X
Loading
Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chức năng của pháp luật

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 27-10-2009, 09:41 PM
  Đã viết: 6 bài thảo luận
  tonghoa_luathcm is offline
  28213 lượt xem
  #1

  Default Chức năng của pháp luật

  CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT: (theo từ điển bách khoa toàn thư)
  Những hướng tác động của pháp luật lên đối tượng điều chỉnh của nó. Pháp luật có nhiệm vụ củng cố và điều chỉnh những quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Pháp luật là hệ thống những quy phạm xã hội có tính bắt buộc chung đối với mọi người, được bảo đảm bằng sức mạnh của nhà nước. Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội luôn luôn quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động lẫn nhau. Nhà nước không thể thực hiện chức năng của mình nếu không có pháp luật. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều phải dựa vào pháp luật, trên cơ sở pháp luật. Pháp luật là phương tiện cần thiết của quản lí nhà nước, là hình thức thực hiện chính sách của nhà nước. Pháp luật bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Pháp luật củng cố quan hệ sở hữu, điều chỉnh những phương pháp và hình thức phân công lao động, phân phối những sản phẩm giữa các thành viên của xã hội (luật dân sự và luật lao động); quy định tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (luật nhà nước và hành chính); quy định những biện pháp đấu tranh với những hành vi xâm phạm đến những quan hệ xã hội và thủ tục giải quyết những xung đột (luật hình sự và luật tố tụng hình sự); tác động đến nhiều hình thức những quan hệ giữa các cá nhân (luật hôn nhân gia đình). Pháp luật thực hiện ba chức năng cơ bản: 1) Chức năng tổ chức: quy định cơ cấu và trình tự hoạt động của nhà nước và những cấp hệ hiện hành khác trong xã hội (phân chia thẩm quyền và trật tự hoạt động của các cơ quan nhà nước, vị trí và trật tự hoạt động và mối quan hệ lẫn nhau giữa các tổ chức và cơ quan của nhà nước). 2) Chức năng bảo đảm và bảo vệ: xác định những quy tắc giải quyết và trình tự xem xét những xung đột xảy ra trong xã hội và bảo vệ xã hội tránh khỏi những vi phạm pháp luật khác nhau (trong mối quan hệ này pháp luật có quan hệ thường xuyên với hệ thống tư pháp). 3) Chức năng tư tưởng: tác động bằng những biện pháp nhất định đến nhận thức và hành vi của con người một cách phù hợp. Hình thức đặc biệt của ý thức xã hội có quan hệ với sự hiện diện của pháp luật - ý thức pháp luật.

  ØChức năng của pháp luật là những phương diện, mặt hoạt động chủ yêu của pháp luật, thể hiện bản chất và giá trị xã hội của pháp luật.

  Pháp luật có ba chức năng chủ yếu:

  a- Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội

  Là sự tác động trực tiếp của pháp luật tới các quan hệ xã hoọi và được thực hiện thông qua việc ghi nhạn qui định cho phép, ngăn cấm, khuyến khích, qui định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Như vậy, chức năng chính của pháp luật là hướng các qui phạm xã hội vào phạm vi, khuôn mẫu và tạo ra điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển trong một trật tự chung.

  b- Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội

  Pháp luật qui định những phương tiện nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội (Các quy định về xử phạt hành vi vi phạm – chế tài, hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật), nền tảng của xã hội khi có các vi phạm pháp luậ. Ngoài ra, pháp luật còn loại trừ (Cấm) các quan hệ xã hội lạc hậu, không phù hợp với bản chất chế độ (bói toán, lên đồng….)

  c- Chức năng giáo dục
  Chức năng này được thực hiện bằng các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, thông qua sự tác động gián tiếp đến ý thức của tâm lý con người làm cho họ có hành động phù hợp với cách xử sự ghi trong qui phạm pháp luật.
  ØPháp luật ở quốc gia có quy định khác nhau do đó vai trò và chức năng của pháp luật cũng khác nhau.

  Tùy vào chế độ chính trị ở mỗi quốc gia mà pháp luật có vai trò và chức năng riêng.

  Pháp luật có thể hiểu là những quy định do mỗi người theo thỏa thuận đồng ý nhường một chút quyền lợi của mình để tạo ra một quy định chung nhất qua đó nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính cá nhân họ. Ví dụ, ở nước ta việc bầu cử đại biểu Quốc hội, rồi quốc hội soạn thảo luật chính là do chúng ta bầu ra họ để thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình. Do đó, hay cân nhắc trước khi lựa chọn vì nó sẽ quyết định đến quyền lợi của bạn.

  Pháp luật của mỗi quốc gia tuy khác nhau nhưng pháp luật ở đâu cũng vậy nó đóng một vai trò khá lớn, ko thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Nó là cơ sở pháp lý, là định hướng truớc tiên là tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước, sau đó là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân,... Hiến pháp thường là một bản văn có giá trị pháp lý cao nhất ở trong một quốc gia.

  Ở những nước có quyền dân chủ cao( có thể là nước theo chính thể cộng hòa tổng thống, chính thể quân chủ lập hiến,...) nói chung là tính dân chủ được đảm bảo thì pháp luật có chức năng là giới hạn quyền lực nhà nước và ngược lại pháp luật sẽ trở thành công cụ của nhà nước để giới hạn quyền của công dân và tăng nghĩa vụ của người dân nếu đất nước đó tính dân chủ ko cao. Đó là chức năng cơ bản nhất của pháp luật.
 2. 28-10-2009, 03:07 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-10-2009, 03:07 PM
  Bài viết: 2
  3gviet.vn is offline
  #2

  Default Chức năng của pháp luật

  cảm ơn bạn nhiều. m đang cần cái này.
  www.3gviet.vn the first 3G technology Zone of VietNam

Tags:

None