Đang làm cái bài thu hoạch, Bạn nào biết xin giúp mình nhé. Mình cần trong đêm nay.hicihic. Đề là:
Ý nghĩa và đánh giá thực trạng pháp luật về xử lý vi phạm hành trong lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung.
Các bạn giúp đỡ nhé. Thanks so much.