X
Loading
Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Phân biêt Quyết định quản lý hành chính nhà nước với ?!?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 30-03-2011, 12:18 AM
  Đã viết: 4 bài thảo luận
  niemtinvahyvong is offline
  15746 lượt xem
  #1

  Question Phân biêt Quyết định quản lý hành chính nhà nước với ?!?

  câu 1: phân biêt quyết định quản ly hành chính nhà nước và quyết định của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực lâp pháp?
  câu 2hân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước và quyết định của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực tư pháp?
  câu 3hân biệt quyết định quản lý hành chính nhà nước và giấy tờ hành chính và hoạt động có giá trị pháp lý?


  anh chi oi giai ho em nhe cang nhanh cang tot em can lam .cam on anh chi nhieu .
 2. 24-10-2011, 07:58 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 24-10-2011, 07:58 PM
  Bài viết: 1
  lethanhnhung is offline
  #2

  Default Phân biêt Quyết định quản lý hành chính nhà nước với ?!?

  Quyết định quản lý nhà nước (QLNN) chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động QLNN, là phương tiện không thể thiếu để các chủ thể QLNN sử dụng nhằm thực hiện chức năng QLNN. Quyết định QLNN có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, nhiệm vụ lớn cho hoạt động quản lý; đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính hoặc làm thay đổi phạm vi hiệu lực của chúng; làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. Vì vậy, các chủ thể QLNN khi ban hành quyết định QLNN trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay có trách nhiệm phải bảo đảm để quyết định đó phải hội đủ được những yêu cầu về tính hợp pháp và tính hợp lý. Nói cách khác, đó phải là một quyết định QLNN có tính khả thi cao, được xây dựng phù hợp với đường lối chính trị, nhu cầu, nguyện vọng của người dân.
 3. 24-10-2011, 08:49 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 24-10-2011, 08:49 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #3

  Default Phân biêt Quyết định quản lý hành chính nhà nước với ?!?

  Phân biệt quyết định quản lý hành chính với các loại quyết định khác:

  - Phân biệt quyết định quản lý hành chính với quyết định của cơ quan trong lĩnh vực lập pháp:
  + Về chủ thể ban hành
  Quyết định quản lý hành chính chủ yếu do cơ quan hành chính nhà nước ban hành
  Quyết định trong lĩnh vực lập pháp do quốc hội ban hành.
  + Giá trị hiệu lực:
  Quyết định quản lý hành chính có giá trị pháp lý thấp hơn so với các quyết định trong lĩnh vực lập pháp
  + Thủ tục ban hành:
  Thủ tục ban hành trong lĩnh vực lập pháp được quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật .
  Quyết định quản lý hành chính nếu quyết định là quyết định quy phạm thì thủ tục ban hành cũng được quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Còn nếu là quyết định áp dụng quy phạm thì thủ tục ban hành được quy định trong một số văn bản khác nhau.
  - Phân biệt quyết định quản lý hành chính với quyết định do cơ quan nhà nước ban hành trong lĩnh vực tư pháp:
  + Chủ thể ban hành:
  Quyết định trong lĩnh vực tư pháp do tòa án và viện kiểm soát nhân dân ban hành.
  + Tính pháp lý:
  Quyết định quản lý hành chính có thể là quyết định chủ đạo quyết định quy phạm hay quyết định áp dụng quy phạm pháp luật.
  Quyết định trong lĩnh vực tư pháp chủ yếu là quyết định cá biệt đó là các bản án, quyết định của tòa án,quyết định của viện kiểm soát .Tính pháp lý của các quyết định này thể hiện ở chỗ thay đổi ,phát sinh,chấm dứt.
  + Thủ tục ban hành:
  Quyết định cá biệt trong lĩnh vực tư pháp được xây dựng theo thủ tục tố tụng .Ví dụ: bản án quyết định của tòa hình sự được ban hành theo thủ tục tố tụng hình sự;bản án quyết định của tòa hành chính được ban hành theo thủ tục tố tụng hành chính;quyết định của tòa dân sự được ban hành theo thủ tục tố tụng dân sự.

  Phân biệt quyết định của cơ quan hành chính với giấy tờ hành chính và hoạt động có tính pháp lý:

  - Quyết định quản lý hành chính với giấy tờ hành chính:
  + Giấy tờ hành chính chỉ có giá trị xác nhận đã sảy ra sự kiện pháp lý nào đó: xác nhận chủ thể nào đó có quyền và nghĩa vụ nào đó; xác nhận ai đó đã làm gì đó; không làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật.Ví dụ : giấy xác nhận quyền sử dụng đất,giấy đăng kí kết hôn.
  - Quyết định quản lý hành chính với những hoạt động có tính pháp lý:
  + Giống: có tính pháp lý.
  + Khác nhau: những hoạt động pháp lý được tiến hành trên cơ sở những quyết định hành chính.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None