X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Mô tả Công việc cụ thể NV Hành chính - Nhân sự

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 08-05-2010, 11:29 AM
  Đã viết: 23 bài thảo luận
  ks6c.tk is offline
  42850 lượt xem
  #1

  Thumbs up Mô tả Công việc cụ thể NV Hành chính - Nhân sự

  Delete
  Chỉnh sửa: ks6c.tk, 16-05-2013 lúc 04:09 PM
 2. 03-04-2011, 05:05 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-04-2011, 05:05 PM
  Bài viết: 23
  ks6c.tk is offline
  #2

  Default Mô tả Công việc cụ thể NV Hành chính - Nhân sự

  delete
  Chỉnh sửa: ks6c.tk, 16-05-2013 lúc 04:10 PM

Tags: