X


Kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 13-06-2011, 08:58 PM
  Đã viết: 4 bài thảo luận
  darkknight is offline
  14319 lượt xem
  #1

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  Các bạn cho mình hỏi :
  "Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hành chính"
 2. 14-06-2011, 04:10 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 04:10 PM
  Bài viết: 4
  darkknight is offline
  #2

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  có ai giúp mình ko? Sắp thi rồi
 3. 14-06-2011, 08:55 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 08:55 PM
  Bài viết: 4
  darkknight is offline
  #3

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  ai giúp mình với...hjxhjx thanks nhiều nhiều
 4. 14-06-2011, 09:29 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 09:29 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #4

  Post Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  Trích Nguyên văn bởi darkknight View Post
  Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hành chính?
  Chào bạn,
  tôi thấy trong sách ghi tà la tùm lum,
  suy nghĩ thấy phần này có khả năng liên quan,
  chép ra bạn đọc xem xét,
  biết đâu lại lọc được ý,
  bạn tham khảo nhé:
  Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính
  Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính. Bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức, cán bộ công chức,
  công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch.
  - Muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính thì các đối tượng trên phải có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể gồm năng lực pháp lý hành chính và năng lực hành vi hành chính.
  - Năng lực chủ thể của cơ quan nhà nước phát sinh khi cơ quan đó được thành lập và chấm dứt khi cơ quan đó bị giải thể.
  - Năng lực chủ thể của tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế, đơn vị vũ trang, đơn vị hành chính sự nghiệp... (gọi chung là tổ chức) phát sinh khi nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó trong quản lý hành chính nhà nước và chấm dứt khi không còn những quy định đó hoặc tổ chức bị giải thể.
  - Năng lực chủ thể của cán bộ, công chức phát sinh khi cá nhân được Nhà nước giao đảm bảo một công vụ, chức vụ nhất định trong bộ máy nhà nước và chấm dứt khi không còn đảm nhiệm công vụ, chức vụ đó.
  - Năng lực chủ thể của cá nhân được biểu hiện trong tổng thể năng lực pháp luật hành chính và năng lực hành vi hành chính.
  Ðặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước

  a. Ðặc điểm chung
  Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan nhà nước, là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước. Do vậy, cơ quan hành chính nhà nước cũng mang đầy đủ các đặc điểm chung của các cơ quan nhà nước . Cụ thể là:
  1. Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Tính quyền lực nhà nước thể hiện ở chổ:
  + Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy nhà nước;
  + Cơ quan hành chính nhà nước nhân danh nhà nước để hoạt động.
  2. Mỗi cơ quan hành chính nhà nước đều có một thẩm quyền nhất định, thẩm quyền này do pháp luật quy định, đó là tổng thể những quyền và nghĩa vụ cụ thể mang tính quyền lực, được nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, cụ thể:
  + Các cơ quan nhà nước tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật và để thực hiện pháp luật;
  + Trong quá trình hoạt động có quyền ban hành các quyết định hành chính thể hiện dưới hình thức là các văn bản pháp quy và các văn bản cá biệt;
  + Ðược thành lập theo quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh hoặc theo quyết định của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên;
  + Ðược đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp và báo cáo hoạt động trước cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp;
  + Có tính độc lập và sáng tạo trong tác nghiệp điều hành nhưng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc quyền lực phục tùng.
  3. Về mặt thẩm quyền thì cơ quan hành chính nhà nước được quyền đơn phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính và văn bản đó có hiệu lực bắt buộc đối với các đối tượng có liên quan; cơ quan hành chính nhà nước có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng chịu sự tác động, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.
  b. Ðặc điểm đặc thù

  1. Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khi đó các cơ quan nhà nước khác chỉ tham gia vào hoạt động quản lý trong phạm vi, lĩnh vực nhất định.
  2. Cơ quan hành chính nhà nước nói chung là cơ quan chấp hành, điều hành của cơ quan quyền lực nhà nước:
  + Thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành. Ðiều đó có nghĩa là cơ quan hành chính nhà nước chỉ tiến hành các hoạt động để chấp hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước trong phạm vi hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước.
  + Các cơ quan hành chính nhà nước đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào cơ quan quyền lực nhà nước, chịu sự lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các cơ quan quyền lực nhà nước cấp tương ứng và chịu trách nhiệm báo cáo trước cơ quan đó.
  + Các cơ quan hành chính nhà nước có quyền thành lập ra các cơ quan chuyên môn để giúp cho cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành nhiệm vụ.
  3. Cơ quan hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan có mối liên hệ chặt và có đối tượng quản lý rộng lớn.
  + Ðó là hệ thống các đơn vị cơ sở như công ty, tổng công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế; trong lĩnh vực giáo dục có trường học; trong lĩnh vực y tế có bệnh viện...
  + Hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước mang tính thường xuyên, liên tục và tương đối ổn định, là cầu nối đưa đường lối, chính sách pháp luật vào cuộc sống.
  + Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là mối quan hệ trực thuộc trên-dưới, trực thuộc ngang-dọc, quan hệ chéo...tạo thành một hệ thống thống nhất mà trung tâm chỉ đạo là Chính phủ.
  4. Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý nhà nước dưới hai hình thức là ban hành các văn bản quy phạm và văn bản cá biệt trên cơ sở hiến pháp, luật, pháp lệnh và các văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên nhằm chấp hành, thực hiện các văn bản đó. Mặt khác trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra...hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước dưới quyền và các đơn vị cơ sở trực thuộc của mình.
  5. Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản, quan trọng nhất của Luật hành chính.
  Tóm lại, cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong phạm vi thẩm quyền của mình thưc hiện hoạt động chấp hành - điều hành và tham gia chính yếu vào hoạt động quản lý nhà nước.
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 18-06-2011 lúc 06:37 AM
  có tốt thì tốt cho chót
 5. 14-06-2011, 11:07 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 11:07 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #5

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  Theo tôi thì cơ quan hành chính là chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật hành chính vì dự vào đặc điểm quan hệ pháp luật hành chính một trong các bên tham gia quan hệ nhân danh quyền hành pháp nhà nước
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 6. 14-06-2011, 11:22 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 11:22 PM
  Bài viết: 990
  ku_koi is offline
  #6

  Red face Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  Trích Nguyên văn bởi darkknight View Post
  Các bạn cho mình hỏi :
  "Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hành chính"

  Trả lời:
  - Trước hết phải hiểu chủ thể của luật hành chính là gì? Đó là những bên tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, có năng lực chủ thể, có quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.
  - Thứ hai bao gồm những chủ thể nào? Đó là cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế, đơn vị vũ trang, đơn vị hành chính, sự nghiệp..., công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch.
  - Cuối cùng so sánh các chủ thể thì thấy: chỉ có duy nhất cơ quan hành chính là chủ thể có thẩm quyền hành chính và luôn luôn hiện diện trong mọi quan hệ pháp luật hành chính. Cho nên có thể khẳng định cơ quan hành chính là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hành chính.
  Làm người thì ko bao giờ được nói 2 từ chán đời....
  Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình...........
 7. 17-06-2011, 07:57 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 17-06-2011, 07:57 PM
  Bài viết: 4
  darkknight is offline
  #7

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  cảm ơn mọi người nhiều lắm
 8. 19-06-2011, 12:17 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 19-06-2011, 12:17 PM
  Bài viết: 18
  vjt_koj is offline
  #8

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  _ Căn cứ chức năng nhiệm vụ: cơ quan HCHN quản lý hành chính nhà nc trên tất cả các lĩnh vực- hoạt động chấp hành điều hành
  _ trong QHPlHC luôn luôn phải có một ben mang quyền lực( mối quan hệ bất bình đẳng )- cơ quan hành chính nhà nước
  _ CQHCNN là có số lượng đông đảo tạo thành một hệ thống từ TƯ đến cơ sở, có tính thứ bậc cao
  _ là cơ quan đưa pháp luật vào đời sống hữu hiệu nhất, phổ biến nhất
 9. 22-06-2011, 11:21 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-06-2011, 11:21 PM
  Bài viết: 1
  soimapkute_xc is offline
  #9

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  bài viết rất hay nhưng dài quá ?
  trả lòi vấn đáp thì chít mất?????????hiiiiiiiii
  thank!bạn nhiều .giờ thì tớ cũng hiểu ...............
 10. 23-06-2011, 09:50 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 23-06-2011, 09:50 AM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #10

  Default Tại sao lại nói cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể đặc biệt của quan hệ pháp luật hànhchinh

  hì sau khi xem qua ý kiền thì thấy cũng hiểu ah bạn đó là mcuj đích của diễn đàn là nơi chia sẻ, trao đổi về học tập hjhj chúc bạn tho tốt
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None