X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 25-04-2011, 11:42 PM
  Đã viết: 2,108 bài thảo luận
  nguyenvuan is offline
  6374 lượt xem
  #1

  Default Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  3. Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
  - Trình tự thực hiện:
  * Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
  * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).
  Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
  a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
  * Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần)
  - Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
  - Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần hồ sơ:
  + Công văn đề nghị đăng ký.
  + Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng
  + Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;
  + Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.
  * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
  - Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Liên đoàn Lao động quận
  - Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  - Lệ phí (nếu có): Không có
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  * Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương.
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  * Yêu cầu về ý kiến của Ban chấp hành công đoàn:
  * Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn: Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tổ chức họp thảo luận về hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng và có y kiến tham gia bằng văn bản gửi giám đốc doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định.
  * Đối với các doanh nghiệp đã đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn nhưng chưa thành lâp Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp phải liên hệ Liên đoàn lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi công ty có trụ sở chính để được hướng dẫn thành lập.
  * Đối với doanh nghiệp đã có Ban chấp hành công đoàn lâm thời nhưng chưa khắc dấu, doanh nghiệp liên hệ Công đoàn cấp trên cơ sở để được xác nhận chữ ký của Chủ tịch Công đoàn cơ sở lâm thời trong văn bản thể hiện ý kiến về thang lương, bảng lương.
  * Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định: doanh nghiệp phải liên hệ Liên đoàn lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi công ty có trụ sở chính để được xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn.
  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  * Bộ Luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002, 2006, 2007.
  * Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.
  * Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
  * Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
  * Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 114/2002 ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.
  * Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
  * Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
  * Công văn số 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  * Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ- LĐLĐTP ngày 07/3/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp
  * Công văn số 7336/ SLĐTBXH-LĐ ngày 08/12/2008 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu.
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 2. 29-11-2011, 10:41 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 29-11-2011, 10:41 AM
  Bài viết: 1
  lanxjnh is offline
  #2

  Default Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  Trích Nguyên văn bởi nguyenvuan View Post
  3. Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
  - Trình tự thực hiện:
  * Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
  * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần).
  Chuyên viên Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
  a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
  b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
  * Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần)
  - Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
  - Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần hồ sơ:
  + Công văn đề nghị đăng ký.
  + Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng
  + Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;
  + Ý kiến tham gia của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.
  * Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
  - Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận
  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận
  * Cơ quan phối hợp (nếu có): Liên đoàn Lao động quận
  - Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận
  - Lệ phí (nếu có): Không có
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  * Mẫu hệ thống thang lương, bảng lương.
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  * Yêu cầu về ý kiến của Ban chấp hành công đoàn:
  * Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn: Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tổ chức họp thảo luận về hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp xây dựng và có y kiến tham gia bằng văn bản gửi giám đốc doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định.
  * Đối với các doanh nghiệp đã đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn nhưng chưa thành lâp Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp phải liên hệ Liên đoàn lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi công ty có trụ sở chính để được hướng dẫn thành lập.
  * Đối với doanh nghiệp đã có Ban chấp hành công đoàn lâm thời nhưng chưa khắc dấu, doanh nghiệp liên hệ Công đoàn cấp trên cơ sở để được xác nhận chữ ký của Chủ tịch Công đoàn cơ sở lâm thời trong văn bản thể hiện ý kiến về thang lương, bảng lương.
  * Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định: doanh nghiệp phải liên hệ Liên đoàn lao động Quận, Huyện, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nơi công ty có trụ sở chính để được xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn.
  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  * Bộ Luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động năm 2002, 2006, 2007.
  * Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.
  * Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
  * Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
  * Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện môt số điều của Nghị định số 114/2002 ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương.
  * Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.
  * Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
  * Công văn số 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23/02/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  * Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ- LĐLĐTP ngày 07/3/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp
  * Công văn số 7336/ SLĐTBXH-LĐ ngày 08/12/2008 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu.
  Chào anh,

  Anh cho em hỏi cty em là cty TNHH có vốn dtu nuoc ngoai, hiện nay cty có 11nguoi (gom 2 nguoi nuoc ngoai), vậy có phai dang ky thang luong bảng luong ko a. Neu dang ky thi thu tuc nhu the nao a. Cty tra luong theo hinh thuc thoa thuan, vi vay cung ko co thang luong gi ca. Cty con nhỏ nen cung ko co to chuc cong doan .
 3. 05-04-2012, 02:14 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 05-04-2012, 02:14 PM
  Bài viết: 398
  ngodung is offline
  #3

  Default Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  Trích Nguyên văn bởi lanxjnh View Post
  Chào anh,

  Anh cho em hỏi cty em là cty TNHH có vốn dtu nuoc ngoai, hiện nay cty có 11nguoi (gom 2 nguoi nuoc ngoai), vậy có phai dang ky thang luong bảng luong ko a. Neu dang ky thi thu tuc nhu the nao a. Cty tra luong theo hinh thuc thoa thuan, vi vay cung ko co thang luong gi ca. Cty con nhỏ nen cung ko co to chuc cong doan .
  Chào bạn lanxjnh;
  Theo ngodung được biết công ty bạn vãn phải đăng ký khai trình lao động, thang bảng lương và nội quy như các công ty khác.
  Nếu công ty bạn chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, thì phải có công văn xác nhận của liên đoàn lao động cấp quận, huyện nơi công ty bạn đứng chân.

  Khi đăng ký thang bảng lương lần đầu cần các hồ sơ sau:
  - công văn đăng ký của công ty;
  - Công văn đồng ý của công đoàn cơ sở ;
  - xác nhận của liên đoàn lao động (nếu chưa đủ điều kiện thành lập liên đoàn lao động);
  - 3 bảng Thang bảng lương;
  - 3 bảng phụ cấp lương;
  - 3 bảng chi tiết tiêu chuẩn và điều kiện chức danh.
  - bản photo giấy phép kinh doanh ( đối với trường hợp đăng ký lần đầu).

  Các loại biểu mẫu trên bạn có thể liên hệ phòng Lao động cấp quận, huyện để được cung cấp.

  Lưu ý: Khi nhận hồ sơ đăng ký thang bảng lương, phải có giấy giới thiệu của công ty hoặc xuất trình CMND đối với trường hợp là giám đốc công ty.
  Chỉnh sửa: ngodung, 05-04-2012 lúc 02:21 PM
  莫謂春殘花落盡
  庭前昨夜一枝梅
 4. 26-04-2012, 03:17 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-04-2012, 03:17 PM
  Bài viết: 1
  bichphuc is offline
  #4

  Default Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  cho em hỏi, công ty e là công ty Cổ phần, có 5 người, có ai cho em xin bảng lương mẫu đc k ạ
  em cảm ơn nhiều ạ