X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 29-10-2011, 05:16 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  18465 lượt xem
  #1

  Default Phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính

  Văn bản quy phạm pháp luật.
  Văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẫm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Theo luật BHVB quy phạm pháp luật năm 2008, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm:
  1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
  2. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
  3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
  4. Nghị định của Chính phủ.
  5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
  7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
  8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
  9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
  10. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
  11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
  12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
  Lưu ý: Các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTV Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao không thuộc hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước.

  Văn bản hành chính

  Bao gồm văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường.
  *) Văn bản hành chính cá biệt là phương tiện thể hiện các quyết định quản lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở những quy định chung, quyết định quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc quy định quy phạm của cơ quan mình nhằm giải quyết các công việc cụ thể.
  Ví dụ như: các quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức; chỉ thị về phát động thi đua, biểu dương người tốt việc tốt,…
  *) Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tín thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong cơ quan, tổ chức.
  Hệ thống này rất đa dạng và phức tạp bao gồm 2 loại chính:
  - Văn bản không có tên loại: Công văn
  - Văn bản có tên loại: thông báo, báo cáo, biên bản, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, các loại giấy (giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghĩ phép, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo,phiếu trình…)
  Vai trò của văn bản hành chính: Chủ yếu là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cụ thể các chủ trương, chính sách của nhà nước. Hỗ trợ cho quá trình quản lý hành chính nhà nước và thông tin pháp luật.
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 29-10-2011, 05:20 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 29-10-2011, 05:20 PM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #2

  Default Phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính

  hihi ^_^
  em cảm ơn anh An nhé....
  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! " 3. 08-06-2012, 09:53 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-06-2012, 09:53 AM
  Bài viết: 4
  Tanthichtuongtu is offline
  #3

  Default Phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính

  đúng cái mình đang tìm để ôn thi tốt nghiệp thank thank thank
 4. 08-06-2012, 10:22 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 08-06-2012, 10:22 AM
  Bài viết: 139
  tiennapa is offline
  #4

  Default Phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính

  Trích Nguyên văn bởi nguyenvuan View Post
  Văn bản quy phạm pháp luật.
  Văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẫm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Theo luật BHVB quy phạm pháp luật năm 2008, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm:
  1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
  2. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
  3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
  4. Nghị định của Chính phủ.
  5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
  6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
  7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
  8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
  9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
  10. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
  11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
  12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
  Lưu ý: Các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTV Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao không thuộc hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước.

  Văn bản hành chính

  Bao gồm văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường.
  *) Văn bản hành chính cá biệt là phương tiện thể hiện các quyết định quản lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở những quy định chung, quyết định quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc quy định quy phạm của cơ quan mình nhằm giải quyết các công việc cụ thể.
  Ví dụ như: các quyết định nâng lương, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức; chỉ thị về phát động thi đua, biểu dương người tốt việc tốt,…
  *) Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tín thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong cơ quan, tổ chức.
  Hệ thống này rất đa dạng và phức tạp bao gồm 2 loại chính:
  - Văn bản không có tên loại: Công văn
  - Văn bản có tên loại: thông báo, báo cáo, biên bản, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, các loại giấy (giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghĩ phép, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo,phiếu trình…)
  Vai trò của văn bản hành chính: Chủ yếu là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cụ thể các chủ trương, chính sách của nhà nước. Hỗ trợ cho quá trình quản lý hành chính nhà nước và thông tin pháp luật.
  Không chuẩn!
  Câu hỏi là phân biệt giữa văn bản QPPL và VBHC! Nhưng câu trả lời lại là các loại văn bản QPPL và VBHC!
  Chưa thấy nêu sự khác biệt (về thẩm quyền? về nội dung? về thể thức?....)
  Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, giá trị chỉ là ở con số đầu
  - Napoleon
 5. 08-06-2012, 03:50 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 08-06-2012, 03:50 PM
  Bài viết: 4
  Tanthichtuongtu is offline
  #5

  Default Phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính

  theo mình có một vài điểm như sau:
  - nên chia bảng ra để dễ so sánh gồm các nội dung như: khái niệm, vai trò, đặc điểm, hệ thống.
  - câu hỏi phải là phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý nhà nước thông thường mới đúng.
  khái niệm văn bản quản lý nhà nước thông thường là văn bản quản lý nn trong đó không mang tính quy phạm pháp luật được dùng để quy định, quyết định, phản ánh, thông báo tình hình, trao đổi công việc và xử lý các vấn đề khác nhau của công việc.
  văn bản QLNN thông thường gồm có: văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường........