X


Kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Đề thi môn Thủ tục Hành chính

 1. Khách Mời Danh Dự
  Bắt đầu vào 16-06-2008, 07:55 PM
  Đã viết: 29 bài thảo luận
  hoanghonbuon020 is offline
  15278 lượt xem
  #1

  Sun Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  Đề thi môn Thủ tục Hành chính năm 2008, buổi sáng (KS6A; KS6D)
  Thời gian làm bài 120'
  Mỗi câu 5 điểm.

  Câu 01:
  Thực hiện Thủ tục Hành chính cần đảm bảo những nguyên tắc gì? Liên hệ thực tế vận dụng những nguyên tắc đó hiện nay?

  Câu 02:
  Hãy trình bày quy trình giải quyết Thủ tục Hành chính theo cơ chế "một cửa" và phân tích các nguyên tắc thực hiện các cơ chế đó?
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 05-12-2008 lúc 11:03 AM
  Một mình đi giữa thế gian,
  Bước chân lãng tử dẫm tan cõi đời.
  Trên đầu, mây bạc như vôi...
  Dưới chân, một lớp cỏ hôi tanh rình…(...)
  (Vũ Thảo)
 2. 18-06-2008, 08:21 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 18-06-2008, 08:21 AM
  Bài viết: 335
  phuongtocxu is offline
  #2

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  Đề thi buổi chiều (KS6B-KS6C)


  Câu 1:TTHC phân loại theo đối tượng gồm những loại nào?CCHC hiện nay còn có những tồn tại gì?Đề xuất một số giải pháp khắc phục?

  Câu 2: Phân tích đặc điểm của TTHC. Tại sao nói TTHC có tính đa dạng, phức tạp? Cho ví dụ cụ thể để chứng minh.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 05-12-2008 lúc 11:03 AM
 3. 07-06-2009, 09:34 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 07-06-2009, 09:34 AM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  Đề thi môn thủ tục hành chính năm 2009 (thời gian 120 phút)

  Buổi sáng

  Câu 1: Thủ tục hành chính phân loại theo quan hệ công tác bao gồm những nhóm thủ tục hành chính nào? Phân tích đặt điểm của thủ tục hành chính liên hệ, tại sao nói thủ tục hành chính liên hệ là thủ tục thực hiện thẩm quyền? Hãy nêu những yêu cầu trong xây dựng và thực hiện loại thủ tục này? (6đ)

  Câu 2:
  Thế nào là cơ chế “một cửa”, nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa”? Cải cách thủ tục hành chính ở nước ta thời gian qua đã có những thành tựu và khó khăn gì? Liên hệ thực tế và đề xuất giải pháp khắc phục. (4đ)

  Buổi chiều: đang cập nhật...
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 4. Danh sách những người thích bài viết này

  tranducviet
   đã thích

 5. 19-05-2010, 02:55 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 19-05-2010, 02:55 PM
  Bài viết: 6
  cuasomuadong is offline
  #4

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  Đề thi TTHC - 8G HN

  1. Các tiêu chí phân loại TTHC. TTHC theo quan hệ công tác gồm những nhóm TT nào? Vai trò của TTHC nội bộ trong vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy NN.

  2. Nội dung và ý nghĩa của NQ 38/CP ngày 4/5/1994 đối với công cuộc cải cách nền HCNN hiện nay.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 28-05-2010 lúc 07:03 AM
 6. 30-05-2010, 12:47 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 30-05-2010, 12:47 PM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #5

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  Đề thi môn Thủ tục Hành chính - Năm 2010
  Buổi chiều - 120'

  Câu 1: Quan niệm của anh (chị) về cải cách Thủ tục Hành chính theo cơ chế "1 cửa". Việc thực hiện cơ chế độ hiện nay gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

  Câu 2: Thực hiện Thủ tục Hành chính cần đảm bảo những nguyên tắc gì? Liên hệ thực tế sự vận dụng các nguyên tắc đó hiện nay.
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 7. Danh sách những người thích bài viết này

  huynhvandung85
   đã thích

 8. 30-05-2010, 03:26 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 30-05-2010, 03:26 PM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #6

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - 2010
  BUỔI SÁNG - 120 PHÚT

  Câu 1 . Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cải cách thủ tục hành chính. Những tồn đọng trong cải cách thủ tục hành chính hiện nay? Nguyên nhân? (5 điểm)
  Câu 2 : Tại sao khi xây dựng thủ tục hành chính phải tuân thủ theo pháp luật hiện hành? Đánh giá của anh chị về vấn đề này hiện nay.
  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 9. 16-03-2012, 01:34 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-03-2012, 01:34 PM
  Bài viết: 1
  nguyen huu tai is offline
  #7

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  Câu 7: Hãy nêu và phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện TTHC? Liên hệ thực tế để chứng minh việc xây dựng và thực hiện TTHC có quan hệ chặt chẽ với nhau và hiện nay còn nhiều điểm chưa thực hiện được?
 10. 16-03-2012, 04:28 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-03-2012, 04:28 PM
  Bài viết: 1
  takaio is offline
  #8

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  thanks admin, các bác up lẹ ghê :")
 11. 13-01-2015, 08:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-01-2015, 08:03 PM
  Bài viết: 7
  changtraicola is offline
  #9

  Sun Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  ĐỀ THI MÔN :THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Thời gian : 120p
  Ngày thi :12-1-2015. Buổi sáng
  Lớp :KH13 Kinh Tế
  Câu 1. Phân tich khái niệm thủ tục hành chính. Lấy ví dụ để thể hiện thẩm quyền giải quyết thủ tục.
  Câu 2. Anh chị hãy cho biết cải cách tthc gặp khó khăn gì. Hãy đánh giá sự tác động của khó khăn đó đối với công tác quản lý của CQHCNN?
  Chỉnh sửa: changtraicola, 13-01-2015 lúc 08:42 PM
 12. 13-01-2015, 09:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 13-01-2015, 09:03 PM
  Bài viết: 7
  changtraicola is offline
  #10

  Default Đề thi môn Thủ tục Hành chính

  Môn : THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  ĐỀ THI MÔN :THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Thời gian : 120p
  Ngày thi :12-1-2015. Buổi Sáng
  Lớp :KH13 Chính Sách Công


  Câu 1: Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính. Phân tích 1 nguyên tắc mà anh chị tâm đắc nhất. Cho ví dụ minh họa.(5đ)
  Câu 2: Các bước thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông?(5đ).

Tags:

None