TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA LUẬT HỌC

ĐỀ THI MÔN LÔ GICH HỌC
THỜI GIAN : 90 PHÚT


I. NHỮNG LẬP LUẬN SAU ĐÚNG HAY SAI, TẠI SAO?
1. Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn ở Nam Bộ.
2. Thành phố Hồ Chí Minh rất dễ thương và vui nhộn
3. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dân tộc : người Hoa, người Khơ me, người Quảng, người Bắc ...
4. Nam sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh
5. Cha và mẹ Nam là người Quảng, nên Nam cũng là người Quảng
6. Người Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết rất thật thà, ông Ba Phi lại thích nói xạo, nhất định ông ấy không phải là người ở đây.
7. Nam tự coi mình là người Thành phố Hồ Chí Minh, nên Nam cũng thật thà như nhiều người Thành phố Hồ Chí Minh khác.
8. Người Thành phố Hồ Chí Minh thật tuyệt vời làm sao !
II. Dựa vào các phán đoán trên, hãy :
1. Phủ định phán đoán 1,
2. Biểu thức hóa phán đoán 6.
3. Tính giá trị của biểu thức đó
4. Xác định hình thức phán đoán 5.
(copied by NguyenNgoc_napa)

--------------------
Bổ sung bài viết...
--------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA LUẬT HỌC

ĐỀ THI MÔN LÔ GICH HỌC
THỜI GIAN : 90 PHÚT

I. NHỮNG LẬP LUẬN SAU ĐÚNG HAY SAI, TẠI SAO?
1. Luật học là ngành học vừa dễ vừa khó.
2. Dễ vì nhiều người mê và lớp học tổ chức ở đâu cũng được, chưa kể hay được đi đây đi đó.
3. Sinh viên Luật phải học giỏi ngoại ngữ thì mới hành nghề giỏi được.
4. Học khoa Luật học xong có nhiều cách hành nghề : mở văn phòng tham vấn, về tòa án, đi dạy học, cùng lắm là làm thầu khoán,...
5. Do đó, chúng ta nên học ngành này !
6. Nghề này khó vì phỉa học những môn "khó gặm" như lô gich học.
7. Trong lớp Đông tranh luận giỏi nhất, học lô gich giỏi hơn cà, nên ai cũng nghĩ người nào giỏi lô gich thì tranh luận giỏi.
8. Người giỏi tranh luận thì nhiều bạn, mà cô Bắc xinh đẹp ở lớp tôi có nhiều bạn nhất, thế mà Bắc lần này ngồi đây thi lai môn này.
9. Tóm lại, lô gich học khi học thì dễ, khi thi đề khó, nên lần nào cũng rớt như sung rụng.
10. Nên chăng bỏ môn này được không?
II. Dựa vào các phán đoán trên, hãy :
1. Phủ định phán đoán 1,
2. Xác định mối liên kết lô gich giữa 1,2,3,4,5
3. Biểu thức hóa lập luận 7.
3. Tính giá trị của biểu thức đó
4. Xác định hình thức phán đoán 8.
(copied by NguyenNgoc_napa)