X
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ đợt I năm 2014
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học đợt I năm 2014 tại Hà Nội


Loading

Danh sách thành viên được đánh dấu

Kết quả từ 1 tới 3 trên 3

tổng hợp đề thi môn kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 02-12-2011, 08:14 PM
  Đã viết: 2,107 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  10969 lượt xem
  #1

  Heart tổng hợp đề thi môn kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

  Đề thi số 1:
  Câu 1: Phân tích vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước và đời sống xã hội. cho ví dụ minh họa?

  Câu 2: Anh chị hãy lập đề cương chi tiết (đúng thể thức) dự thảo báo cáo tổng kết cuối năm của một cơ quan (đơn vị)?

  Đề thi số 2:

  Câu 1: Nêu nguyên tắc, hình thức và thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật? Nêu ví dụ để nhận biết dấu hiệu văn bản trái pháp luật?

  Câu 2: Viết một dự thảo xử lý một hay một số văn bản trái pháp luật?

  Đề thi số 3

  Câu 1: Bằng các ví dụ cụ thể, hãy phân biệt văn bản QPPL và văn bản cá biệt. Trên thực tế còn có sự nhầm lẫn giữa văn bản QPPL và văn bản cá biệt không? Tại sao cần phân biệt rõ 2 loại văn bản này?

  Câu 2: Anh (chị) hãy dự thảo văn bản của cơ quan gửi các đơn vị trực thuộc nhằm chỉ đạo thực hiện một công việc nào đó.

  Đề thi số 4:
  Câu 1 : Hiệu lực của VB QPPL được quy định như thế nào? Cho ví dụ minh họa. Tại sao về nguyên tắc cần quy định hiệu lực về thời gian của VB QPPL muộn hơn so với thời điểm VB đó được ký ban hành.

  Câu 2 : Anh chị hãy dự thảo tờ trình đề nghị cấp trên phê duyệt một dự thảo văn bản nào đó.

  Đề thi số 5:
  Câu 1: (5 điểm )
  Bằng các ví dụ minh họa, hãy trình bày những quy định về thể thức đối với văn bản quản lý hành chính nhà nước. Trên thực tế hiện nay các yêu cầu đó được thực hiện như thế nào?
  Câu 2: ( 5 điểm )
  Một cơ quan đang xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Hãy dự thảo văn bản của cơ quan gửi tới cơ quan, tổ chức khác đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đó.

  Đề thi số 6:
  Câu 1: (5 điểm)Bằng các ví dụ cụ thể, hãy trình bày hệ thống phân loại văn bản quản lý hành chính nhà nước và phân tích đặc điểm cụ thể của nhóm văn bản trong hệ thống đó.

  Câu 2: (5 điểm) Anh (chị) hãy dự thảo văn bản hành chính của cấp trên gửi cấp dưới để nhắc nhở thực hiện kế hoạch đã được phân công.


  Đề thi số 7:
  Câu 1: Phân tích vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình quản lý nhà nước và đời sống xã hội. cho ví dụ minh họa?

  Câu 2: Anh chị hãy lập đề cương chi tiết (đúng thể thức) dự thảo báo cáo tổng kết cuối năm của một cơ quan (đơn vị)?


  Đề thi số 8:
  Câu 1: Thế nào là hệ thống văn bản quản lý Nhà nước? Hãy trình bày hệ thống văn bản QLNN theo hiệu lực quản lý và phân tích đặc điểm của từng loại văn bản trong hệ thống đó? Cho ví dụ minh họa.

  Câu 2: Anh (chị) hãy xây dựng đề cương chi tiết (có đầy đủ thể thức) cho dự thảo báo cáo tổng kết công tác soạn thảo và ban hành văn bản.


  Đề thi số 9 :

  Câu 1: Nêu nguyên tắc, hình thức và thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật? Nêu ví dụ để nhận biết dấu hiệu văn bản trái pháp luật?

  Câu 2: Viết một dự thảo xử lý một hay một số văn bản trái pháp luật?


  Đề thi số 10:
  Câu 1:Hãy phân tích những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý nhà nước và cho biết văn bản quản lý nhà nước hiện nay đã đảm bảo thực hiện các yêu cầu đó như thế nào?

  Câu 2:Hãy dự thảo một văn bản gửi cấp trên đề nghị về việc phê duyệt một dự thảo văn bản theo thẩm quyền.

  Đề thi số 11:
  Câu 1:Anh chị hãy phân tích khái niệm và vai trò của văn bản quản lý nhà nước. Phân biệt văn bản quản lý nhà nước và văn bản quản lý hành chính nhà nước?

  Câu 2:Soạn thảo quyết định của cơ quan nhà nước về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức?
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

  Bài viết ngẫu nhiên trong diễn đàn:

  • » Kỹ Năng Hoạch Định Mục Tiêu
  • » Định nghĩa vật chất của Lê- Nin và ý...
  • » Hành chính công hay Chính sách công
  • » Ana Yến - ấn tượng một phong cách thời...
  • » Làm gì để mình có tương lại tươi đẹp...
  • » [Cần giúp]] Địa chỉ học tiếng trung uy tín ở Hà Nội
  • » [HCM] Tham gia nhóm trí tuệ xuất chúng[tòa...
  • » để học tiếng anh thật sự sâu, chắc và...
  • » Không có sự ưu tiên nào cho "con ông...
  • » Xin đề và đề cương thi công chức

  Bài viết ngẫu nhiên cùng Box:

  • » Thông tư liên tịch khác với Thông tư...
  • » Tài liệu tham khảo môn KTXDVBQPPL
  • » Cần chia sẻ mẫu tuyến dụng cán bộ công...
  • » Nghị định 24/2009/NĐ-CP - Hướng dẫn...
  • » Thẩm quyền ký văn bản được quy định như...
  • » Thông tư 55/2005/TT-BNV-VPCP hướng dẫn...
  • » Nhờ giới thiệu Văn bản hành chính
  • » Mẫu trình bày văn bản _ Hướng dẫn về...
  • » Thẩm quyền ban hành văn bản
  • » Phân biệt giữa chức danh - chức vụ và...
 2. 06-12-2011, 07:56 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 06-12-2011, 07:56 PM
  Bài viết: 2,107
  hoangtunapa90 is offline
  #2

  Default tổng hợp đề thi môn kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

  câu 1 : Anh ( chị ) hãy trình bày thể thức mẫu công văn. Nêu đặc điểm khác biệt về thể thức công văn với các văn bản có tên loại?
  Câu 2: Anh ( chị ) hãy soạn thảo một biên bản cuộc họp về tổng kết công tác cuổi năm và bình xét thi đua của một cơ quan, đơn vị ?
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 3. 06-12-2011, 09:00 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 06-12-2011, 09:00 PM
  Bài viết: 3,049
  timkiemxanhluc is offline
  #3

  Default tổng hợp đề thi môn kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

  đã 2 môn thi, tạch tạch ...
  thảm hại,
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None