X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo văn bản hành chính.

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 18-11-2011, 02:02 PM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  2502 lượt xem
  #1

  Sun Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo văn bản hành chính.

  CÁCH XÁC ĐỊNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
  TÊN LOẠI VB
  MỤC ĐÍCH
  YÊU CẦU
  NỘI DUNG
  LỐI DIỄN ĐẠT
  Quyết định
  Ra mệnh lệnh, bắt buộc thực hiện
  Đủ căn cứ, rõ ràng, dứt khoát -Căn cứ ban hành
  -Điều khoản thi hành
  Mệnh lệnh
  Công văn đề nghị
  Đề nghị/ yêu cầu
  Thuyết phục đối tượng
  -Lí do
  -Nội dung đề nghị
  -Mong muốn /thiện chí
  Thuyết phục/ khéo léo
  Công văn phúc đáp
  Trả lời
  Trả lời đủ, rõ, phù hợp
  -Thông tin cơ bản về yêu cầu từ đối tượng
  -Trả lời trực tiếp, đủ, rõ, phù hợp
  -Thể hiện thiện chí, quan tâm…
  Khách quan,
  Mạch lạc
  Công văn hướng dẫn
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ/ chủ trương…
  Chính xác, rõ ràng
  -Thông tin về VB/chủ trương cần hướng dẫn
  :nguồn gốc, xuất xứ, mục đích, ý nghĩa, tác dụng
  -Hướng dẫn chi tiết
  -Yêu cầu triển khai thực hiện
  Mệnh lệnh
  Công văn chỉ đạo Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chính xác, rõ ràng
  -Mục đích/yêu cầu của công việc cần triển khai thực hiện
  -Yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp
  -Yêu cầu tổ chức thực hiện và báo cáo kq
  Mệnh lệnh/khách quan
  Công văn đôn đốc/ nhắc nhở Đôn đốc, nhắc nhở Rõ ràng, hiệu lực -Nhắc lại chủ trương/kế hoạch/quyết định đã được chỉ đạo thực hiện-Tóm tắt tình hình thực hiện (những việc đã làm, ưu, khuyết, nguyên nhân)-Biện pháp tiếp tục những vấn đề còn tồn tại -Giao trách nhiệm và quán triệt thực hiện -Yêu cầu thực hiện, báo cáo kết quả Mệnh lệnh
  Tờ trình
  Trình cấp trên/Xin phê duyệt
  Thuyết phục(thực trạng+ điều kiện thực hiện)
  -Thực trạng-cơ sở
  -Nội dung đề nghị- KHTH
  -Điều kiện thực hiện tốt
  -Ý nghĩa
  -Mong muốn được phê duyệt
  Thuyết phục/
  khéo léo
  Thông báo truyền đạt chính sách
  Truyền đạt chính sách
  Đủ, gọn, rõ, đúng tính chất
  -Nhắc lại tên VB cần truyền đạt
  -Tóm tắt nội dung cơ bản của VB đó
  -Yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện
  Khách quan, mệnh lệnh
  Thông báo kết quả hội nghị
  Thông báo kết quả
  Ngắn gọn, đủ, rõ, đúng tính chất
  -Thời gian, nhân sự
  -Tóm tắt Chương trình nghị sự
  -Tóm tắt kết quả hội nghị
  Khách quan
  Thông báo nhiệm vụ được giao
  Giao nhiệm vụ
  Đủ,Ngắn gọn, rõ ràng, đúng tính chất
  -Nội dung nhiệm vụ
  -Yêu cầu thực hiện
  -Biện pháp cần áp dụng
  để triển khai thực hiện
  Mệnh lệnh
  Thông báo thông tin hoạt động
  Thông tin
  Ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, đúng tính chất
  -Nội dung hoạt động
  -Lý do tiến hành hoạt động
  -Thời gian tiến hành
  -Các thông tin khác để đảm bảo cho hoạt động
  Khách quan
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 18-11-2011, 11:14 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 18-11-2011, 11:14 PM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #2

  Default Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo văn bản hành chính.

  ui
  hay đó cậuNội dung bài viết của bạn quá ngắn, xin diễn tả ít nhất là $vboptions[postminchars] từ, cám ơn.
  hihi
  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! " 3. 18-11-2011, 11:32 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 18-11-2011, 11:32 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #3

  Default Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo văn bản hành chính.

  Thank Cảnh về chuyên mục này. Rất hữu ích đấy. Nhưng alias sẽ sửa lại chủ đề là "Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo VB HC.
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
 4. 19-11-2011, 12:10 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 19-11-2011, 12:10 PM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #4

  Default Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo văn bản hành chính.

  Thank Cảnh về chuyên mục này. Rất hữu ích đấy. Nhưng alias sẽ sửa lại chủ đề là "Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo VB HC.

  hix
  bạn ấy tên Canh mà.
  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! " 5. 19-11-2011, 12:15 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 19-11-2011, 12:15 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #5

  Default Cách phân biệt nội dung trong soạn thảo văn bản hành chính.

  tớ bị nhầm với Cảnh hoài hà khổ ghê ^^.
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN

Tags:

None