HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ :
_____________

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GỒM CÓ :
1. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực không quá 6 tháng
2. Công văn đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở (theo mẫu)
3. Danh sách kết nạp đoàn viên (theo mẫu)
4. Danh sách đề cử Ban chấp hành Lâm thời (theo mẫu)
5. 01 bản photo báo cáo tình hình sử dụng lao động (có duyệt của Phòng lao động TBXH)
6. Đơn đề nghị gia nhập công đoàn của mỗi người lao động tại doanh nghiệp (theo mẫu).
7. Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể (theo mẫu)

Lưu ý
:
- Đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn là người lao động làm việc tại doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên.
- Mỗi người nộp 01 ảnh 2 x 3 để làm thẻ đoàn viên.
- Đóng phí mua thẻ và làm thẻ đoàn viên Công đoàn trước khi nộp hồ sơ thành lập Công đoàn.
- Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ đúng thủ tục và nộp thẻ đoàn viên xong, liên hệ Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh để tổ chức buổi lễ ra mắt Ban chấp hành và kết nạp đoàn viên công đoàn tại công ty.

Chi tiết hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở và chương trình ra mắt công đoàn cơ sở vui lòng bấm vào đây:
Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở
_internet_