giấy khai sinh đúng hạn 3 cháu.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 2 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy giới thiệu kết hôn 1 trường hợp.
  - Chứng thực khác 14 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Ba
  16/11/2010
  - Làm công việc chuyên môn, nhận hồ sơ và trả kết quả.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 2 trường hợp.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 3 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 1 cặp.
  - Chứng thực khác 8 việc.
  - Đi công tác ấp 10 chuẩn bị việc thăm dò lấy phiếu tính nhiệm bầu cử trưởng ấp ngày 18/11/2010.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  17/11/2010
  - Đi công tác ấp 10 kiểm tra việc chuẩn bị nhân sự bầu cử trưởng ấp ngày 18/11/2010.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 2 trường hợp.
  - Chứng thực khác 8 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Năm
  18/11/2010
  - Đi công tác ấp 10 kiểm tra, giám sát tình hình bầu cử Trưởng ấp.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 2 trường hợp.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 2 trường hợp.
  - Cấp tiền chính sách.
  - Chứng thực khác 6 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Sáu
  19/11/2010
  - Đăng ký và cấp giấy khai sinh đúng hạn 2 cháu.
  - Xác nhận độc thân 1 trường hợp.
  - Chứng thực khác 6 trường hợp.
  - Cấp tiền chính sách.
  - Làm báo cáo tuần 47.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày


  2.Tuần 48 ( từ ngày 22 đến 26/11/2010 ):

  Tuần thứ 48
  Công việc thực hiện
  Người thực hiện
  Thời gian giải quyết
  Thứ
  Ngày
  Hai
  22/11/2010
  - Chào cờ, họp báo giao ban tại UBND xã.
  - Làm công việc chuyên môn, nhận hồ sơ và trả kết quả.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 4 cặp.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 6 trường hợp.
  - Chứng thực khác 5 việc.

  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Ba
  23/11/2010
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 2 trường hợp.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 3 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng tử 1 trường hợp.
  - Chứng thực khác 16 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  24/11/2010
  - Dự họp tại UBND xã(triển khai các tiêu chí nông thôn mới).
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 4 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng tử 1 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 2 cặp.
  - Chứng thực khác 8 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Năm
  25/11/2010
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 2 trường hợp.
  - Nhận 2 đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất.
  - Chứng thực khác 12 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Sáu
  26/11/2010
  - Đi công tác ấp 10 kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo và cận nghèo.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 1 cặp.
  - Chứng thực khác 8 việc.
  - Làm báo cáo tuần 48.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày


  3.Tuần 49 ( từ ngày 29 đến 03/12/2010 ):

  Tuần thứ 49
  Công việc thực hiện
  Người thực hiện
  Thời gian giải quyết
  Thứ
  Ngày
  Hai
  29/11/2010
  - Chào cờ, họp báo giao ban tại UBND xã.
  - Đi công tác ấp 10 kiểm tra họp dân bình xét hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chi mới.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 1 cặp.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 1 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy khai sinh đúng hạn 2 cháu.
  - Chứng thực khác 9 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Ba
  30/11/2010
  - Dự họp tại UBND xã(các mô hình trong xã và triển khai công tác sắp tới).
  - Hòa giải 1 đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 2 trường hợp.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 2 trường hợp.
  - Chứng thực khác 6 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  01/12/2010
  - Đăng ký và cấp giấy chứng tử 1 trường hợp.
  - Cấp bản sao giấy chứng tử 3 trường hợp.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 2 trường hợp.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 1 trường hợp.
  - Chứng thực khác 6 việc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Năm
  02/12/2010
  - Dự họp tại UBND xã(kiểm tra công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở).
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 1 cặp.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 2 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy khai sinh đúng hạn 2 cháu.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 3 trường hợp.
  - Chứng thực khác 7 viêc.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày
  Sáu
  03/12/2010
  - Đi công tác ấp 10 tham gia họp Chi bộ xây dựng, cũng cố các ngành đoàn thể ở ấp về các mặt công tác.
  - Xác nhận và cấp giấy giới thiệu kết hôn 2 trường hợp.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn 2 cặp.
  - Đăng ký và cấp giấy chứng tử 1 trường hợp.
  - Cấp bản sao giấy khai sinh 3 trường hợp.
  - Chứng thực khác 5 việc.
  - Làm báo cáo tuần 49.
  Công chức
  Tư pháp - Hộ tịch
  01 ngày

 2. 09-08-2011, 05:21 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-08-2011, 05:21 PM
  Bài viết: 3
  tansatgiangho is offline
  #2

  Default Bài thu hoạch nghiên cứu thực tế.Chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã

  bạn nào có tài liệu về đề tài như sau thì giúp tôi với!
  "công tác cải cách tư pháp tại địa phương"
  email: langtuvt2002@yahoo.com
  Thanks alot!

Tags:

None