X


Kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 22-10-2009, 02:57 PM
  Đã viết: 450 bài thảo luận
  PhanHieu is offline
  52431 lượt xem
  #1

  Heart Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì? Sự giống nhau và khác nhau của 2 nội dung trên. Quyết định hành chính là gì?
  Hành vi hành chính là gì?
  Sự giống nhau và khác nhau của 2 nội dung trên

  Trả lời:
  1/- Quyết định hành chính là QĐ bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng 1 lần đối với 1 hoặc 1 số đối tượng cụ thể về 1 vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính. ( Khoản 1 điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ).
  Ví dụ : QĐ cấp GCNQSDĐ, QĐ giải quyết khiếu nại..v..v...
  2/- Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước , của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo qui định của pháp luật. ( Khoản 1 điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ).
  Ví dụ : Pháp luật qui định chủ tịch Huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu trong 30 ngày, thế nhưng bạn gởi đơn khiếu nại mà vị này "làm thinh" cả mấy tháng ! Hoặc pháp luật không qui định Trưởng thôn được quyền phạt tiền người gây rối trật tự công cộng, thế nhưng bạn nhậu say oánh lộn bị Trưởng thôn phạt 200 ngàn chẳng hạn !
  Với định nghĩa và ví dụ cụ thể như vậy, chắc các bạn đã phân biệt được sự khác nhau và giống nhau giữa hành vi hành chính và QĐ hành chính.
 2. 05-10-2011, 10:21 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 05-10-2011, 10:21 PM
  Bài viết: 2
  luanhlu is offline
  #2

  Default Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  bạn ơi sai rồi. Quyết định HC không phải trường hợp nào cũng chỉ áp dụng được một lần và đối với một hoặc một số đối tượng. Điều đó chỉ đúng với quyết định HC cá thể, còn quyết định HC quy phạm thì áp dụng được nhiều lần, có tính bắt buộc chung với nhiều chủ thể.
 3. 06-10-2011, 07:11 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 06-10-2011, 07:11 AM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #3

  Default Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  Trích Nguyên văn bởi PhanHieu View Post
  Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì? Sự giống nhau và khác nhau của 2 nội dung trên. Quyết định hành chính là gì?
  Hành vi hành chính là gì?
  Sự giống nhau và khác nhau của 2 nội dung trên

  Trả lời:
  1/- Quyết định hành chính là QĐ bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng 1 lần đối với 1 hoặc 1 số đối tượng cụ thể về 1 vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính. ( Khoản 1 điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ).
  Ví dụ : QĐ cấp GCNQSDĐ, QĐ giải quyết khiếu nại..v..v...
  2/- Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước , của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo qui định của pháp luật. ( Khoản 1 điều 4 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ).
  Ví dụ : Pháp luật qui định chủ tịch Huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu trong 30 ngày, thế nhưng bạn gởi đơn khiếu nại mà vị này "làm thinh" cả mấy tháng ! Hoặc pháp luật không qui định Trưởng thôn được quyền phạt tiền người gây rối trật tự công cộng, thế nhưng bạn nhậu say oánh lộn bị Trưởng thôn phạt 200 ngàn chẳng hạn !
  Với định nghĩa và ví dụ cụ thể như vậy, chắc các bạn đã phân biệt được sự khác nhau và giống nhau giữa hành vi hành chính và QĐ hành chính.
  Câu trả lời thiếu ý rồi, giống nhau chỗ nào?khác nhau chỗ nào
  Khái niệm qd hành chính vừa sai, vừa thiếu. Bạn nên xem lại giáo trình trước khi post lên, mấy e khoá dưới tin theo bạn viết vậy trật tủ rồi
 4. 07-10-2011, 09:57 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 07-10-2011, 09:57 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #4

  Default Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  . Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.2. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

  ---------- Post added at 09:57 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ----------

  đây là khái niệm do luật tố tụng hành chính năm 2010 đưa ra
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 5. 08-10-2011, 11:05 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 08-10-2011, 11:05 AM
  Bài viết: 236
  youandme is offline
  #5

  Default Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  Anh PhanHieu nên lên tiếng đính chính đi a. Câu trả lời a đưa ra chưa thỏa đáng.
 6. 08-10-2011, 02:58 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-10-2011, 02:58 PM
  Bài viết: 14
  vluanvan is offline
  #6

  Default Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  Thế nào là quyết định hành chính, hành vi hành chính mà công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại?
  Ngày cập nhật: 05/05/2009
  Trả lời :
  Công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

  * Về quyết định hành chính: theo quy định tại khoản 10, Điều 2 của Luật khiếu nại, tố cáo thì:
  “Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính”.
  Như vậy một quyết định hành chính có thể bị khiếu nại khi có đủ 3 yếu tố sau :
  - Là quyết định bằng văn bản.
  - Là quyết định của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước .
  - Là quyết định được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Chẳng hạn như, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ra quyết định phá dỡ hàng quán lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ của một số gia đình làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông... Nếu không đồng ý với quyết định này thì người bị xử lý có quyền khiếu nại đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền.
  Như vậy, các quy định được áp dụng nhiều lần mà đối tượng không được xác định (đó là các văn bản pháp quy); các quyết định không phải là của cơ quan hành chính nhà nước (Toà án, kiểm sát) thì không phải là quyết định hành chính theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra quyết định hành chính trong hoạt động quản lý, điều hành của cấp trên đối với cấp dưới cũng không được khiếu nại và giải quyết khiếu nại theo tinh thần của Luật khiếu nại, tố cáo.
  * Về hành vi hành chính: theo quy định tại khoản 11, Điều 2 của Luật khiếu nại, tố cáo thì:
  “Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”.
  Khác với quyết định hành chính phải thể hiện bằng văn bản thì hành vi hành chính được biểu hiện bằng những hành động không đúng hoặc làm trái với các quy định của pháp luật, cũng có thể là việc không thực hiện công vụ mà theo quy định của pháp luật họ phải thực hiện. Chẳng hạn như cán bộ công chức có hành vi sách nhiễu, phiền hà nhân dân, không thực hiện công vụ đúng thời hạn pháp luật quy định..
 7. 30-10-2011, 09:11 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 30-10-2011, 09:11 PM
  Bài viết: 1
  nkcuongpt is offline
  #7

  Default Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  xin trao đổi
  quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần 2 có phải là quyết định hành chính ko, có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không vì khái niệm là giống nhau song có phải là đối tượng khởi kiện ko thì chưa rõ lắm (điều 1 Nghị quyét số 02 của HĐTP TAND TC). xin được nêu ra để cùng trao đổi.
 8. 31-10-2011, 01:59 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 31-10-2011, 01:59 PM
  Bài viết: 358
  lonelylove is offline
  #8

  Default Quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì?

  Trích Nguyên văn bởi nkcuongpt View Post
  xin trao đổi
  quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần 2 có phải là quyết định hành chính ko, có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không vì khái niệm là giống nhau song có phải là đối tượng khởi kiện ko thì chưa rõ lắm (điều 1 Nghị quyét số 02 của HĐTP TAND TC). xin được nêu ra để cùng trao đổi.
  Đây là quyết định hành chính nhưng không phải đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Đối tượng trong vụ này là quyết định hành chính, hành vi hành chính được nêu trong quyết định giải quyết khiếu nại.

Tags:

None