X


Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Cơ cấu UBND xã

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 02-06-2012, 08:23 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  khqlk7 is offline
  12523 lượt xem
  #1

  Question Cơ cấu UBND xã

  Bà con ơi !. Có ai bít cơ cấu tổ chức của UBND xã không ?. Giúp em với, em cảm ơn
 2. 02-06-2012, 08:33 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 02-06-2012, 08:33 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #2

  Default Cơ cấu UBND xã

  I. CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND CẤP XÃ

  - UBND cấp xã do HĐND cấp xã bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐND cấp xã, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm trước HĐND cấp xã và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

  -
  UBND Phường là nơi không tổ chức HĐND là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND Phường do UBND quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước cơ quan này và cơ quan nhà nước cấp trên.

  II. Thành viên UBND cấp xã và phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND (Nghị định số 107/2004/ NĐ-CP):


  1. UBND xã miền núi, hải đảo (có dân số từ 5.000 người trở lên), đồng bằng, trung du (có dân số từ 8.000 người trở lên) và biên giới: 05 thành viên

  1.1.
  01 Chủ tịch UBND xã: phụ trách chung, khối nội chính, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã;

  1.2.
  02 Phó Chủ tịch UBND xã: - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng, giao thông, nhà đất và tài nguyên - môi trường; - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa – xã hội.

  1.3. Các Ủy viên UBND:

  -01 Ủy viên phụ trách Công an (Trưởng Công an xã);

  -01 Ủy viên phụ trách Quân sự (Xã Đội trưởng).


  2.
  UBND xã không thuộc trường hợp trên: 03 thành viên
  -
  01 Chủ tịch UBND xã;
  - 01 Phó Chủ tịch UBND xã;
  -
  01 Ủy viên UBND xã;

  Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân xã có thể ấn định thêm số lượng thành viên UBND cấp mình nhưng tổng không vượt quá 05 thành viên và phải được Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp phê duyệt.


  3.
  UBND phường, thị trấn: 05 thành viên

  3.1.
  01 Chủ tịch UBND phường: phụ trách chung, khối nội chính, quản lý công tác quy hoạch đô thị;

  3.2.
  02 Phó Chủ tịch UBND phường:
  - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, khoa học – công nghệ, nhà đất và tài nguyên - môi trường;

  - Một Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa – xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

  3.3.
  Các Ủy viên UBND:
  - Một Ủy viên phụ trách Công an (Trưởng Công an Phường);

  - Một Ủy viên phụ trách Quân sự (Phường Đội trưởng).
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
 3. 03-06-2012, 09:01 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 03-06-2012, 09:01 AM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #3

  Default Cơ cấu UBND xã

  Cơ cấu của Ủy ban nhân dân xã ngoài Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên còn có 7 chức danh công chức chuyên môn. Bạn có thể tham khảo thêm Luật tổ chức hội động nhân dân và ủy ban nhân dân 2003 và Luật cán bộ, công chức năm 2008 để hiểu rõ hơn.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None