X


Kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 06-12-2008, 10:50 AM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  17042 lượt xem
  #1

  Default Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

  Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước năm 2008 ( ks7d, ks7c)

  Câu 1: Phân tích mục tiêu của hoạt động quản lí nguồn nhân lực trong cơ quan quản lí hành chính nhà nước?

  Câu 2: Trình bày những hoạt động cơ bản trong quá trình tuyển dụng nhân lực cho cơ quan quản lí hành chính nhà nước? Theo anh (chị) để tuyển dụng đạt được chất lượng và hiệu quả cần quan tâm đến vấn đề gì?
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. Danh sách những người thích bài viết này

  minhai,nguyenbac
   đã thích

 3. 08-12-2009, 09:34 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 08-12-2009, 09:34 PM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #2

  Default Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

  ĐỀ THI MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ - 2009
  BUỔI CHIỀU - THỜI GIAN 120'
  ---000---

  Câu 1 : Mục đích của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong CQQLHCNN là gì? Để đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả cần chú ý đến những vấn đề gì?
  Câu 2 : Phân tích quyền lợi của người lao động trong CQQLHCNN? Những khó khăn trong việc thực hiện quyền lợi đó?

  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 4. 20-05-2010, 03:55 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 20-05-2010, 03:55 AM
  Bài viết: 155
  danh_tang is offline
  #3

  Default Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

  Đề thi Quản lý Nhân sự
  Năm 2010 - Buổi sáng


  Câu 1: Phân tích những yếu tố môi trường bên trong tác động đến hoạt động QLNNL của tổ chức.

  Câu 2: Trình bày những phương pháp đánh giá người lao động trong cơ quan QLHCNN. Hãy phân tích những phương pháp mà anh chị biết và cho nhận xét.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 21-05-2010 lúc 11:10 PM
  Cựu SV HVHC Cơ sở TP.HCM
 5. 21-05-2010, 12:02 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-05-2010, 12:02 AM
  Bài viết: 1
  thuy_dl is offline
  #4

  Default Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

  Đề thi Quản lý Nhân sự
  Năm 2010 - Buổi chiều

  Câu 1: Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực? Phân biệt với quản lý nhân sự.

  Câu 2: Trình bày những hoạt động cơ bản trong tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước? Làm thế nào để tuyển dụng nhân lực có chất lượng và hiệu quả?
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 21-05-2010 lúc 11:09 PM
 6. 29-06-2010, 10:54 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 29-06-2010, 10:54 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #5

  Default Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2010
  Hệ đào tạo: Cử nhân hành chính. Khóa KS7
  Môn thi: Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước
  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian chép đề)
  Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

  Câu hỏi 1:

  Trình bày các nội dung liên quan đến việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước.

  Câu hỏi 2:

  Trình bày khái niệm tập sự. Phân tích vai trò của người quản lý trực tiếp và người được phân công hướng dẫn nhân viên mới trong giai đoạn tập sự

  Câu 3:

  Trình bày một số nhân xét của anh/chị về đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại nơi thực tập. Điểm gì là mạnh và điểm gì còn hạn chế của họ?
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 7. 30-05-2011, 03:12 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 30-05-2011, 03:12 PM
  Bài viết: 180
  kimbang91 is offline
  #6

  Red face Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

  ĐỀ THI MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ KS10 - 30/5/2011
  BUỔI SÁNG - THỜI GIAN 90 Phút

  Câu 1: Kể tên những phương pháp đánh giá thực thi công việc trong cơ quan nhà nước? Nêu ưu điểm và hạn chế của phương pháp bình bầu?
  Câu 2: Trình bày những vấn đề cần chú ý trong
  đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong CQQLHCNN? Các tiêu chí để đánh giá một khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng?
 8. 14-12-2011, 03:22 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-12-2011, 03:22 PM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #7

  Default Đề thi hết môn môn Tổ chức nhân sự Hành chính nhà nước

  ĐỀ THI NS HCNN

  Lớp KH10TT1 - sáng 12/12/2011
  Thời gian : 90 phút

  Câu 1 : Thế nào là phân tích công việc trong tổ chức? Mối quan hệ giữa phân tích công việc với các hoạt động khác trong tổ chức?

  Câu 2 : Trình bày các hình thức xử lý vi phạm Cán bộ công chức trong Luật CB-CC năm 2008.
  Chỉnh sửa: letra_nouta, 14-12-2011 lúc 11:00 PM
  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! "