X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Giúp mình với các bạn?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 07-05-2011, 10:19 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  trangmaiyen is offline
  3034 lượt xem
  #1

  Question Giúp mình với các bạn?

  Các bạn cho mình xin các tài liệu sau:

  1)Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 1 của Học viện hành chính "Những vấn đề cơ bản về nhà nước hành chính và pháp luật" ban hành năm 2008: Mục II,III chuyên đề 1.

  2) Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 2 của học viện hành chính "Tổ chức và Nhân sự hành chính nhà nước" ban hành năm 2010: Mục I chuyên đề 5.

  cảm ơn các bạn rất nhiều!
 2. 17-05-2011, 12:27 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 17-05-2011, 12:27 AM
  Bài viết: 2
  camuyen is offline
  #2

  Default Giúp mình với các bạn?

  Trích Nguyên văn bởi trangmaiyen View Post
  Các bạn cho mình xin các tài liệu sau:

  1)Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 1 của Học viện hành chính "Những vấn đề cơ bản về nhà nước hành chính và pháp luật" ban hành năm 2008: Mục II,III chuyên đề 1.

  2) Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 2 của học viện hành chính "Tổ chức và Nhân sự hành chính nhà nước" ban hành năm 2010: Mục I chuyên đề 5.

  cảm ơn các bạn rất nhiều!
  mình cũng đang cần tài liệu này, các bạn sinh viên hành chính cho mình xin với
  và cả tài liệu " giáo trình kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản (ban hành năm 2009)"
  cảm ơn nhiều nhiều
  Email: uyen.nguyenthicam@gmail.com
 3. 06-07-2011, 11:06 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 06-07-2011, 11:06 AM
  Bài viết: 1
  hong is offline
  #3

  Default Giúp mình với các bạn?

  1)Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 1 của Học viện hành chính "Những vấn đề cơ bản về nhà nước hành chính và pháp luật" ban hành năm 2008: Mục II,III chuyên đề 1.

  2) Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 2 của học viện hành chính "Tổ chức và Nhân sự hành chính nhà nước" ban hành năm 2010: Mục I chuyên đề 5.
 4. 05-11-2011, 12:55 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 05-11-2011, 12:55 AM
  Bài viết: 6
  nguyễn ngọc nam is offline
  #4

  Default Giúp mình với các bạn?

  1)Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 1 của Học viện hành chính "Những vấn đề cơ bản về nhà nước hành chính và pháp luật" ban hành năm 2008: Mục II,III chuyên đề 1.

  2) Tài liệu đào tạo Tiền công vụ tập 2 của học viện hành chính "Tổ chức và Nhân sự hành chính nhà nước" ban hành năm 2010: Mục I chuyên đề 5.

Tags:

None