X


Kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Nghị định 36/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và CQ ngan

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 04-05-2012, 12:52 PM
  Đã viết: 1,360 bài thảo luận
  alias_apa is offline
  1993 lượt xem
  #1

  Default Nghị định 36/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và CQ ngan

  Vừa qua Chính phủ vừa ban hành văn bản mới nhất quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ.
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN

Tags:

None