X


Kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Đề cương câu hỏi môn Thủ tục hành chính.

 1. Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 19-05-2008, 10:37 AM
  Đã viết: 335 bài thảo luận
  phuongtocxu is offline
  13722 lượt xem
  #1

  Default Đề cương câu hỏi môn Thủ tục hành chính.

  Câu 1:Từ phương diện QLHCNN, TTHC được quan niệm như thế nào?
  Câu 2: Tại sao nói TTHC là trình tự thực hiện thẩm quyền của các CQ trong hoạt động HCNN?
  Câu 3: Phân tích các đặc điểm và ý nghĩa của TTHC? Hiện nay, TTHC ở nước ta còn những tồn tại gì?
  Câu 4: Hãy phân tích các tiêu chí phân loại của TTHC? TTHC theo quan hệ bao gồm các nhóm thủ tục nào? Liện hệ thực tế để chứng minh rằng các quan điểm về TTHC theo quan hệ cần phải chi tiết cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho công dân?
  Câu 5: TTHC theo đối tượng QLNN được xác định như thế nào trên thực tế?
  Câu 6: Hãy phân tích các quan điểm chỉ đạo xây dựng TTHC và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCTTHC?
  Câu 7: Hãy nêu và phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện TTHC? Liên hệ thực tế để chứng minh việc xây dựng và thực hiện TTHC có quan hệ chặt chẽ với nhau và hiện nay còn nhiều điểm chưa thực hiện được?
  Câu 8: Các CQNN có nghĩa vụ như thế nào trong thực hiện TTHC? Cần có những điều kiện gì để thực hiện tốt các nghĩa vụ đó?
  Câu 9: Nguyên tắc nào đang được áp dụng trong CCTTHC hiện nay ở nước ta? Các nguyên tắc đó được vận dụng như thế nào trong các CQNN?
  Câu 10: Nội dung nghị quyết 38CP ngày 4/5/1994 của Cp về CC một bước TTHC gồm những vấn đề cơ bản gì? Nêu ý nghĩa và tác dụng của nghị quyết này trong chỉ đạo CCTTHC trong giai đoạn qua?
  Câu 11:Tại sao Đảng và NN ta rất coi trọng CCTTHC? CCTTHC có vị trí như thế nào trong CCHCNN nói chung? Nêu những việc làm cụ thể trong CCTTHC hiện nay?
  Câu 12: TRình tự giải quyết TTHC đối với một vụ việc cụ thể được xác định như thế nào trên thực tế? Hãy nêu một vụ việc cụ thể để minh họa và phân tích các bước cụ thể cần thiết để giải quyết vụ việc đó?
  Câu 13: Phân biệt đặc điểm TTHC hiện nay với TTHC cũ ?
  Câu 14hân tích đặc điểm, ý nghĩa và cho ví dụ minh họa về TTHC nội bộ?
  Câu 15:Hãy phân tích các căn cứ để tiếp tục CCTTHC trong thời gian tới?
  Câu 16: Phân tích các yêu cầu đối với CCTTHC trong thời gian tới? Liên hệ thực tế để chứng minh CCTTHC vẫn còn là khâu đột phá?
  Câu 17: Theo anh (chị), CCTTHC ở nước ta hiện nay còn là khâu đột phá nữa không? Tại sao?
  Câu 18: Anh ( chị) hãy lấy một ví dụ để chứng minh CCTTHC ở nước ta hiện nay đang theo hướng phù hợp với thực tế và nhu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước?
  Câu 19: Trong giai đoạn hiện nay, việc CCTTHC có ý nghĩa như thế nào trong việc nâng cao hiệu lực hiệu quả QLNN?
  Câu 20:Anh (chị) hiểu cơ chế một cửa như thế nào?Việc thực hiện cơ chế một cửa hiện nay lợi ích gì, khó khăn gì?
  Câu 21: Theo anh(chị), CCTTHC thời gian qua đạt được những thành tựu gì?Và còn những tồn tại khó khăn nào?
  Câu 22: Nêu những quan điểm đúng và không đúng về TTHC?
 2. 26-08-2009, 10:46 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-08-2009, 10:46 AM
  Bài viết: 1
  phuc.lc1978 is offline
  #2

  Default Đề cương câu hỏi môn Thủ tục hành chính.

  đưa lên mà không có đáp án hả đồng chí kia
 3. 26-03-2010, 06:20 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-03-2010, 06:20 PM
  Bài viết: 2
  tvloipy is offline
  #3

  Default Đề cương câu hỏi môn Thủ tục hành chính.

  chao phuongtocxu !
  Ban co bai giai de cuong tthc kg cho minh voi vi sap thi roi , soan kg kipemail:tvloipy@yahoo.com.vn
 4. 11-12-2010, 02:22 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-12-2010, 02:22 PM
  Bài viết: 1
  Gioanh is offline
  #4

  Default Đề cương câu hỏi môn Thủ tục hành chính.

  đưa câu hỏi lên thì phải kèm theo đáp án chứ! không có thì biết đường nào trả lời đây
 5. 16-12-2010, 11:49 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-12-2010, 11:49 AM
  Bài viết: 1
  xuan giao is offline
  #5

  Default Đề cương câu hỏi môn Thủ tục hành chính.

  hy vong có người trả lời sớm các câu hỏi.
 6. 07-06-2011, 01:51 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 07-06-2011, 01:51 PM
  Bài viết: 1
  hanam2671 is offline
  #6

  Default Đề cương câu hỏi môn Thủ tục hành chính.

  ban gui cau hoi thi co the gui cau tra loi duoc khong? thanks

Tags:

None