Mọi người cho mình hỏi bài tập tình huống môn hành chính như sau:
M là cán bộ phòng tài nguyên môi trường quận Y, tỉnh H. Tháng 12/2007 do vi phạm kỹ luật nên M bị buộc thôi việc. Tháng 5/2008, M hùn hạp với một số người quen thành lập công ty kinh doanh bất động sản có trụ sở tại quận H. M tham gia với số vốn chiếm 1/3 tổng số vốn và được dự kiến là chủ tịch hội đồng quản trị. Khi hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi đến cơ quan có thẩm quyền thì bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì M ko đủ tư cách tham gia thành lập doanh nghiệp này.
a/ Căn cứ để cơ quan có thẩm quyền từ chối thành lập doanh nghiệp trên?
b/ tình tiết bổ sung: Ngày 1/7/2008 sau khi nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền, M khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan đó. trong phần yêu cầu của đơn khiếu nại M nên viết như thế nào? (mọi người cho biết luôn là ở trong văn bản luật nào nhé!)
c/ tình tiết bổ sung: Ngày 1/9/2008, khi ko nhận được trả lời khiếu nại của cơ quan giải quyết khởi kiện, M đến văn phòng luật sư nhờ tư vấn cho việc khởi kiện cơ quan đã từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nói trên. M có thể khởi kiện đến tòa án nào? cơ sở pháp lý?
d/ Hãy xác định đối tượng khởi kiện, người khởi kiện và người bị kiện trong vụ việc. cơ sở pháp lý?
Cảm ơn mọi người!