X
Loading
Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Thể chế hành chính nhà nước

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 13-12-2010, 11:30 PM
  Đã viết: 3 bài thảo luận
  lonelyhearts is offline
  14642 lượt xem
  #1

  :)vt Thể chế hành chính nhà nước

  Câu 1: phân tích vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong việc trong việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước?
  Câu 2: Chức năng hành chính là gì? Trình bày chức năng bên trong của các cơ quan quản lý hành chính? Liên hệ việc tổ chức bộ máy của các cơ quan trong việc thực hiện chức năng hành chính?
  ai biết xin trả lừoi giùm với rất khẩn cấp, mình sắp thi rùi...huhu.thanks nhìu
 2. 20-07-2011, 09:07 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-07-2011, 09:07 PM
  Bài viết: 2
  anh tiem is offline
  #2

  Default Thể chế hành chính nhà nước

  tôi cung ang rất cần câu trả lời câu hỏi này.mình ũng sắp thi rồi.mong
  các bạn giúp đỡ mình với.thaks
 3. 20-07-2011, 09:16 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-07-2011, 09:16 PM
  Bài viết: 2
  anh tiem is offline
  #3

  Default Thể chế hành chính nhà nước

  các bạn có nắm rõ được lịch thi công chức năm 2011 tại nghệ an không? cho minh xin với nhé!
 4. 20-07-2011, 11:37 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 20-07-2011, 11:37 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #4

  Default Thể chế hành chính nhà nước

  câu 1 : phân tích vai trò của thể chế hành chính nhà nước :
  Thể chế hành chính nhà nước là cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
  - Thể chế hành chính nhà nước là cơ sở pháp lý để xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ máy hành chính nhà nước.
  - Thể chế hành chính nhà nước là cơ sở xác lập và quản lý nhân sự trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
  - Thể chế hành chính nhà nước là cơ sở để xây dựng quan hệ cụ thể giữa nhà nước và công dân, giữa nhà nước và các tổ chức khác.
  + Nhà nước tác động người dân ở hai khía cạnh : Quản lý người dân, Phục vụ cho nhu cầu hợp pháp của công dân.
  + Người dân tác động tới nhà nước :tuân thủ theo sự quản lý của nhà nước trê n cơ sở pháp luật,thực hiện quyền làm chủ của mình với nhà nước.
  - Thể chế hành chính nhà nước là cơ sở pháp lý để huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực trong xã hội nhằm phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước.
  câu 2 :
  - chức năng hành chính :

  Chức năng hành chính nhà nước là những mặt, những phương diện hoạt động chủ yếu của hành chính nhà nước được hình thành trong quá trình phân công lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, chức năng hành chính nhà nước phản ánh vai trò của hành chính trong quản lý nhà nước.
  - chức năng bên trong của hành chính :

  Chức năng bên trong của hành chính nhà nước:
  2.1.1 Chức năng lập kế hoạch:
  - Khái niệm : chức năng lập kế hoạch là một tiến trình xác định các mục tiêu nhiệm vụ và cách thức tốt nhất để thực hiện mục tiêu của tổ chức hành chính nhà nước.
  - Vai trò lập kế hoạch:
  + Thống nhất mục tiêu hoạt động.
  + Thuận lợi cho việc kiểm soát hành động.
  + Đối phó với những biến động bên trong và bên ngoài tổ chức.
  + Giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm nguồn lực.
  - Quá trình lập kế hoạch:
  + Xác định mục tiêu.
  + - Xác định nguồn lực.
  + - Xác định nhu cầu xã hội.
  + - Dự báo xu thể phát triển của tổ chức.
  + Xây dựng chương trình hành động:
  + - Xác định được giải pháp tối ưu để đạt được mục tiêu.
  + - Xây dựng các bước đi mang tính cụ thể.
  + Thẩm định kế hoạch:
  + - Lựa chọn người thẩm định.
  + - Lựa chọn cách thức thẩm định.

  2.1.2 Chức năng tổ chức:

  - khái niệm :
  + Chức năng tổ chức là một tiến trình bao gồm các hoạt động nhằm thiết lập một cơ cấu tổ chức hành chính hợp lý phù hợp với mục tiêu, với môi trường với nguồn lực và những mối quan hệ trong tổ chức
  - Nội dung:
  + Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý:
  + - Gọn nhẹ.
  + - Tiết kiệm.
  + - Thông suốt.
  + Phân công công việc cho cá nhân bộ phân trong công việc.
  + Xác đinh mối quan hệ bên trong và bên ngoài tổ chức.
  + Quản lý sự thay đổi của tổ chức.

  2.1.3 Chưc năng nhân sự:

  - Khái niệm: Chức năng nhân sự là một quá trình tuyển dụng, sử dụng, phát triển và đánh giá nhân sự nhằm tạo điều kiện cho con người trong tổ chức hành chính nhà nước đạt được mục tiêu đã đề ra.
  - Nội dung:
  + Tuyển dụng.
  + Sử dụng.
  + Quản lý hồ sơ.
  + Đánh giá.
  + Khen thưởng, kỷ luật, thăng chức.
  + Thuyên chuyển, điều động,biệt phái.
  + Thực hiện các chế độ chính sách đối với cấn bộ,công chức.
  + Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, công chức để họ có thể thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách có hiệu lực và hiệu quả.
  + Chấm dứt nhiệm sở của cán bộ, công chức.
  - Bản mô tả công việc:
  + Tên công việc.
  + Nhân viên cần báo cáo công việc cho ai.
  + Nhân viên này phụ trách ai.
  + Tóm tắt nhiệm vụ và trách nhiệm công việc.
  + Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết cho công việc.

  2.1.4 Chức năng ra quyết định hành chính :

  - Ra quyết định bao gồm các công việc :
  + Xác định vấn đề ra quyết định.
  + Điều tra nghiên cứu thu thập và xử lý thông tin.
  + Phân tích đánh giá tình hình làm căn cứ cho việc ra quyết định.
  Dự đoán, lập phương án và lựa chọn phương án tốt nhất.
  + Soạn thảo quyết định.
  + thông qua quyết định.


  2.1.5 Chức năng lãnh đạo:

  - Khái niệm :
  + Chức năng lãnh đạo là một tiến trình bao gồm các hoạt động như chỉ huy, hướng dẫn, và thúc đẩy mọi người làm việc vì mục tiêu chung .
  - Chỉ huy hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc
  - Xây dựng các chỉ dẫn cụ thể để cho nhân viên thực hiện quyết định của cấp trên.
  - Lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động với tiến độ thực hiện cụ thể.
  - Động viên, khuyến khích và tạo cơ hội cho nhân viên tham gia các hoạt động của tổ chức.
  + Bằng tinh thần.
  + Bằng vật chất.
  - Các kỹ năng nhà lành đạo:
  + Kỹ năng quản lý thời gian.
  + Kỹ năng giao tiếp.
  + Kỹ năng thuyết trình.
  + Kỹ năng quản lý theo tình huống.
  + kỹ năng ủy quyền.
  + Kỹ năng ra quyết định.
  - Kỹ năng ủy quyền :
  + Các mức độ ủy quyền :
  + - Ủy quyền hoàn toàn.
  + - Ủy quyền chủ yếu.
  + - Ủy quyền giới hạn.
  + - Ủy quyền tối thiểu.
  + - Không ủy quyền gì cả.
  + Ủy quyền mang lại lợi ích cho nhà lãnh đạo:
  + - Giải phóng mặt thời gian.
  + - Phát triển nhân viên.
  + - Biểu hiện sự tin tưởng và tin cậy.
  + - Nâng cao chất lượng quyết định.
  + - Tạo sự gắn bó.
  + Điều gì ngăn cản việc ủy quyền:
  + - Theo sự biện hộ của nhà lãnh đạo : Nhân viên không đáng được ủy quyền, không đủ khả năng, không muốn thêm việc, họ đã bằng lòng với những gì họ làm.
  + - Sợ hãi: Nếu họ làm sai bị khiển trách,họ làm tốt hơn thì sẽ lo mất chức.
  + Một số vấn đề khi ủy quyền:
  + - Xác định ủy quyền cái gì và không nên ủy quyền cái gì: Ủy quyền những công việc tác nghiệp và không ủy quyền những công việc liên quan bổ nhiệm nhân sự,tài chính – chi tiêu.
  + - Ủy quyền cho ai ( đủ khả năng ).
  + - Kiểm soát việc ủy quyền như thế nào.
  + Kỹ năng hướng vào nhân viên :
  + - Kỹ năng lắng nghe.
  + - Kỹ năng khen ngợi và phê bình.
  + - Kỹ năng động viên.

  2.1.6 Chức năng phối hợp:

  - Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong cơ quan và các cơ quan hữu quan khác.
  - Thiết lập mối quan hệ liên lạc,thông tin...

  2.1.7 Chức năng tài chính:

  - Là tiến trình các hoạt động liên quan đến việc hình thành và sử dụng các nguồn tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước.
  - Nội dung:
  + Nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu nhất là thuế.
  + Dự trù kinh phí hàng năm theo chương trình dự án được duyệt.
  + Sử dụng ngân sách có hiệu quả tiết kiệm.
  + Ngân sách được cấp đúng chế độ, đúng trường hợp.
  + Quản lý chặt chẽ công sản bao gồm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và những vật tư cần thiết khác.


  2.1.8 Chức năng báo cáo:

  - Báo cáo là phương tiện chủ yếu để nhà quản lý duy trì và sự kiểm soát trách nhiệm và quyền hành đã ủy quyền cho cấp dưới.
  - Chức năng báo cáo là quá trình thiết lập bản báo cáo theo định kỳ ( Tháng, quý, năm) và các báo cáo tổng kết dài hạn ( 2 năm, 5 năm, 10 năm)của cấp dưới lên cấp trên. Nó là cơ sở để cấp trên đánh giá hoạt động của cấp dưới.
  - Nội dung:
  + Đánh giá việc thực hiện mục tiêu.
  + Số lượng, chất lượng hiệu quả thực hiện công việc.
  - Hình hức báo cáo:
  + Báo cáo chuyên đề.
  + Báo cáo thống kê.
  + Báo cáo bằng văn bản.
  + Báo cáo bằng miệng.

  2.1.9 Chưc năng kiểm soát:

  - Khái niệm:
  + Là sự đo lường đánh giá kết quả công việc đã thực hiện so với những tiêu chuẩn đã quy định và áp dụng các biện pháp điều chỉnh cần thiết cho để tối hiệu hóa những sai lệch.
  + Là sự đo lường kết quả đạt được.
  + Phát hiện sai sót kết quả / mục tiêu.
  + Áp dụng biện pháp điều chỉnh kịp thời.
  - Mục đích:
  + Xác định kết quả đạt được.
  + Dự đoán chiều hướng vận động của từng bộ phận và toàn hệ thống trong tổ chức.
  + Phát hiện những sai lệch so với tiêu chuẩn.
  + Đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời.
  - Để thực hiện tốt chức năng kiểm soát cần:
  + Thiết lập hệ thống kiểm tra có đủ thẩm quyền.
  + Kiểm tra theo dõi, giám sát kiểm tra có tính toàn diện liên tục, thuyết phục, công khai.
  + Phải phản ánh trung thực hiện trạng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hành chính nhà nước.


  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 5. 20-07-2011, 11:38 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 20-07-2011, 11:38 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #5

  Default Thể chế hành chính nhà nước

  Trích Nguyên văn bởi anh tiem View Post
  các bạn có nắm rõ được lịch thi công chức năm 2011 tại nghệ an không? cho minh xin với nhé!
  bạn có thể xem thông báo lịch thi trên web : nghean.gov.vn thông thường tuyển dụng công chức vào tháng một hoặc tháng 7
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None