Mình đang cần câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Các bạn ai có khả năng trả lời thì trả lời cho mình hoặc mail tài liệu liên quan đến mail :traidattron_emodau@yahoo.com
Câu hỏi: Vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội.