Học Viện Doanh Nhân GED khai giảng các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp từ cấp quản lý đến các kỹ năng mềm.

Chúng tôi (đội ngũ chuyên gia và cộng đồng Doanh nghiệp) sáng lập GED với mục đích cùng các chuyên gia, cộng đồng doanh nhân và nhiều tổ chức lớn (VCCI, IWENT, SIYB, ILO, GTZ, MPDF...) cùng đưa ra những giải pháp tốt nhất cho Doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ quan hệ nhằm gia tăng giá trị bền vững. Cùng GED chia sẻ phương pháp kinh doanh hiệu quả, kết nối thị trường, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trên tinh thần sắp xếp - đánh thức lại và cập nhật những mô hình kinh doanh mới nhất về quản trị Doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo của www.doanhnhan.edu.vn:

I. Chương trình đào tạo cấp quản lý:

1. CEO - Giám đốc điều hành (22 buổi)

2. CMO - Giám đốc Marketing(18 buổi)

3. CFO - Giám đốc tài chính (20 buổi)

4. CPO - Giám đốc nhân sự (12 buổi)

5. CCO - Giám đốc kinh doanh (12 buổi)

6. Văn Hóa Doanh Nghiệp (2 buổi)

7. Xây dựng và phát triển thương hiệu (6 buổi)

8. Quản lý quan hệ khách hang (5 buổi)

9. Quản lý Du lịch - Nhà Hàng - Khách sạn (8 buổi)

10. Tái lập Doanh nghiệp (2 buổi)

11. Quản lý khủng hoảng (2 buổi)II. Chương trình đào tạo kỹ năng:

1. Kỹ năng lãnh đạo hiện đại (4 buổi)

2. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp (4 buổi)

3. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp (2 buổi)

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (2 buổi)

5. Kỹ năng phỏng vấn (2 buổi)

6. Kỹ năng cơ bản MC, nhà hùng biện (8 buổi)

7. Kỹ năng làm việc nhóm (4 buổi)

8. Kỹ năng thuyết trình (4 buổi)

9. Kỹ năng ủy thác công việc (4 buổi)

10. Kỹ năng tổ chức sự kiện (6 buổi)

11. Kỹ năng tổ chức hội họp (2 buổi)

12. Kỹ năng tư vấn (6 buổi)

13. Internet Marketing (5 buổi)

14. Kỹ năng lập kế hoạch Marketing (4 buổi)

15. Phong Thủy trong kinh doanh (4 buổi)

16. Kỹ năng tư vấn qua điện thoại (4 buổi)II. Đối tượng tham dự:

1. Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, ban tổng Giám đốc, ban Giám đốc).

2. Cấp quản lý của các doanh nghiệp thuộc các chức năng, các trưởng/phó phòng ban.

3. Các bộ phận chuyên môn trong Doanh nghiệp

4. Các cá nhân có mong muốn đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn và các kỹ năng làm việc

II. Phương pháp đào tạo:Phương pháp đào tạo CEFE dựa trên phương pháp học thông qua hành động và học thông qua kinh nghiệm: Các bài tập và các trò chơi mô phỏng các tình huống kinh doanh, các bài tập đóng vai, các chuyến đi thực tế thu thập số liệu, các cuộc thảo luận sôi nổi, các bài tập động lực nhóm hay các thông tin phản hồi và việc tham gia đánh giá của các chuyên gia về các kế hoạch kinh doanh của học viên chính là trọng tâm của phương pháp CEFE. Tại Việt Nam, tiền thật được sử dụng trong các trò chơi, bài tập mô phỏng nhằm mục đích giúp học viên và lớp học thực tế hơn.

Mô hình này đã từng bước được giới thiệu và triển khai trên 80 nước tại các khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ La Tinh, Châu Phi và Châu Âu.


IV. Mục tiêu đào tạo:

Trong Doanh nghiệp, vấn đề đào tạo là giải pháp cấp thiết cho một bộ máy hoạt động hiệu quả:

* Đào tạo thường niên giúp đội ngũ cán bộ thực hiện công việc tốt những yêu cầu cụ thể trong công việc;

* Cập nhật các kỹ năng, kiến thức chuyênh ngành mới nhất;

* Nắm bắt Phương pháp quản lý mới phù hợp với thay đổi về qui trình công nghệ và môi trường kinh doanh;

* Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn cần thiết để thay thế hoặc tạo cơ hội thăng tiến sau này;

* Thỏa mãn nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp, kích thích học viên thực hiện công việc hiệu quả;

* Tư duy, đánh thức lại khả năng làm việc để ứng dụng vào công việc;

* Đào tạo văn hóa ứng xử trong Doanh nghiệp nhằm nâng cao tinh thần làm việc và đẩy mạnh doanh số;

* Học hỏi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệp tạo nên một khối liên kết bền vững.

V. Quyền lợi học viên:

* Được tham gia các buổi hội thảo về các chuyên đề của doanh nghiệp.

* Được quảng bá hình ảnh, thương hiệu trên cả nước.

* Được giới thiệu sản phẩm Doanh nghi