X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Các anh chị giúp đỡ em 1 tý nha!!!

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 03-06-2012, 11:22 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  kabivy is offline
  2982 lượt xem
  #1

  Default Các anh chị giúp đỡ em 1 tý nha!!!

  Tình hình là em sắp thi môn này mong anh chị trả lời zùm e các câu hỏi sau nha!!!
  Xin cảm ơn
  NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ_XHH ĐẠI CƯƠNG

  Bài 1
  1. Anh chị hiểu như thế nào về câu nói:"Xã hội học là con đẻ của cuộc cách mạng công nghiệp"?
  2. Đâu là những đặc trưng của của nghiên cứu xã hội học so với các khoa học xã hội khác?
  3. Tự chọn một đề tài nghiên cứu và bình luận cho thấy anh chị đã tiếp cận đề tài này như thế nào với các lối tiếp cận vi mô và vĩ mô
  Bài 2
  4. Phân biệt khái niệm tương quan và mối liên hệ nhân qủa trong nghiên cứu xã hội học. Bằng hai khái niệm trên hãy nhận định câu nói:"Xem phim bạo lực nhiều là nguyên nhân của tính hung hãn ở thanh thiêu niên".
  5. Một trong các bước khi thực hiện một cuộc nghiên cứu xã hội học là xây dưng mô hình phân tích (hay còn gọi là "xây dựng một khung khái niệm" (conceptual framework)). Thế nào là xây dựng một khung khái niệm? Hãy cho thí dụ.
  Bài 3
  6. Thế nào là thái độ "vị chủng", là "tính tương đối văn hóa”?
  7. Tập tục và qui tắc đạo lý là những loại hình chuẩn mực xã hội. Mô tả sự khác biệt giữa chúng và cho ví dụ minh hoạ.
  Bài 4
  8. Bằng những cứ liệu xã hội học, bình giải câu nói: "Cái tôi là sản phẩm của xã hội".
  9. Thế nào là quá trình xã hội hóa? Quá trình xã hội hóa đã hình thành như thế nào và ảnh hưởng ra làm sao trong việc hình thành nhân cách của cá nhân?
  Bài 5
  10. Các tổ chức chính thức ở Nhật Bản khác các tổ chức ở Tây phương như thế nào? Anh chị thích loại hình nào? Tại sao?
  Bài 6:
  11. Khác biệt trong quan niệm của K. Marx và M. Weber về giai cấp.
  Bài 7
  12. Thế nào là quá trình phân biệt hóa (differentiation) các định chế xã hội trong xã hội hiện đại. Trình bày nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả của quá trình này.
  Bài 8:
  13. Trong tác phẩm "Sự phân tầng xã hội và hành vi lệch lạc", John Hevitt kết luận rằng những người thuộc tầng lớp hạ lưu dễ có hành vi tôïi phạm hơn các tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Anh chị cho biết ý kiến về nhận định trên. Có tương quan nào giữa sự phân tầng xã hội, sự nghèo đói và các hành vi lệch lạc trong xã hội không?
  14. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Bần cùng sinh đạo tặc". Anh chị hãy dùng các lối tiếp cận xã hội học để giải thích và nhận định câu tục ngữ trên. Có tương quan nào giữa sự phân tầng xã hội, sự nghèo đói và các hành vi lệch lạc trong xã hội không?
  15. Trình bày và nhận định về các chức năng của các công cụ kiểm soát xã hội (ví như sự trừng phạt, nhà tù...).
  Bài 9:
  16. Phân biệt các khái niệm nhóm (group), đám đông (crowd), quần chúng (mass).
  17. Các giai đoạn phát sinh và phát triển của một phong trào xã hội.
  Bài 10
  18. Trình bày và nhận định các lý thuyết và quan điểm sau đây giải thích về quá trình hiện đại hóa tại các nước đang phát triển: lý thuyết hiện đại hóa, lý thuyết phụ thuộc, lý thuyết các hệ thống thế giới, các lói giải thích dân túy mới, quan điểm của các nhà môi trường.
  19. Một trong các trọng tâm khi nghiên cứu biến chuyển xã hội là vấn đề hiện đại hóa (modernization). Vậy quá trình hiện đại hóa là gì? Quá trình này đặt ra những vấn đề gì cho cá nhân, cho cơ cấu xã hội, cho hệ thống văn hóa và đem đến những biến chuyển gì trong mối quan hệ giữa các xã hội, đặc biệt các xã hội đang phát triển như Việt Nam ta.
 2. 07-06-2014, 05:17 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 07-06-2014, 05:17 PM
  Bài viết: 1
  doxua is offline
  #2

  Default Các anh chị giúp đỡ em 1 tý nha!!!

  các anh chị nào biết các câu trả lời trên thì hãy giúp mình với!

Tags:

None