X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tổng cục Du lịch tuyển công chức

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 31-05-2010, 02:48 PM
  Đã viết: 2 bài thảo luận
  phunghungkh3d is offline
  4624 lượt xem
  #1

  Default Tổng cục Du lịch tuyển công chức

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC DU LỊCH NĂM 2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  THÔNG BÁO THI TUYỂN

  Tổng cục Du lịch tổ chức thi tuyển công chức, công chức dự bị năm 2010, thời gian dự kiến vào đầu tháng 8 năm 2010.
  1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo: - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; - Đủ 18 tuổi trở lên; - Có đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ và đủ điều kiện theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
  2. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu.
  3. Thời hạn, nơi nhận hồ sơ, lệ phí thi: Từ ngày 01/6/2010 đến hết ngày 09/7/2010 (giờ HC), tại Vụ Tổ chức cán bộ (80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điện thoại 04.39423760 (máy lẻ 143).
  5. Thời gian, địa điểm thi: Sẽ thông báo cụ thể trong Giấy báo dự thi./.
  Thông tin chi tiết đăng trên trang Web của Tổng cục Du lịch
  http://vietnamtourism.gov.vn/


  TM. HỘI ĐỒNG
  PHÓ CHỦ TỊCH
  (đã ký) Đặng Vinh Nhậm
  VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ


  TỔNG CỤC DU LỊCH
  HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC DU LỊCH NĂM 2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KỲ THI TUYỂN
  CÔNG CHỨC TỔNG CỤC DU LỊCH NĂM 2010
  1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
  1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
  1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;
  1.3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
  1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
  1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
  1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
  1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
  2. Chỉ tiêu và chuyên ngành tuyển dụng của các đơn vị:
  Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu (18 công chức và 02 công chức dự bị).
  TT Đơn vị Chỉ tiêu
  tuyển dụng Chuyên ngành tuyển dụng
  1 Văn phòng Tổng cục 06 - 01 công chức Phòng Tổng hợp: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Du lịch. Thông thạo tiếng Anh.
  - 02 công chức Phòng Hành chính- Pháp chế: 01 tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, thông thạo tiếng Anh; 01 tốt nghiệp Cao đẳng Nội vụ trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ.
  - 01 công chức Phòng Kế toán: tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán. Thông thạo tiếng Anh.
  - 02 công chức dự bị tốt nghiệp đại học trở lên đối với chuyên ngành Du lịch. Thông thạo nghe và nói tiếng Anh, Trung Quốc.
  2 Vụ Hợp tác quốc tế 01 - Tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ quốc tế hoặc Đại học Ngoại ngữ.
  - Thông thạo tiếng Anh. Ưu tiên biết thêm ngoại ngữ Pháp, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha.
  3 Vụ Tài chính 04 - 01 công chức làm công tác quản lý quy hoạch, chiến lược: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Du lịch. Thông thạo tiếng Anh.
  - 01 công chức làm công tác quản lý xây dựng cơ bản: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng hoặc Kiến trúc. Thông thạo tiếng Anh.
  - 01 công chức làm công tác Khoa học công nghệ và môi trường: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Môi trường. Thông thạo tiếng Anh.
  - 01 công chức làm công tác thống kê: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế hoạch- Thống kê. Thông thạo tiếng Anh.
  4 Vụ Lữ hành 05 - 01 công chức làm Trưởng phòng Quản lý khu tuyến điểm và đô thị du lịch: tuổi <45; tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Du lịch, Địa lý, Luật, Kinh tế. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, thông tin, quản lý tài nguyên. Thông thạo tiếng Anh.
  - 01 công chức làm Phó trưởng phòng Quản lý khu tuyến điểm và đô thị du lịch: tuổi <45; tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Du lịch, Địa lý, Luật, Kinh tế. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, thông tin hoặc quản lý tài nguyên. Thông thạo tiếng Anh.
  - 01 công chức làm Phó trưởng phòng Quản lý lữ hành và vận chuyển du lịch: tuổi <45; tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Du lịch, Kinh tế, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, vận chuyển, kinh tế, ngoại thương hoặc quan hệ quốc tế. Thông thạo tiếng Anh.
  - 01 công chức phòng Quản lý hướng dẫn du lịch: tuổi <40; tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Du lịch, Kinh tế, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc đào tạo. Thông thạo tiếng Anh.
  - 01 công chức phòng Quản lý lữ hành và vận chuyển du lịch: tuổi <35; tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Du lịch, Kinh tế, Ngoại thương, Quan hệ quốc tế. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, kinh tế hoặc ngoại thương. Thông thạo tiếng Anh.
  (Ưu tiên biết thêm ngoại ngữ Pháp, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha đối với 5 chỉ tiêu trên).
  5 Vụ Khách sạn 01 01 công chức tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị du lịch khách sạn Thông thạo tiếng Anh/Pháp.
  6 Vụ
  Thị trường
  du lịch 03 - 02 công chức tốt nghiệp đại học trở lên (Đại học Kinh tế quốc dân; Luật; Khoa học, Xã hội và Nhân văn). Thông thạo tiếng Anh/Trung Quốc. Nam giới (tuổi <40).
  - 01 công chức tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, tổ chức sự kiện. Thông thạo tiếng Anh/Pháp. Tuổi từ 23- 35.
  Ưu tiên: chuyên ngành Du lịch kinh nghiệm làm việc trên 2 năm trong lĩnh vực du lịch; biết thêm ngoại ngữ 2 (Pháp, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha).
  3. Ưu tiên trong thi tuyển:
  3.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
  3.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
  3.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
  3.4. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 3.1, 3.2, 3.3 Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.
  4. Nội dung hình thức và thời gian thi:
  4.1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, quản lý nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực du lịch.
  4.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
  4.3. Môn ngoại ngữ: thi viết hoặc thi vấn đáp 01 bài bằng tiếng Anh.
  4.4. Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.
  5. Miễn thi một số môn:
  Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:
  1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
  a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
  b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
  2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
  6. Hồ sơ dự tuyển gồm:
  6.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
  6.2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của địa phương hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập;
  6.3. Bản sao giấy khai sinh;
  6.4. Có đủ bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển, phải xuất trình bản chính để kiểm tra, nếu cơ quan kiểm tra phát hiện văn bằng chứng chỉ, giấy tờ không hợp pháp thì người trúng tuyển sẽ bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển;
  6.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  6.6. Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận); hai ảnh cỡ 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  7. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí:
  7.1. Thời hạn: Từ ngày 01/6/2010 đến hết ngày 09/7/2010 (giờ HC);
  7.2. Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch (80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điện thoại: 04.39423760 (máy lẻ 143).
  7.3. Lệ phí thi: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
  8. Thời gian, địa điểm thi:
  Thời gian và địa điểm thi sẽ thông báo cụ thể trong Giấy báo dự thi (dự kiến kỳ thi sẽ tiến hành vào đầu tháng 8/2010)./.
  Ghi chú:
  - Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển vào một đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch (không trả lại hồ sơ). Nếu Hội đồng thi tuyển phát hiện thí sinh nào đăng ký thi tuyển vào nhiều đơn vị thì coi như hồ sơ đó không hợp lệ.
  - Hồ sơ dự tuyển chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và đựng trong 1 túi hồ sơ theo quy định
  - Thí sinh có quyền mua hoặc không mua tài liệu ôn thi do Hội đồng thi phát hành riêng cho kỳ thi;
  - Thí sinh dự thi sẽ qua sơ tuyển vòng 1 theo hồ sơ đăng ký dự thi, ưu tiên cho các hồ sơ tốt nghiệp sau đại học và đại học loại giỏi.
  - Khi đã được Hội đồng tiếp nhận hồ sơ mà đến trước ngày thi 05 ngày, thí sinh chưa nhận được Giấy báo dự thi thì có thể theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Website của Tổng cục Du lịch hoặc điện thoại trực tiếp về Hội đồng để được hướng dẫn.

  TM. HỘI ĐỒNG
  PHÓ CHỦ TỊCH

  (đã ký)
  Đặng Vinh Nhậm VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

  Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức hoặc công chức dự bị
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 74/2005/TT-BNV
  ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nội vụ)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ......., ngày....... tháng..... năm 2010

  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (CÔNG CHỨC DỰ BỊ)

  Tên tôi là: Nam/Nữ:
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Hộ khẩu thường trú:
  Chỗ ở hiện nay:
  Điện thoại liên lạc: Email:
  Dân tộc:
  Trình độ đào tạo:
  Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
  Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch công chức (hoặc công chức dự bị), tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị khối cơ quan Tổng cục Du lịch năm 2010. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
  Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
  1. Bản khai lý lịch;
  2. Giấy chứng nhận sức khỏe;
  3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm:............................................ .................................................. ............................
  4. 2 phong bì dán sẵn tem, 2 ảnh cỡ 4x6.
  Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khỏe trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.
  Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ./.

  Kính đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)
 2. 31-05-2010, 07:16 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 31-05-2010, 07:16 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #2

  Default Tổng cục Du lịch tuyển công chức

  Không thấy vị trí nào dành cho Sinh viên Hành chính ưu tiên tốt nghiệp Học viện Hành chính.
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn

Tags:

None