X
Loading
Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 18

Bài tập môn Lô-gic

 1. Administrator
  Bắt đầu vào 01-12-2009, 03:17 PM
  Đã viết: 266 bài thảo luận
  Phi_Truong is offline
  27926 lượt xem
  #1

  Red face Bài tập môn Lô-gic


  1. Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pl. Mà ông X ko là kẻ phạm tội. Do vậy, ông X ko thể có hành vi phạm pl:
  a. đúng
  b. sai vì P trái dấu
  c. sai vì M 2 lần k chu diên

  2. Ko kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Mà ông X ko có lòng tự trọng. Vậy chắc chắn ông X là kẻ xu nịnh. SL trên là:
  a. đúng
  b. sai do P trái dấu
  c. sai vì M 2 lần k chu diên

  3. Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có một số tử tù là người chưa thành niên:
  a. sai do P trái dấu
  b. sai do S trái dấu
  c. a, b đều đúng
  d. a, b, đều sai

  4. SL nào sai:
  a.{(avb)~a} -> b
  b.{(avb) a} ->~b
  c.{(av1bv1c)~a^~b}->c

  5. Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Cơ quan điều tra đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy đã hết thời hạn điều tra mà ko CM được bị can đã thực hiện tội phạm:
  a. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  c. đúng

  6.

  7. Triết học là Khoa Học, Khoa học thì ko có tính giai cấp. Vậy triết học ko có tính giai cấp. Sai do:
  a. M cả 2 lần ko chu diên
  b. S ở tiền đề và KL trái dấu
  c. a, b sai

  8. Bị cáo Q ko phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết theo luật định chỉ những người có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó mặc dù Q là con của Giám Đốc nhưng anh ta chỉ là một NV bình thường, nghĩa là hoàn toàn ko có chức có quyền nhưng chẳng qua do Q là con của GĐ nên được người ta biếu xén quà cáp mà thôi:
  a. S do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b. nguỵ biện
  c.đúng

  9. Muốn bác bỏ 1 mệnh đề tốt nhất nên:
  a. CM mệnh đề đó sai
  b. CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai
  c. CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ ko xác thực

  10. Để khẳng định “A vô tội” là sai, ta đưa ra mệnh đề “ A có tội” và CM rằng A có tội là đúng. Thao tác logic trên được gọi là :
  a. CM phản chứng
  b. nguỵ biện
  c. bác bỏ

  11. "N có phải là kẻ tội phạm k?" là phán đoán đơn dạng:
  a. khẳng định
  b. phủ định
  c. a,b sai

  12. Mọi “vi phạm pháp luật” là “hành vi có lỗi”. Mọi hành vi có lỗi ko là “hành vi do người tâm thần gây ra”. Vậy mọi hành vi do người tâm thần gây ra ko là “hành vi phạm pháp luật”:
  a. sai do M 2 lần ko chu diên
  b. đúng
  c. sai do P trái dấu
  d. a, b, c đều sai

  13. Giá hàng tăng là do hoặc cung ko đủ cầu hoặc do lạm phát nhưng do giá hàng tăng mà k có lạm phát. Vậy do cung ko đủ cầu , SL này:
  a. S do tiểu tiền đề ko phủ định hết khả năng ở đại tiền đề
  b. đúng
  c. sai do kết luận ko khẳng định mọi khả năng còn lại

  14. Nguỵ biện là:
  a. cố ý làm cho người khác nhận thức sai lầm
  b.dùng lời lẽ cố ý làm cho người khác nhận thức sai lầm
  c.làm cho người khác nhận thức sai lầm

  15. Anh biết đấy luật tố tụng hình sự quy định: vụ án được xét xử phúc thẩm nếu bị cáo kháng cáo. Mà vụ án này bị cáo ko kháng cáo vậy chắc chắn vụ án ko xét xử phúc thẩm, SL này:
  a. S do tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  b. S do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  c. đúng

  16. Tử tù ko là người vị thành niên. Tử tù là kẻ phạm tội. Vậy người thành niên ko là kẻ phạm tội:
  a. S do tiểu tiển đề là PĐ phủ định
  b. S do P trái dấu
  c. a,b đúng

  17. Điều kiện đủ để có kết luận đúng trong SL diễn dịch:
  a. có tiền đề đúng
  b. SL hợp Logic
  c. a,b sai

  18. Trong 1 vụ án giết người cq điều tra khẳng định: tham gia vụ án này là A, B hoặc C. Khi tiến hành điều tra, cơ quan điều tra biết chắc chắn A là kẻ giết người. Từ kết quả này cq điều tra qđ đình chỉ điều tra đối với B và C ( nghĩa là loại trừ B và C khỏi diện nghi vấn) và đề nghị truy tố A về tội giết người. Về mặt Logic quy định đình chỉ điều tra trên là:
  a. đúng
  b. sai vì đây là TĐL lựa chọn hình thức khẳng định nhưng đại tiền đề lại là PĐ lựa chọn tương đối
  c. a, b sai

  19. Từ PĐ “mọi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật” bằng SL trực tiếp, cho biết kết luận nào sau đây là đúng:
  a. mọi hành vi trái pl là vi phạm pl
  b. 1 số hành vi trái pl là vi phạm pl
  c. a, b đúng

  20. Di chúc k có giá trị pl nếu di chúc được lập k do tự nguyện mà di chúc bà M lập do tự nguyện. Vậy di chúc bà M lập có giá trị pháp luật:
  a. sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  b. sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  c. đúng

  Đề thi dạng trắc nghiệm:
  Môn LOGIC HỌC
  Thời gian: 60 phút
  Không được sử dụng tài liệu

  1) Tử tù là kẻ phạm tội. Có 1 số kẻ phạm tội là người chưa thành niên. Vậy có 1 số tử tù là người chưa thành niên.
  SL này:
  a) Sai do M cả 2 lần không chu diên
  b) Sai do S trái dấu
  c) a, b đều đúng

  2) Bị cáo Q không phạm tội nhận hối lộ, các vị đều biết là theo luật định, chỉ những người có chức có quyền mới phạm hội nhận hối lộ. Trong lúc đó, mặc dù Q là con của giám đốc nhưng anh ta chỉ là 1 công nhân bình thường, hoàn tòan không có chức-quyền. Chẳng qua do Q là con giám đốc nên được biếu xén quá cáp mà thôi.
  Lập luận này:
  a) Sai do tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b) Đúng
  c) Ngụy biện

  3) Triết học là khoa học. Khoa học không có tính giai cấp. Vậy triết học không có tính giai cấp.
  SL trên sai do:
  a) M cả 2 lần không chu diên
  b) S ở tiền đề và kết luận trái dấu
  c) a,b đều sai

  4) SL nào sau đây đúng:
  a) [(a v b)~a] ---> b
  b) [(a v1 b v1 c)~a^b] ---> ~c
  c) [(a v1 b)a] ---> ~b

  5) Cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ nếu đã hết hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Thực tế cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ. Vậy nghĩa là đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.
  SL này:
  a) Sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b) Sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  c) Đúng

  6) Muốn bác bỏ một mệnh đề, tốt nhất nên:
  a) CM lập luận đẫn đến mệnh đề đó sai
  b) CM mệnh đề đó sai
  c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ chưa xác thực

  7) Kẻ phạm tội không thể không có hành vi vi phạm PL. Mà ông X không là kẻ phạm tội. Vậy ông X không thể có hành vi vi phạm PL.
  SL này:
  a) Sai vì P trái dấu
  b) Đúng
  c) Sai vì M 2 lần suýt chu diên

  8 ) Không kẻ xu nịnh nào là có lòng tự trọng. Ông X không có lòng tự trọng. vậy chắc chắn ông X là kẻ xu nịnh.
  SL trên là:
  a) Đúng
  b) Sai do M 2 lần có ngoại diên không đầy đủ
  c) a,b đều sai

  9) CM phản ứng bác bỏ luận đề là:
  a) Giống nhau vì thực chất chúng đều là phép CM
  b) Khác nhau vì CM phản chứng là đưa ra phản đề và chỉ ra rằng phản đề đó đúng, từ đó đi đến thừa nhận chính đề là sai. Còn bác bỏ gián tiếp luận đề là đưa ra phản đề và chỉ ra phản đề đó sai để đi đến KL chính đề đúng.
  c) a,b đều sai

  10) Để khẳng định "A vô tội" là sai, ta đưa ra mệnh đề " A có tội" và chứgn minh A có tội là đúng. Thao tác L này gọi là:
  a) CM phản chứng
  b) Bác bỏ
  c) Ngụy biện

  11) "Nam có phải là kẻ phạm tội không?" là PĐ đơn dạng:
  a) Khẳng định
  b) Phủ định
  c) a,b đều sai

  12) Tử tù không là người vị thành niên. Tử tù là kẻ phạm tội. Vậy người vị thành niên không là kẻ phạm tội.
  SL này:
  a) Sai do tiểu tiền đề PĐ là phủ định
  b) Sai do P trái dấu
  c) a,b đều đúng

  13) Giá hàng tăng là do cung không đủ cầu hoặc do lạm phát. Nhưng giá hàng tăng mà không do có lạm phát. Vậy là do cung không đủ cầu.
  a) Đúng
  b) Sai do tiểu tiền đề không phủ định hết khả năng ở đại tiền đề
  c) Sai do KL không khẳng định hết mọi khả năng còn lại

  14) Ngụy biện là:
  a) Cố ý làm cho người khác nhận thức sai lầm
  b) Dùng lời lẽ cố ý làm cho người khác nhận thức sai lầm
  c) Làm cho người khác nhận thức sai lầm

  15) Di chúc không có giá trị pháp lý nếu di chúc được lập không do tự nguyện. Mà di chúc bà Minh lập do tự nguyện. Vậy di chúc bà Minh lập có giá trị pháp lý.
  a) Sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b) Sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  c) a,b đều sai

  16) Vi phạm PL là hành vi có lỗi. Hành vi có lỗi không là hành vi do người tâm thần gây ra. Vậy hành vi do người tâm thần gây ra không là hành vi vi phạm PL.
  a) Sai do M 2 lần không chu diên
  b) Đúng
  c) Sai do P trái dấu

  17) Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:
  a) có tiền đề đúng
  b) SL hợp L
  c) a,b đều sai

  18 ) Trong 1 vụ án giết người cơ quan điều tra khẳng định: Tham gia vụ án này là A, B hoặc C. Tiến hành điều tra, cơ quan điều tra biết chắc chắn A là kẻ giết người. Từ kết quả này cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra đối với B và C (loại B và C khỏi diện nghi vấn) và đề nghị truy tố A về tội giết người.
  a) Đúng
  b) Sai vì là TĐL lựa chọn hình thức khẳng định nhưng đại tiền đề lại là PĐ lựa chọn tương đối
  c) a,b đều sai

  19) Từ PĐ "Mọi vi phạm PL đều là hành vi trái PL", bằng SL trực tiếp, cho biết KL nào sau đây đúng:
  a) Hành vi trái PL là hành vi vi phạm PL
  b) Một số hành vi trái PL là hành vi vi phạm PL
  c) a, b đều đúng

  20) Anh biết đấy, bộ luật TTHS qui định: vụ án được xét xử phúc thẩm nếu bị cáo kháng cáo. Mà vụ án này bị cáo không kháng cáo. Vậy chắc chắn vụ án này không xét xử phúc thẩm.
  a) Sai vì tiểu tiền đề phủ định tiền từ
  b) Sai vì tiểu tiền đề khẳng định hậu từ
  c) Đúng
  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  Đề 1:
  Câu 1: Chỉ ra nội hàm, ngoại diên của khái niệm "Phán đoán phủ định chung"

  Câu 2: Cho 3 khái niệm: trí thức; cử nhân kinh tế; thanh niên
  a, Xác định quan hệ bao hàm và mô hình hóa quan hệ của 3 khái niệm trên.
  b, Xác định những khái niệm mới hình thành dựa vào mô hình trên.
  c, Dựa vào 3 khái niêm trên lập những phán đoán a,i,o chân thực, xác định tính chu diên của các thuật ngữ và mô hình hóa nó.

  Câu 3: Cho {[(a ^ b) -> c] ^ ("không" c)} -> ("không a" V "không b").
  Hãy gán cho a,b,c những phán đoán đơn để sao cho công thức trên lập thành câu (tương đối) có nghĩa.

  Đề 2:
  Câu 1: cho phán đoán "Một số nhà kinh tế học là giáo sư, vì một số nhà khoa học là nhà kinh tế học.

  a. Mô hìnhh hóa quan hệ thực của các thuật ngữ trong phán đoán trên
  b. Từ phán đoán trên, hãy khôi phục lại tam đoạn luận theo 2 phương án khác nhau rồi xác định tính chu diên của các thuật ngữ.
  c. Các suy luận trên vì sao ko hợp logic?
  d. Hãy thực hiện phép đối lập chủ từ ở tiền đề lớn của 1 trong 2 tam đoạn luận đã khôi phục
  e. Từ 3 thuật ngữ trong phán đoán của đề bài hãy khôi phục thành tam đoạn luận đúng

  Câu 2:
  Cho 4 phán đoán
  1, Nếu ko học ngoại ngữ giỏi thì ko thể làm kinh tế đối ngoại giỏi
  2, Nếu học ngoại ngữ giỏi thì sẽ làm kinh tế đối ngoại giỏi
  3, Muốn làm kinh tế đối ngoại giỏi thì phải học ngoại ngữ giỏi
  4, Hễ ko làm kinh tế đối ngoại giỏi thì tức là ko học ngoại ngữ giỏi

  a. Hãy viết công thức logic của các phán đoán và xác định các cặp đẳng trị
  b. Từ 4 phán đoán trên hãy chọn 1 phán đoán chân thực, tự viết 1 phán đoán nữa để rút ra kết luận đúng theo phương pháp suy luận điều kiện thuần túy. Viết công thức logic và chứng minh công thức đó là hẳng đúng.

  Đề 3:
  Câu 1: 1 số giảng viên là nữ giáo sư, vì một số nhà khoa học là nữ giáo sư.
  Yêu cầu y như đề 2.
  Câu 2: Nếu không mở rộng hội nhập kinh tế, thì nước ta sẽ không phát triển.
  Nếu mở rộng hội nhập kinh tế, thì nước ra sẽ phát triển .
  Muốn phát triển, thì nước ta phải mở rộng hội nhập kinh tế
  Hễ không phát triển, thì nước ta đã không mở rộng hội nhập kinh tế.
  Yêu cầu y như đề 2.

  Đề 4:
  Câu 1: Xác định tính chu diên không chu diên của các thuật ngữ trong các câu sau đây:
  a- Một số dự báo xã hội không chuyển thành hiện thực.
  b- Đa số tiền tệ được đưa vào lưu thông.
  c- Mỗi loại tiền có giá trị sử dụng riêng.
  d- Không ngân hàng nào lại không muốn làm ăn có hiệu quả.
  Câu 2: Cho 4 định nghĩa khái niệm về logic học, hỏi định nghĩa khái niệm nào đúng => khỏi phải làm.
  Câu 3: Cho phán đoán sau: " Mọi sinh viên đều phải nỗ lực học tập để ngày mai lập nghiệp, vì vậy sinh viên trường ĐHNT cũng phải nỗ lực học tập để ngày mai lập nghiệp."
  a- Khôi phục luận 3 đoạn đúng từ luận 3 đoạn rút gọn trên.
  b- Cho biết luận 3 đoạn vừa khôi phục thuộc kiểu hình mấy, có phương thức kết hợp như thế nào?
  c- Cho biết quan hệ giữa các thuật ngữ trong các phán đoán trên và mô hình hóa chúng.
  d- Thực hiện phép đối lập vị ngữ với phán đoán kết luận.

  Đề 5:
  Câu 1: VIết công thức của các mệnh đề sau
  a. Làm j có chuyện trời ấm mà lại không mưa
  b. Trời lạnh khi và chỉ khi trời khô và hanh
  Cho a trời mưa b Trời ấm c Trời ẩm
  Câu 2: Tìm giá trị logic của các phán đoán trên
  Câu 3: Tìm S,P và xác định tính chu diên, vẽ mô hình
  a. lan không phải hs không có ý thức học tập
  b. Có những doanh nghiệp tư nhân bị phá sản
  c. Các nhà kinh tế có khả năng tư duy tốt
  Câu 4: Cho định nghĩa " Tự do là sự nhận biết cái tất yếu và hành động theo cái tất yếu"
  a. Cho biết hình thức của định nghĩa khái niệm trên. Giải thích
  b. Cho biết quan hệ Dfd và Dfn. Vẽ hình

  Đề 6:
  Câu 1: Cho các thuật ngữ sau : sinh viên, sinh viên tiên tiến,sinh viên tiên tiến xuất sắc, sinh viên đại học, sinh viên đại học NT, sinh viên tiên tiến đại học NT.
  a) Mô hình hóa các khái niệm trên
  b) Xác định tiến trình mở rộng và thu hẹp ở các khái niệm trên. Vẽ hình.

  Câu 2:Cho 4 phán đoán:
  a)Mọi phán đoán là hình thức của tư duy.
  b)Có những phán đoán đơn nhất không phải phán đoán khẳng định.
  c) Nhiều môn chuyên ngành được sinh viên ưa thich.
  d)"NNL cơ bản của chủ nghĩa MacLe" không phải là môn học chuyên ngành của sinh viên khối kinh tế.

  Xác định thuật ngữ chu diên, thuật ngữ ko chu diên bằng hình vẽ.

  Câu 3: Thực hiện phép đối lập vị ngữ 2 phán đoán a và b của bài tập 2.

  Câu 4: Mọi sinh viên đều mong muốn học tập tốt vì ngày mai lập nghiệp, nên Lan cũng mong muốn như vậy.

  a)Khôi phục luận 3 đoạn đúng.
  b)Tam đoạn luận trên thuộc loại gì và sử dụng phương thức nào ?

  Đề 7 ( năm nay mới thi của CLC ngoài CS1):
  Câu 1: Sự phân chia khái niệm sau là đúng hay sai, vì sao?
  Phán đoán gồm:
  - Phán đoán khẳng định
  - Phán đoán phủ định
  - Phán đoán toàn thể

  Câu 2: Câu sau có phải là 1 phán đoán ko, vì sao:
  "Có một số câu khẳng định không phải là phán đoán."

  Câu 3: Nêu ý kiến về đoạn văn sau: ko nhớ rõ chi tiết

  Câu 4: Các suy luận sau là kiểu suy luận gì và nó có hợp logic hay ko, vì sao:
  a) Thuật ngữ này ko chu diên vì nó ko phải chủ từ trong phán đoán toàn thể."
  b) Nếu bạn thường xuyên làm bài tập thì sẽ nắm đc phương pháp giải. Nếu nắm vững phương pháp giải sẽ giải đc những bài tương tự. Bài này tương tự với những bài đã làm. Thế mà cậu lại ko giải được.

  Bài 5: Viết 3 phán đoán tương đương với phán đoán sau, nêu rõ công thức logic: " Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng."
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
 2. 15-05-2010, 01:58 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 15-05-2010, 01:58 PM
  Bài viết: 8
  boysnow911 is offline
  #2

  Default Bài tập môn Lô-gic

  mình tìm trong google hầu hết câu trắc nghiệm số 1 đều trả lời là B là sai.
  không biết ai làm cái đề này chẳng đúng luôn,
  câu l :Kẻ phạm tội ko thể ko có hành vi phạm pl. Mà ông X ko là kẻ phạm tội. Do vậy, ông X ko thể có hành vi phạm pl:
  a. đúng
  b. sai vì P trái dấu
  c. sai vì M 2 lần k chu diên

  trong 3 câu a,b,c không có đáp án nào chọn được
  suy luận trên không hợp logic vì vi phạm quy tắc 4 của tam đoạn luận là : nếu 2 tiền đề đều là phán đoán phủ định thì không thể rút ra được kết luận "
 3. 20-11-2010, 09:53 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 20-11-2010, 09:53 AM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #3

  Gift Bài tập môn Lô-gic

  Có tận 66 bài lận nhưng chỉ đưa ra vài bài thôi nhá.

  Khái niệm


  1) Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 6 khái niệm sau:
  A: Tam giác; B: Tam giác cân; C: Tam giác đều; D: Tam giác vuông; E Tam giác có 2 cạnh bằng nhau; F: Tam giác vuông cân.
  Trả lời:
  B,C,D,E,F là tập con của A
  B,E là con của C
  B,E giao D bằng F
  B trùng E

  2) Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 6 khái niệm sau:
  A: SV Việt Nam; B: SV; C: Người Việt Nam; D: Người Trung Quốc; E: SV Trung Quốc; F: Nữ sinh viên.
  Trả lời:
  A,E,F là tập con của B
  A,E là tập con của F
  C giao B = A
  D giao B = E

  3) Có người định nghĩa khái niệm "hàng hóa" như sau: "Hàng hóa là những sản phẩm do con người làm ra".
  Định nghĩa trên đúng hay sai? Tại sao? Trình bày các quy tắc của một phép định nghĩa? Phân tích?

  4) Phân tích khái niệm "Xã hội" và chỉ ra cho thấy phép nhân chia đó tuân thủ đầu đủ các quy tắc của phân chia khái niệm.

  Phán đoán

  1) Cho phán đoán: "Mọi SV đều có thể trở thành nhà khoa học giỏi".
  a/ Cho biết cấu trúc logic của phán đoán trên.
  b/ Cho biết phán đoán nằm trong quan hệ mâu thuẫn, phụ thuộc (thứ bậc), đối chọi (đối lập) với phán đoán trên.
  Trả lời:
  a) Cấu trúc lôgic: Mọi S là P (A)
  b) Phán đoán nằm trong quan hệ mâu thuẫn: Mọi S không là P (O); phụ thuộc: Tồn tại S là P (I); đối chọi: Tồn tại S không là P (E).

  2) Cho phán đoán: "có những hàng hóa là sức lao động". Hãy tìm các phán đoán nằm trong quan hệ với phán đoán đã cho và tính giá trị logic của phán đoán đó?
  Trả lời:
  Phán đoán có cấu trúc Tồn tại S là P. Tương tự bài trên.

  3) Cho biết cấu trúc logic và tính chu diên của chủ từ logic S và P trong các phán đoán sau:
  a/ Người Việt Nam là những người phải am hiểu lịch sử Việt Nam. => A
  b/ Anh ta không phải là người khôn. => E
  c/ Việt Nam là nước XHCN. => A
  d/ Không có gì quý hơn độc lập tự do. => A, đồng nhất --> S+, P+

  4) Cho biết cấu trúc logic của hai phán đoán sau:
  a/ "Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ".
  b/ "Độ lượng càng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch càng to lớn bấy nhiêu".
  Các phán đoán này đúng khi nào? Sai khi nào? Vì sao?
  Trả lời:
  Vì đây là phán đoán phức có điều kiện.
  a) Tâm trạng buồn nên thấy cảnh buồn là đúng, còn tâm trạng buồn nhưng cảnh vui nên là sai.
  b) Tương tự.

  5) Hãy viêt lại phán đoán sau đây theo một cấu trúc logic khác sao cho nội dung tư tưởng của phán đoán không thay đổi: "Nếu muốn thi tốt thì phải học tốt".
  Trả lời:
  Thi tốt là hệ quả; Học tốt là nguyên nhân. Vậy ta có: Phải học tốt thì mới thi tốt.

  6) Cho phán đoán: "Nếu không có cơ sở triết học vững vàng thì chúng ta không thể đứng vững trước sự tấn công của tư tưởng tư sản".
  a/ Có thể suy ra được những câu kết luận nào từ phán đoán trên?
  b/ Phân tích cấu trúc logic của phán đoán tiền đề và các phán đoán kết luận?
  Gợi ý:
  Nguyên nhân là cơ sở triết học vững vàng; Hệ quả là đứng vững trước sự tấn công. => Tự làm.

  Quy luật Logic

  1) Trong một giờ học văn, cô giáo hỏi học sinh: "Em hãy cho biết, tại sao nhân dân ta có câu: Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua?". Một học sinh trả lời: "thưa cô, vì giao thông ngày xưa chưa phát triển ạ".
  Trong tình huống trên có quy luật logic hình thức nào bị vi phạm không? Phân tích?
  Trả lời:
  Đánh tráo luận đề biến tình yêu trong văn học thành giao thông. Vi phạm quy luật đồng nhất.

  2) Trong một giờ học văn, thầy giáo hỏi học sinh: "Em hãy nhận xét về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều".
  Một học sinh trả lời: "Thưa thầy, Từ Hải là một thương binh ạ".
  "Sao lại thế?". Thầy giáo ngạc nhiên hỏi lại.
  "Vì em thấy Nguyễn Du viết về nhân vật này như sau: Một tay gây dựng cơ đồ."
  Trong tình huống trên có quy luật nào của logic hình thức bị vi phạm không? Hãy phân tích?
  Gợi ý:
  Đánh trái khái niệm giữa 1 tay với thương binh.

  Suy luận

  1) Sau khi chấm thi được 11 bài trong số 45 bài thi với điểm 9 và điểm 10, giáo viên chấm nhận xét: Học sinh lớp này học giỏi.
  Giáo viên dựa vào phương pháp suy luận nào để rút ra nhận xét trên?
  Giáo viên nhận xét như vậy đúng hay sai? Nếu sai thì có quy luật nào của logic hình thức bị vi phạm không? Hãy phân tích?
  Trả lời:
  Dựa vào quy nạp phổ thông -> luôn cho giá trị chân lý rất thấp.
  Giáo viên nhận xét đúng. Không có quy luật nào bị vi phạm.

  2) Thực hiện phép đổi chỗ, phép đổi chất, phép đổi chỗ kết hợp với phép đổi chất vối các phán đoán sau:
  Việt Nam là một nước XHCN. (A)
  Có những doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân. (I)
  Buôn bán ma túy là một hành vi vi phạm pháp luật. (A)
  Trả lời:
  Việt Nam = Mọi S; Nước XHCN = P. Vậy ta có:
  Mọi S là P -> (chuyển hóa, đối chất) Mọi S không là phủ định P (VN không phải là nước phi XHCN)
  Mọi S là P -> (đổi chỗ) Tồn tai P là S (Tồn tại nước XHCN là VN).
  Mọi S là P -> (đổi chất và đổi chỗ) Tồn tại phủ định P không là S (Tồn tại nước phi XHCN không là VN).
  Các câu sau tương tự.

  3) Có thể suy ra được những kết luận nào từ tiền đề cho sau đây và dựa vào đâu để suy ra các kết luận đó. "Mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật".

  4) Cho suy luận: "Những người quản lý giỏi là những người nắm vững kiến thức quản lý, nên ông An là người quản lý giỏi".
  Suy luận trên thuộc loại nào?
  Suy luận như vậy đúng hay sai? Phân tích?
  Thực hiện phép đổi chỗ với câu kết luận của suy luận.
  Gợi ý:
  Những người quản lý giỏi là những người nắm vững kiến thức. Mọi P+ là M-
  An là người nắm vững kiến thức quản lý. Mọi S+ là M-
  => An là người quản lý giỏi. Mọi S+ là mọi P+

  5) Cho biết cấu trúc logic và lỗi logic có thể có trong suy luận sau: "Hầu hết sinh viên khoa văn đề yêu thích văn học, mà anh ta là sinh viên khoa văn. Vì thế, anh ta yêu văn học".

  6) Có người suy luận như sau: "Anh ta là đảng viên, nên anh ta phải gương mẫu".
  a/ Khôi phục suy luận trên thành tam đoạn luận đầy đủ?
  b/ Phân tích cấu trúc của luận của ba đoạn vừa khôi phục được?
  c/ Luận ba đoạn vừa khôi phục được đúng hay sai? Vì sao?

  7) CÓ người suy luạn như sau: "Vì người sống có văn hóa là người có hiểu biết mà anh ta là người có hiểu biết, cho nên anh ta là người có văn hóa".
  a/ Phân tích cấu trúc logic của suy luận trên.
  b/ Suy luận trên đúng hay sai? Vì sao?

  8) Xây dựng hai luận ba đoạn đúng từ ba khái niệm sau đây: (tiền đề phải chân thực, các suy luận phải đúng). Và chỉ ra những quy tắc mà suy luận này phải tuân theo?
  A: Tam giác đều; B: Tam giác cân; C: Tam giác vuông.

  9) Cho suy luận: "Cứ ai học giỏi thì chăm học, chứng tỏ An học giỏi vì An rất chăm học".
  Suy luận trên thuộc loại nào? Viết cấu trúc logic của suy luận đó?
  Suy luận như vậy đúng hay sai? Hãy phân tích?

  10) Cho suy luận: "Tất cả doan nghiệp tư nhân đều phải đóng thuế nên doanh nghiệp nhà nước không phải đóng thuế".
  Suy luận trên thuộc loại nào? Viết cấu trúc logic của suy luận đó?
  Suy luận như vậy đúng hay sai? Hãy phân tích?


  @ Một số bài chưa giải vì nhức đầu + quên kiến thức, sẽ cố gắng khắc phục để hoàn chỉnh bài. Bạn nào biết làm thì làm và chia sẻ với mọi người nhé. Lôgic nó trả lời ngắn thế đó, đừng thắc mắt và viết dài dòng ra thì sẽ sai đó. Chúc mọi người học tốt.
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 4. 27-12-2010, 11:00 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 27-12-2010, 11:00 AM
  Bài viết: 1
  bff_207 is offline
  #4

  Default Bài tập môn Lô-gic

  bạn boysnow911 ui: khong the khong la co' do ban, vi the cau b la dung roi
 5. 29-03-2011, 09:26 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 29-03-2011, 09:26 AM
  Bài viết: 43
  bich.APA is offline
  #5

  Default Bài tập môn Lô-gic

  ơi, em mới học được buôỉ đầu tiên nhưng sao trông bài tập lôcic dã man quá trời. Các anh chị ơi môn đó khó lắm phải không ạ?
 6. 29-03-2011, 03:17 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 29-03-2011, 03:17 PM
  Bài viết: 155
  danh_tang is offline
  #6

  Default Bài tập môn Lô-gic

  Môn này khó lắm, thi lại như chơi đó !
  Cựu SV HVHC Cơ sở TP.HCM
 7. 23-04-2011, 04:02 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 23-04-2011, 04:02 PM
  Bài viết: 43
  bich.APA is offline
  #7

  Default Bài tập môn Lô-gic

  Các tiền bối giải giùm em bài tập này với:
  Có 3 vị thần : 1 thần chuyên nói thật gọi là thần nói thật, 1 vị chuyên nói dối gọi là thần nói dối, 1 vị lúc nói thật lúc nói dối gọi là thần khôn ngoan. rất khó để xác định 3 vị thần này biết rằng họ mặc quần áo và diện mạo khá giống nhau . một người đã xác định được "ai là ai' chỉ bằng cách hỏi mỗi vị thần một câu hỏi. 3 vị thần ngồi thanh một hang ngang.
  Hỏi vị thần thứ nhất: 'người ngồi cạnh ngài là ai? '_ người đó trả lời : đó là vị thần nói dối
  Hỏi vị thần thứ hai: " ngài là ai? "_ người đó trả lời: tôi là thần không ngoan
  Hỏi vị thần thứ ba: "người ngồi cạnh ngài là ai?"_ người đó trả lời : đó là thần nói thật
  Vậy người đó đã xác định như thế nào?
 8. 23-04-2011, 04:52 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 23-04-2011, 04:52 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #8

  Post Bài tập môn Lô-gic

  Trích Nguyên văn bởi bich.APA View Post
  Có 3 vị thần : 1 thần chuyên nói thật gọi là thần nói thật, 1 vị chuyên nói dối gọi là thần nói dối, 1 vị lúc nói thật lúc nói dối gọi là thần khôn ngoan. rất khó để xác định 3 vị thần này biết rằng họ mặc quần áo và diện mạo khá giống nhau . một người đã xác định được "ai là ai' chỉ bằng cách hỏi mỗi vị thần một câu hỏi. 3 vị thần ngồi thanh một hang ngang.
  Hỏi vị thần thứ nhất: 'người ngồi cạnh ngài là ai? '_ người đó trả lời : đó là vị thần nói dối
  Hỏi vị thần thứ hai: " ngài là ai? "_ người đó trả lời: tôi là thần không ngoan
  Hỏi vị thần thứ ba: "người ngồi cạnh ngài là ai?"_ người đó trả lời : đó là thần nói thật
  Vậy người đó đã xác định như thế nào?
  Xét 3 trường hợp:
  - Trường hợp 1: Vị thần thứ 2 là thần nói thật
  Suy ra, loại vì câu trả lời của vị thần này là nói dối.
  - Trường hợp 2: Vị thần thứ 2 là thần khôn ngoan
  Suy ra, sẽ có vị thần nói thật trả lời "người ngồi cạnh ngài" là "đó là vị thần khôn ngoan".
  Trong khi đó, không có tồn tại câu trả lời trên nên loại trường hợp này.
  - Trường hợp 3: Vị thần thứ 2 là thần nói dối
  Suy ra, vị thần thứ 1 là thần nói thật, vị thần thứ 3 là thần khôn ngoan.
  Hết. ^.^!
  có tốt thì tốt cho chót
 9. 23-04-2011, 05:49 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 23-04-2011, 05:49 PM
  Bài viết: 43
  bich.APA is offline
  #9

  Default Bài tập môn Lô-gic

  Rất nhanh. Cảm ơn tiền bối nhiều nha !
  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  Bài tập thư 2 ạ
  Có 2 thôn ở gần nhau. Dân thôn thứ nhất chuyên nói thật. Dân thôn thứ hai chuyên nói dối. Biết rằng dân thôn nói thật có thể sang thôn nói dối. Có một người khách đã đi vào một thôn và không rõ bản thân đang ở thôn nào cả. Người ấy đã gặp một người và hỏi người ấy một câu, người ấy đã trả lời . Vị khách đó đã biết được mình đang ở thôn nào. Hỏi người ấy đã hỏi câu gì và người kia trả lời như thế nào?
  Tiền bối giúp nhá!
 10. 23-04-2011, 10:30 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 23-04-2011, 10:30 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #10

  Post Bài tập môn Lô-gic

  Trích Nguyên văn bởi bich.APA View Post
  Có 2 thôn ở gần nhau. Dân thôn thứ nhất chuyên nói thật. Dân thôn thứ hai chuyên nói dối. Biết rằng dân thôn nói thật có thể sang thôn nói dối. Có một người khách đã đi vào một thôn và không rõ bản thân đang ở thôn nào cả. Người ấy đã gặp một người và hỏi người ấy một câu, người ấy đã trả lời . Vị khách đó đã biết được mình đang ở thôn nào. Hỏi người ấy đã hỏi câu gì và người kia trả lời như thế nào?
  Vị khách hỏi: "Anh là ng` thôn này phải không?"
  - Nếu ng` trả lời "không phải" thì vị khách đang ở thôn có dân chuyên nói dối.
  Vì gặp ng` nói thật hay nói dối thì câu trả lời tại thôn có dân chuyên nói dối cũng là "không phải".
  - Nếu ng` trả lời "phải" thì vị khách đang ở thôn có dân chuyên nói thật.
  Vì gặp ng` nói thật hay nói dối thì câu trả lời tại thôn có dân chuyên nói thật cũng là "phải".
  có tốt thì tốt cho chót
 11. 01-09-2011, 06:12 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 01-09-2011, 06:12 PM
  Bài viết: 285
  anhtu_313 is offline
  #11

  Default Bài tập môn Lô-gic

  thi lại không qua ==> thi lại không qua===> học lại rồi lại thi cũng không qua ==>> không biết bao giờ mới được thi lại của học lại
  Lênin nói đúng thật. Học học nữa học mãi @@
  Cát bụi về với Cát bụi
 12. 24-11-2011, 11:43 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 24-11-2011, 11:43 AM
  Bài viết: 2
  nguyenviet188 is offline
  #12

  Default Bài tập môn Lô-gic

  Các bạn ơi cho mình hỏi với,đề bài cho 2 câu nói
  Câu thứ nhất trên sao hỏa có sự sống
  Câu thứ 2 trên sao hỏa không có sự sống
  Cả 2 câu trên đều sai dẫn đến câu sau : trên sao hỏa chắc chắn không có sự sống
  Hỏi,mấy câu trên đã vi phạm quy tắc gì,tại sao
 13. 11-04-2012, 05:58 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 11-04-2012, 05:58 PM
  Bài viết: 4
  huyran is offline
  #13

  Default Bài tập môn Lô-gic

  thi lại không qua ==> thi lại không qua===> học lại rồi lại thi cũng không qua ==>> không biết bao giờ mới được thi lại của học lại kho qua co
 14. 23-04-2012, 03:45 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 23-04-2012, 03:45 PM
  Bài viết: 4
  HongTC91 is offline
  #14

  Default Bài tập môn Lô-gic

  thanks ban, de khong biet kho vay khong nhi, co ai con de nua khong, lam on dang len di
 15. 12-06-2012, 11:31 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-06-2012, 11:31 AM
  Bài viết: 1
  vannhi224 is offline
  #15

  Default Bài tập môn Lô-gic

  mọi người ơi giúp mình giải bài tập này với, hum sau minh phải nộp bài rùi,hix...
  Câu 1
  Cho 4 khái niệm: giáo sư (A), nhà khoa học(B),thanh niên(C),phòng nghiên cứu(D)
  a, mô hình hóa quan hệ thực giữa các khái niệm trên.
  b, dùng các khái niệm đã cho dể xây dựng ở mỗi kiểu một phán đoán đơn chân thực, xây dựng tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đó.
  c, chọn một phán đoán bộ phận để phát biểu tất cả những phán đoán nằm trong các quan hệ khác nhau với phán đoán nêu trên dựa vào hình vuông logic và xây dựng giá trị logic của chúng.
  d, hãy xay dựng từ các khái niệm đã cho 1tam đoạn luận đúng


  Câu 2
  A,B,C là 3 cán Bộ bị mắc lỗi trong công việc
  A : nếu B có lỗi thì C cũng có lỗi
  B: A có lỗi còn C không có lỗi
  C: tôi không có lỗi ít nhất một trong số họ có lỗi
  Hãy lập bảng giá trị logic của lời khai trên để trả lời cho các câu hỏi dưới đây
  a, giả thiết rằng cả 3 đều mắc lỗi hỏi ai nói thật ai nói sai.
  b, giả thiết rằng cả 3 đều khai thật, hỏi ai mắc lỗi ai không mắc lỗi
  c, ai là người không mắc lỗi trong tất cả các trường hợp C nói thật.
  d, hãy phát biểu tất cả các phán doánđẳng trị với lời khai của A

  ---------- Post added at 11:31 AM ---------- Previous post was at 11:26 AM ----------

  mọi người ơi giúp mình giải bài tập này với, hum sau minh phải nộp bài rùi,hix...
  Câu 1
  Cho 4 khái niệm: giáo sư (A), nhà khoa học(B),thanh niên(C),phòng nghiên cứu(D)
  a, mô hình hóa quan hệ thực giữa các khái niệm trên.
  b, dùng các khái niệm đã cho dể xây dựng ở mỗi kiểu một phán đoán đơn chân thực, xây dựng tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đó.
  c, chọn một phán đoán bộ phận để phát biểu tất cả những phán đoán nằm trong các quan hệ khác nhau với phán đoán nêu trên dựa vào hình vuông logic và xây dựng giá trị logic của chúng.
  d, hãy xay dựng từ các khái niệm đã cho 1tam đoạn luận đúng


  Câu 2
  A,B,C là 3 cán Bộ bị mắc lỗi trong công việc
  A : nếu B có lỗi thì C cũng có lỗi
  B: A có lỗi còn C không có lỗi
  C: tôi không có lỗi ít nhất một trong số họ có lỗi
  Hãy lập bảng giá trị logic của lời khai trên để trả lời cho các câu hỏi dưới đây
  a, giả thiết rằng cả 3 đều mắc lỗi hỏi ai nói thật ai nói sai.
  b, giả thiết rằng cả 3 đều khai thật, hỏi ai mắc lỗi ai không mắc lỗi
  c, ai là người không mắc lỗi trong tất cả các trường hợp C nói thật.
  d, hãy phát biểu tất cả các phán doánđẳng trị với lời khai của A
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags: