X


Kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 09-04-2008, 10:55 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  8462 lượt xem
  #1

  Cool Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT CỦA QUỐC HỘI
  (từ khi lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đến khi được thông qua)

  Bao gồm 2 giai đoạn:

  * QUY TRÌNH LẬP VÀ QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

  * QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, XEM XÉT, THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN LUẬT


  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 18-01-2010 lúc 05:28 PM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 02-06-2010, 01:45 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 02-06-2010, 01:45 AM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #2

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT CỦA QUỐC HỘI
  (từ khi lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đến khi được thông qua)


  Bao gồm 2 giai đoạn:

  * QUY TRÌNH LẬP VÀ QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH

  * QUY TRÌNH CHUẨN BỊ, XEM XÉT, THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN LUẬT

  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 11-04-2012 lúc 04:22 PM
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 3. Danh sách những người thích bài viết này

  dinhthesong
   đã thích

 4. 11-04-2012, 01:27 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-04-2012, 01:27 AM
  Bài viết: 3
  ngoctuan22_10 is offline
  #3

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  "SODO.DOC" lỗi file rồi bạn ơi
 5. 11-04-2012, 04:21 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 11-04-2012, 04:21 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #4

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  link bên trên kìa bạn, để mình sửa lại
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 6. 11-04-2012, 11:40 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-04-2012, 11:40 PM
  Bài viết: 3
  ngoctuan22_10 is offline
  #5

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Bạn có sơ đồ nào tóm tắt quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung không?
 7. 12-04-2012, 11:07 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 12-04-2012, 11:07 AM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #6

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Cái bên trên không phải hả bạn?
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 8. 12-04-2012, 04:31 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-04-2012, 04:31 PM
  Bài viết: 3
  ngoctuan22_10 is offline
  #7

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  cái trên là xây dựng luật, mình hỏi sơ đồ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung (cả văn bản luật và dưới luật)
 9. 19-04-2013, 11:23 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 19-04-2013, 11:23 AM
  Bài viết: 3
  dvth716 is offline
  #8

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  cho mình hỏi có sơ đồ xây dựng, ban hành nghị quyết của Chính phủ không?
 10. 19-04-2013, 02:05 PM
  Banned
  Bắt đầu vào 19-04-2013, 02:05 PM
  Bài viết: 2
  balahama1102 is offline
  #9

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  vote cho chủ thớt một vé.
  //////////////////////////////////////////
 11. 19-04-2013, 05:20 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 19-04-2013, 05:20 PM
  Bài viết: 1
  kmkkno1 is offline
  #10

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  được đóa

  10 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 12. 20-04-2013, 08:10 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-04-2013, 08:10 AM
  Bài viết: 3
  WebGiaReHN is offline
  #11

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Trích Nguyên văn bởi zxnhokboyxz View Post
  upppppppppppppppppppppppppppppppp
  thank chủ thear có bài viết bổ ích
 13. 21-04-2014, 09:21 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-04-2014, 09:21 AM
  Bài viết: 4
  quyentran.tran is offline
  #12

  Default Sơ đồ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  thanhks!

Tags:

None