X


Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 29

Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

 1. Khách Mời Danh Dự
  Bắt đầu vào 09-06-2008, 12:32 PM
  Đã viết: 29 bài thảo luận
  hoanghonbuon020 is offline
  23788 lượt xem
  #1

  Hoa Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi kết thúc môn QLNN về KT năm 2008, buổi sáng (KS6A; KS6D)

  Thời gian 180'
  Mỗi câu 5 điểm

  Câu 01: Trình bày cơ sở khoa học và phương hướng thực hiện nguyên tắc Tập trung dân chủ trong tổ chức QLNN về KT? Trên thực tế, NN ta đã thực hiện tốt nguyên tắc này chưa? Cho ví dụ minh họa?

  Câu 02: Trình bảy khái niệm doanh nghiệp? Các cách phân loại doanh nghiệp? ý nghĩa của việc phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu?
  Một mình đi giữa thế gian,
  Bước chân lãng tử dẫm tan cõi đời.
  Trên đầu, mây bạc như vôi...
  Dưới chân, một lớp cỏ hôi tanh rình…(...)
  (Vũ Thảo)
 2. 09-06-2008, 05:56 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-06-2008, 05:56 PM
  Bài viết: 2
  xuanhuy_ks6b is offline
  #2

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi môn Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế

  Câu 1:

  Trình bày khái quát các phương pháp (phương thức) quản lý nền kinh tế của nhà nước (Cần nêu rõ khái niệm, đặc điểm, điều kiệp áp dụng, vai trò, tác dụng của phương pháp đó). Mối quan hệ biện chứng của việc sử dụng đồng thời các biện pháp đó được thể hiện trong quản lý nền kinh tế nước ta như thế nào? (05 điểm)

  Câu 2:

  Vì sao phải thực hiện quan điểm đa phương hóa, đa dạng hóa trong mở rộng quan hệ quốc tế về kinh tế? Nhà nước ta đã thực hiện nguyên tắc đó như thế nào trong kinh tế đối ngoại? Cho ví dụ cụ thể để chứng minh. (5 điểm)

 3. 29-05-2009, 07:54 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 29-05-2009, 07:54 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi môn Quản lí Nhà nước về Kinh tế năm 2009 cơ sở HCM
  Thời gian: 180 phút

  Buổi sáng


  Câu 1: Trình bày chức năng quản li của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước? Liên hệ thực tiễn để làm rõ: Nhà nước đã thực hiện chức năng này như thế nào?

  Câu 2: Trình bày khái niệm cơ chế quản lí kinh tế? Những nội dung chủ yếu cần được thực hiện trong quản lí Nhà nước để đổi mới cơ chế quản lí kinh tế ở nước ta?

  Buổi chiều đang cập nhât….
  -------------------------
  Vui lòng không bình luận ở đây
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 4. 21-05-2010, 10:48 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 21-05-2010, 10:48 AM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #4

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  ĐỀ THI QLNN VỀ KINH TẾ - 2010
  Buổi sáng - 180 phút


  Câu 1: Tại sao nói QLNN đối với doanh nghiệp là một tất yếu khách quan. Liên hệ chứng minh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì vai trò quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp ngày càng cao. (5 điểm)
  Câu 2 : Nêu những nguyên nhân ảnh hưởng đến XNK hàng hóa. Nội dung Quản lý nhà nước đối với XNK hàng hóa. (5 điểm)
  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 5. 21-05-2010, 11:04 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 21-05-2010, 11:04 PM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #5

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi QLNN về Kinh tế
  Năm 2010 - Buổi chiều - 180'

  Câu 1: Thế nào là chủ của thị trường? Chủ thể của thị trường là những tổ chức và cá nhân nào? Tác động của từng chủ thể đối với thị trường?

  Câu 2: Trình bày vai trò, tác dụng của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đến việc sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam?
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 6. 25-06-2010, 06:54 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-06-2010, 06:54 PM
  Bài viết: 14
  nhungnt88 is offline
  #6

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi tốt nghiệp môn qlnn về kt kh7 năm 2010

  Thời gian: 180 phút
  Câu 1: (5 điểm)
  Phân tích những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sự thể hiện các đặc trưng đó như thế nào?
  Câu 2: (5 điểm)
  Trình bày khái niệm, vai trò và các hình thức chủ yếu của đầu tư trực tiếp nước ngoài? Trong điều kiện hện nay ở nước ta, hình thức nào cần được ưu tiên áp dụng? Vì sao?
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 29-06-2010 lúc 10:45 PM Lý do: trình bày
 7. 29-06-2010, 10:46 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 29-06-2010, 10:46 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #7

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2010
  Hệ đào tạo: Cử nhân hành chính. Khóa KS7
  Môn thi: Quản lý nhà nước về kinh tế
  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian chép đề)
  Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

  Câu 1:
  (5 điểm)
  Trình bày sự cần thiết khách quan của việc thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia trên thế giới nói chung và đối với Việt Nam nói riêng?

  Câu 2:
  (5 điểm)
  Phân tích nhưng ưu điểm và nhược điểm của kinh tế thị trường? Để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của kinh tế thị trường, nhà nước cần tập trung giải quyết những vấn đề gì? Cho ví dụ minh họa?
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 8. 03-12-2010, 04:24 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 03-12-2010, 04:24 PM
  Bài viết: 484
  papadepzai is offline
  #8

  Sun Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi QLNN về kinh tế
  Lớp KH9-NS2 (miền bắc)


  Câu 1 (5 điểm): Hãy trình bày chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và phân tích những hạn chế khi thực hiện một trong các chức năng đó.

  Câu 2 (5 điểm): Hãy nêu các cách phân loại doanh nghiệp? Ý nghĩa của việc phân loại đó? Và đánh giá quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay.
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 03-12-2010 lúc 05:13 PM
  Bút đâu mà ký…!
 9. 03-12-2010, 08:17 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 03-12-2010, 08:17 PM
  Bài viết: 57
  chuotbach291990 is offline
  #9

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi QLNN về kinh tế
  Lớp KH9-NS4 (Thi sáng - miền bắc )

  Câu 1 (5 điểm): Nội dung đổi mới của quản lý nhà nước về kinh tế hiện nay so với cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây.

  Câu 2 (5 điểm): Hãy nêu các cách phân loại doanh nghiệp? Ý nghĩa của việc phân loại đó? Và đánh giá quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay.
  __________________
  Chỉnh sửa: Thái Hoàng Huy, 04-12-2010 lúc 10:00 AM
  @orchid@
 10. 01-12-2011, 04:08 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 01-12-2011, 04:08 PM
  Bài viết: 11
  hoangvanvp91 is offline
  #10

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Mai bọn em thi môn này, không biết chất lượng bài làm ngày mai có khá không vì nó 5 trình. Có thể cũng may mắn nữa, lớp nào rơi vào đề vừa vừa thì ít kêu ca, lớp nào vào đề khó khó thì kêu như vạc. hĩ cám ơn đề của các anh chị đã post nên để em tham khảo nhé.
 11. 02-12-2011, 03:08 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 02-12-2011, 03:08 PM
  Bài viết: 1,186
  letra_nouta is offline
  #11

  Hoa Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  ĐỀ THI LỚP KH10TT1 - KH1OTT2 (sáng 02/12/2011)

  Câu 1 : Trình bày nguyên tắc " quản lý theo ngành và theo lãnh thổ"
  Câu 2 :Khái niệm và các hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa? Vai trò của XNK đối với Việt Nam?
  Chỉnh sửa: Nguyen Nam, 16-12-2013 lúc 11:15 AM Lý do: none.
  »-(¯` Lê Thiên Trà´¯)-»
  ♪♫♫Lớp : Kh10-ThanhTra1
  letra.nouta@gmail.com
  " Nơi nào có người đợi, nơi ấy có người trở về ! " 12. 02-12-2011, 08:49 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 02-12-2011, 08:49 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #12

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  câu 1: Trình bày các hình thức phân loại doanh nghiệp? ý nghĩa của việc phân loại doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước về kinh tế.
  câu 2 : Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại.Trình bày các chức năng cơ bản của quản lý nhà nước vê kinh tế đối ngoại
  Chỉnh sửa: hoangtunapa90, 03-12-2011 lúc 08:30 AM
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 13. 12-12-2011, 10:55 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 12-12-2011, 10:55 PM
  Bài viết: 990
  ku_koi is offline
  #13

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Sao k10 đã học rồi nhỉ, lớp mình vừa thi xong môn này, đặc biệt nữa là 5 trình mà có 120 phút

  ĐỀ THI HẾT MÔN QLNN VỀ KINH TẾ
  (Lớp KH9QLC1)
  Thời gian 120 phút

  Đề Bài


  Câu 1: Trình bày bản chất QLNN đối với doanh nnghiệp? Tại sao cần phân biệt giữa QLNN đối với doanh nghiệp và quản trị kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp

  Cầu 2: Trình bày sự cần thiết khách quan của QLNN về kinh tế? Chứng minh vai trò ngày càng quan trọng của QLNN đối với kinh tế từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
  Làm người thì ko bao giờ được nói 2 từ chán đời....
  Mà phải sống sao cho đời nó phải chán mình...........
 14. 28-12-2011, 05:28 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 28-12-2011, 05:28 PM
  Bài viết: 398
  ngodung is offline
  #14

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  ĐỀ THI HẾT MÔN QLNN VỀ KINH TẾ 2011 BUỔI CHIỀU
  Thời gian: 120 phút
  Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò và các hình thức của xuất nhập khẩu tư bản? Những nội dung cơ bản của QLNN đối với xuất nhập khẩu tư bản?
  Câu 2: Trình bày khái niệm đấu thầu và các bước thực hiện đấu thầu? Ý nghĩa của công tác đấu thầu trong QLNN đối với các dự án đầu tư?
  Chỉnh sửa: Nguyen Nam, 16-12-2013 lúc 11:01 AM
  莫謂春殘花落盡
  庭前昨夜一枝梅
 15. 22-12-2012, 09:37 AM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 22-12-2012, 09:37 AM
  Bài viết: 268
  oxfordthuongyeu is offline
  #15

  Default Đề thi kết thúc môn QLNN về KT các năm

  Đề thi Hết môn Quản Lí Nhà Nước về Kinh tế
  Lớp KH11 - Tài chính công
  Thời gian : 180 phút

  Câu 1 (5 điểm):
  Trình bày các chức năng Quản lí Kinh tế của Nhà nước. Phân tích những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng đó.

  Câu 2 (5 điểm):
  Hãy nêu các cách phân loại doanh nghiệp? Ý nghĩa của việc phân loại đó?
  Đánh giá hoạt động Quản lí Nhà nước đối với Doanh nghiệp nước ta hiện nay
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags:

None