X


Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 16

Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 30-05-2008, 08:40 PM
  Đã viết: 4 bài thảo luận
  Kute_girl_NAPA is offline
  25189 lượt xem
  #1

  Red face Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc điều hành hoạt động trong công sở hành chính. Đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc đó và ý nghĩa của chúng trong quá trình điều hành công sở.

  Câu 2: Lấy 1 ví dụ thực tế để phân tích vai trò, nội dung của phân tích công việc trong hoạt động điều hành công sở hành chính nhà nước.

  (Mình chỉ nhớ ý chính thôi, không thể chính xác từng chữ một)
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 08-11-2010 lúc 12:18 PM Lý do: Tiện sử dụng lâu dài
 2. Danh sách những người thích bài viết này

  Lan Nguyen
   đã thích

 3. 19-06-2008, 05:37 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 19-06-2008, 05:37 PM
  Bài viết: 335
  phuongtocxu is offline
  #2

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi Kỹ thuật tổ chức công sở 2008


  Câu 1hân tích các đặc điểm của công sở hành chính nhà nước.Cho ví dụ minh họa.

  Câu 2:Vai trò của quá hội họp trong công sở hành chính nhà nước và từ đó cho biết các bước tổ chức một cuộc họp. Trình bày quan điển của bạn về hiệu quả tổ chức hội họp hiện nay.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 05-12-2008 lúc 10:59 AM
 4. 13-06-2009, 02:58 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 13-06-2009, 02:58 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi kết thúc môn KT TCCS HCNN năm 2009

  Buổi sáng:

  Câu 1: Phân tích va trò của hoạt động kiểm tra trong hoạt động điều hành công sở hành chính nhà nước. Theo anh, chị hoạt động kiểm tra cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

  Câu 2:
  Hãy phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của người lãnh đạo quản lý. Theo anh, chị trong bối cảnh hiện nay, yếu tố nào chi phối nhiều nhất? Hãy dùng ví dụ để minh họa?

  Buổi chiều đang cập nhật...
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 5. 01-06-2010, 10:18 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 01-06-2010, 10:18 PM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #4

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  ĐỀ THI MÔN KT TỔ CHỨC CÔNG SỞ - 2010
  BUỔI SÁNG - THỜI GIAN 120'


  Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong điều hành công sở hành chính nhà nước.Vai trò của những nguyên tắc này?

  Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích vai trò và nguyên tắc tổ chức Hội họp. Đánh giá của anh chị như thế nào về việc tổ chức Hội họp trong công sở hành chính nhà nước hiện nay.


  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 03-06-2010 lúc 10:15 AM
  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 6. 03-06-2010, 10:18 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 03-06-2010, 10:18 AM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #5

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi Kỹ thuật tổ chức Công sở - Năm 2010
  Buổi chiều - 120'


  Câu 1: Hãy phân tích cách mục tiêu cụ thể của điều hành công sở HCNN. Theo anh (chị) hiệu quả điều hành có thể ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Lấy ví dụ minh họa.

  Câu 2:
  Hãy phân tích vai trò và quy trình tổ chức hội họp trong điều hành công sở HCNN. Trên cơ sở đó, hãy tình bày quan điểm của anh (chị) về hiệu quả điều hành hội họp của công sở HCNN hiện nay.
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 7. 27-12-2010, 11:34 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 27-12-2010, 11:34 AM
  Bài viết: 155
  danh_tang is offline
  #6

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi Tổ chức công sở K.9 2010 - Buổi chiều
  1. Hãy nêu những nguyên tắc trong hoạt động tổ chức công sở và ý nghỉa của nó trong việc đạt được mục tiêu điều hành công sở trong giai đoạn hiện nay
  2. Hãy phân tích vai trò của chức năng kiểm trong hoạt động điều hành công sở và nêu lên những thực trạng của công tác kiểm tra

  Chỉ nhớ ý nha....
  Cựu SV HVHC Cơ sở TP.HCM
 8. 13-01-2011, 03:27 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 13-01-2011, 03:27 PM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #7

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Kỹ thuật tổ chức công sở
  KS9 - Buổi sáng


  Câu 1: ANh (Chị) hãy phân tích các nguyên tắc cơ bản trong điều hành công sở HCNN. Ý nghĩa của việc htực hhiện các nguyên tắc đó đối với việc đạt được và nâng cao hiệu quả điều hành.

  Câu 2: Hãy sử dụng 1 ví dụ để phân tích vai trò và nội dung hoạt động phân tích công việc trong điều hành công sở.
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 9. 14-06-2011, 11:03 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 11:03 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #8

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi hết môn năm 2011
  Câu 1 : anh (chị) hãy mô tả phương pháp quản lý theo chức năng. cho ví dụ minh họa.(6d).
  Câu 2 : Nêu các biện pháp đối mới kỹ thuật điều hành ỏ nước ta trong điều kiện hiện nay (4d)
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 10. 17-06-2011, 07:29 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 17-06-2011, 07:29 PM
  Bài viết: 180
  kimbang91 is offline
  #9

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi Kỹ thuật tổ chức Công sở KS10 - 17/6/2011
  Buổi sáng - 120'


  Câu 1: Trình bày khái niệm, quy trình và các nguyên tắc phân công công việc trong công sở hành chính. Cho vd minh họa. (6đ)

  Câu 2: Trình bày các phương pháp xây dựng kế hoạch công việc trong công sở. (4đ)
 11. 29-09-2011, 10:46 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 29-09-2011, 10:46 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #10

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  đề thi hết môn :
  câu 1 : anh ( chị ) hãy nêu khái niệm, quy trình và nguyên tắc phân tích công việc. cho ví dụ minh họa ( 6d).
  câu 2 : anh ( chị ) hãy nêu một vài phương pháp lập kế hoạch công việc của tổ chức ( 4d)
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 12. 01-12-2011, 08:30 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 01-12-2011, 08:30 PM
  Bài viết: 48
  mamolin is offline
  #11

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi hết môn Kĩ thuật tổ chức công sở

  1/12/2011 8h45 - 10h45

  Lớp QLNN về kinh tế KH11

  Câu 1 : Anh (chị) hãy trình bày phương pháp lãnh đạo theo chức năng. cho ví dụ minh họa.(6d).
  Câu 2 : Anh (chị) hãy trình bày các biện pháp đối mới kỹ thuật điều hành công sở ở VN trong điều kiện hiện nay (4d)
  Liệu có ai tin vào một cầu vồng chỉ có 6 màu sắc?
 13. 02-12-2011, 12:01 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 02-12-2011, 12:01 PM
  Bài viết: 784
  Trần Phú is offline
  #12

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức công sở
  Lớp KH11-NS, sáng 02/11/2011

  Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày nội dung tổ chức hoạt động ở công sở. Cho ví dụ minh họa. (6đ)
  Câu 2. Theo anh (chị) cần phải làm gì để công sở phát triển và có tính bền vững. (4đ)
  Email: tranphu@hanhchinh.com.vn

 14. 31-05-2012, 05:05 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 31-05-2012, 05:05 PM
  Bài viết: 32
  TanDat_KS11KT is offline
  #13

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  ĐỀ THI MÔN TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG SỞ
  Ngày thi: Chiều 31/5/2012
  Lớp: KS11 Kinh Tế - Đô Thị - Tài Chính Công


  Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày mục đích, yêu cầu đối với tổ chức hoạt động của công sở. Cho ví dụ minh họa.

  Câu 2: Anh (Chị) hãy cho biết tại sao kỹ thuật điều hành công việc trong các cơ quan Nhà nước cần phải xem xét từ tính KHOA HỌC và tính THỰC TIỄN.


  P/S: Tình hình là đề đóng nên toàn chém gió

  ---------Vui lòng không comment topic đề thi ------------
  Chỉnh sửa: alias_apa, 31-05-2012 lúc 09:10 PM
 15. 02-12-2012, 03:31 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-12-2012, 03:31 PM
  Bài viết: 23
  Chien Public is offline
  #14

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  Đề thi lớp KH12A6
  ngày 30/11/2012
  120p đề đóng( giống y đề K11 Kinh tế)
  1, Anh chị hãy mô tả phương pháp lãnh đạo theo chức năng. cho ví dụ minh họa (6đ)
  2, anh chị hãy trình bày các biện pháp để đổi mới kỹ thuật điều hành (4đ)
 16. 24-06-2013, 06:45 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 24-06-2013, 06:45 PM
  Bài viết: 34
  quangks12e-hvhc is offline
  #15

  Default Đề thi hết môn Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở

  ĐỀ THI MÔN TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG SỞ
  Ngày thi: sáng 24/06/2013
  Lớp: KS12
  Câu 1: Anh (chị) phân tích nhiệm vụ của công sở. Cho ví dụ minh họa.
  Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong điều hành công sở hành chính nhà nước
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags:

None