X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Hỏi về pháp luật và Nhà nước

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 08-09-2010, 11:28 PM
  Đã viết: 2 bài thảo luận
  dauxuyb is offline
  7512 lượt xem
  #1

  Default Hỏi về pháp luật và Nhà nước

  Các bạn giúp mình trả lời câu hỏi này với, rõ ràng và chi tiết nhé.
  Nhà nước quản lý xã hôi bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN. Bằng lý luận và thực tiễn, anh (chị) hãy chứng minh câu nói trên. Liên hệ thực tế tại địa phương anh chị
 2. 09-09-2010, 05:10 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 09-09-2010, 05:10 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Cool Hỏi về pháp luật và Nhà nước

  Đi ăn nhà hàng mà cũng đòi người ta cầm thìa đưa thức ăn vào tận miệng hả, có trẻ nít quá không, ha ha ^.^!, nếu cần ý kiến tham khảo thì nhiều ng` vào xem còn giúp, chứ...
  Tham khảo nhé:


  “NN quản lý XH bằng PL, không ngừng tăng cường pháp chế XH chủ nghĩa”( Điều 12 Hiến pháp 1992)

  ~ Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào?
  Nhà nước phải làm ra pháp luật và pháp luật đó phải là pháp luật tốt. Một pháp luật được coi là tốt nếu nó được đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản như:

  - Tính toàn diện: là phải có đủ pháp luật để điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau trong đời sống kinh tế xã hội
  - Tính thống nhất: không mâu thuẩn, không chồng chéo giữa các lĩnh vực pháp luật, giữa các văn bản pháp luật điều chỉnh cùng một lĩnh vực, một vấn đề
  - Tính phù hợp: nội dung pháp luật phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với các quan hệ xã hội, phù hợp với các nguyên tắc đạo đức tiến bộ.


  Quản lý xã hội bằng pháp luật nghĩa là Nhà nước tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống của xã hội và từng người dân.
  Nhà nước phải công bố công khai, kịp thời các văn bản, quy phạm pháp luật tiến hành nhiều biện pháp thông tin phổ biến.
  Tóm lại, để phát huy vai trò là công cụ chủ yếu để Nhà nước quản lý xã hội thì nhà nước phải tổ chức ba khâu: xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật.


  ~ Các biện pháp tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay:
  Cùng với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, hệ thống bộ máy Nhà nước, trình độ năng lực bộ máy Nhà nước và đi liền với nó là thực trạng của pháp lý hiện nay đang không theo kịp với những thành tựu đổi mới kinh tế, từ đó trở thành yếu tố làm kìm hãm sự phát triển tích cực của nền kinh tế. Vì vậy tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đang là một yếu tố cấp bách đổi mới nước ta hiện nay.

  Trong tổ chức và hoạt động của bộ máy NN, nguyên tắc pháp chế XH chủ nghĩa thể hiện:
  -
  Mọi cơ quan NN phải được xác định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, được thành lập theo đúng quy định của PL. Các chức danh cũng như nhiệm vụ NN có chương trình rõ ràng, được bầu, bổ nhiệm, tuyển dụng theo đúng quy định.
  -
  Các cơ quan NN, người có chức vụ và nhân viên NN phải tuân thủ nghiêm chỉnh PL trong thi hành nhiệm vụ của mình, giải quyết các công việc hành chính, xét xử, xử phạt, tránh sự lạm quyền và lộng quyền. Những vi phạm đều bị xử lý theo PL và xử lý bình đẳng đối với mọi sự vi phạm không kể người đó có vị thế như thế nào.
  Như vậy, thực hiện nguyên tắc pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động của BMNN có nghĩa là mọi tổ chức và hoạt động của các cơ quan NN, cán bộ, nhân viên NN đều phải nghiêm chỉnh và triệt để tuân thủ PL, đồng thời BMNN phải thực hiện được việc quản lý XH bằng PL, bảo đảm cho PL được tôn trọng và thi hành nghiêm minh.

  Những đòi hỏi cấp bách quan trọng:
  - Xây dựng một hệ thống pháp luật làm cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước có hiệu lực gọn nhẹ, đủ trình độ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới.
  - Xây dựng và bổ sung pháp luật để công nhận thực hiện đầy đủ trong thực tế quyền làm chủ của mình.
  - Xây dựng một hệ thống phát triển về kinh tế phù hợp với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng xác định.
  - Nâng cao trình độ ý thức phát luật của công dân cũng như của mỗi viên chức Nhà nước.
  - Pháp luật phải tạo ra cơ sở cho việc xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật.


  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 09-09-2010 lúc 06:59 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 3. 22-09-2010, 07:11 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-09-2010, 07:11 AM
  Bài viết: 2
  dauxuyb is offline
  #3

  Default Hỏi về pháp luật và Nhà nước

  ong ngoikhoacaoxanh tra loi sai bet so voi dap an cua co giao roi. Chan ong nay that

Tags:

None