X


Kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

 1. Khách Mời Danh Dự
  Bắt đầu vào 05-06-2008, 04:53 PM
  Đã viết: 29 bài thảo luận
  hoanghonbuon020 is offline
  22491 lượt xem
  #1

  Hoa Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  Năm 2008
  Câu hỏi thi kết thúc môn khối sáng (KS6A; KS6D)

  Thời gian làm bài 180'

  Câu 1: (3điểm)
  Hãy tính tỉ suất gia tăng dân số thực năm 2000 nếu:
  Chênh lệch do biến động tự nhiên là 80 người.
  Số người đi lao động xuất khẩu là 30 người. Không có người nhập cư. Biết dân số ngày 1/1/2000 là 4800 người.

  Câu 2: (7 điểm)
  Tại sao nói sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực xã hội là yếu tố quyết định đến sự phát triển KT-XH? Theo anh (chị) những biện pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

  Hết
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 25-05-2009 lúc 09:28 PM
  Một mình đi giữa thế gian,
  Bước chân lãng tử dẫm tan cõi đời.
  Trên đầu, mây bạc như vôi...
  Dưới chân, một lớp cỏ hôi tanh rình…(...)
  (Vũ Thảo)
 2. 05-06-2008, 06:26 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 05-06-2008, 06:26 PM
  Bài viết: 2
  xuanhuy_ks6b is offline
  #2

  Talking Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  Năm 2008
  Đề thi môn quản lý nguồn nhân lực xã hội
  Câu 1:
  Anh (chị) hãy trình bày, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh. Theo anh (chị) những nhân tố nào có vai trò quyết định đến mức sinh của nước ta trong gian đoạn hiện nay, nhà nước cần phải có những biện pháp gì để đảm bảo mức sinh hợp lý? (04 điểm)

  Câu 2: (06) điểm
  a) Mô hình hóa lực lượng lao động của nước ta. Phân biệt khái niệm lực lượng lao động của nước ta với khái niệm của tổ chức lao động quốc tế (ILO)?
  b) Trình bày khái niệm thị trường sức lao động (thị trường lao động), các đặc điểm cơ bản của thị trường lao động nước ta hiện nay, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta để quản lý thị trường sức lao động.
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 25-05-2009 lúc 09:28 PM
 3. 25-05-2009, 09:40 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 25-05-2009, 09:40 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #3

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  Đề thi QLNNLXH năm 2009

  Buổi sáng:

  Câu 1: Phân tích làm rõ mối quan hệ giữa dân số với giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất các giải pháp góp phần đảm bảo hợp lí các mối quan hệ trên. (5điểm)

  Câu 2: Phân tích làm rõ nhận định: " Xuất khẩu lao động là một hình thức kinh tế đối ngoại đặc thù và có tầm chiến lược trong giai đoạn hiện nay" ở Việt Nam. Liên hệ việc thực thi chính sách xuất khẩu lao động ở nước ta. (5điểm)

  Buổi chiều:

  Câu 1: Phân tích nội dung quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

  Câu 2: Phân tích, làm rõ nhận định: "Tiền lương thỏa đáng là điều kiện tiên quyết để chống tham nhũng khi con người khó cưỡng lại sự hấp dẫn của những khoản tiền hối lộ không lồ"

  --------------------
  @: Đề nghị các bạn không bình luận ở đây.
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 4. 18-05-2010, 12:30 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 18-05-2010, 12:30 PM
  Bài viết: 1,094
  Thái Hoàng Huy is offline
  #4

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  Đề thi Quản lý Nguồn nhân lực xã hội
  Năm 2010
  - Buổi chiều - 180'

  Câu 1: Tại sao nói NNL và con người Việt Nam là lợi thế và là nguồn lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế-xã hội?

  Câu 2: Phân tích bản chất của tiền lương trong nền kinh tế thị trường. Vai trò của tiền lương trong phát triển kinh tế - xã hội. Liên hệ việc phát huy vai trò của tiền lương trong thực hiện chính sách tiền lương nước ta hiện nay?
  Nợ non sông vẫn chưa trả hết!

  Quan nhất thời, dân vạn đại!
 5. 18-05-2010, 02:22 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 18-05-2010, 02:22 PM
  Bài viết: 869
  nguyenngoc_napa is offline
  #5

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  ĐỀ THI QL NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI 2010
  Buổi sáng - Thời gian : 180 phút

  Câu 1 : Phân tích những đặc điểm của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng gì đến tiến trình Công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta. (5 điểm)
  Câu 2 : Phân tích nhận định "Tiền lương thỏa đáng là điều kiện tiên quyết để đánh bật nạn tham nhũng khi con người không thể chống lại sự quyến rũ của những khoản tiền hối lộ khổng lồ". (5 điểm)

  "HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN LÀ CHÍNH"
  Liên hệ
  @ Email : nguyenthinhungoc@hanhchinh.com.vn
  @ Yahoo : nguyen_ngoc_499
  @ Phone : 0934.893.063

  @ Facebook : www.facebok.com/nguyenthinhungoc
  Trong một con người nhỏ bé, có một ước mơ rất to, để thực hiện ước mơ to, phải bắt đầu bằng nhiều việc nhỏ, trong rất nhiều việc nhỏ, chắc chắn sẽ rút ra đựơc bài học to, những bài học to làm nên thành công nhỏ, nhiều thành công nhỏ tạo ra thành công to, khi có thành công to, không ai xem mình là "người nhỏ".
 6. 29-06-2010, 10:50 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 29-06-2010, 10:50 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #6

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2010
  Hệ đào tạo: Cử nhân hành chính. Khóa KS7
  Môn thi: Quản lý nguồn nhân lực xã hội
  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian chép đề)
  Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

  Câu 1:

  Tại sao nói: nguồn nhân lực và con người Việt Nam là lợi thế và nguồn lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế - xã hội (5 điểm)

  Câu 2:

  Trình bày các hình thức nhằm phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống các trường dạy nghề? Liên hệ việc thực thi các hình thức các hình thức phát triển nguồn nhân lực trong các trường dạy nghề ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Cần đổi mới các hình thức phát triển nguồn nhân lực đó như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước? (5 điểm)
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 7. 19-12-2011, 10:17 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 19-12-2011, 10:17 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #7

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  Quản lý nguồn nhân lực xã hội (45 tiết)
  Lớp Kh10TT1 Học viện Hành chính (Hà Nội)
  Giảng viên: Lê Thanh Hà
  Sáng 19/12/2011 - Thời gian: 120'
  Đề thi
  Câu 1:
  Anh (chị) hãy phân tích và liên hệ việc thực hiện chính sách dân số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?
  Câu 2:
  Anh (chị) hãy phân tích và liên hệ việc thực hiện quan điểm của Đảng về giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực xã hội trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay?
  có tốt thì tốt cho chót
 8. 12-01-2013, 08:58 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-01-2013, 08:58 AM
  Bài viết: 6
  trieuhong is offline
  #8

  :)vt Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  câu 1: Trình bày mục tiêu của chính sách dân số. Liên hệ việc thực hiện mục tiêu chính sách dân số ở Việt nam.
  Câu 2: Nêu các quan điểm của Đảng về giải quyết việc làm?. Liên hệ thực tiễn việc giải quyết việc làm ở nước ta.
 9. 11-01-2014, 11:13 AM
  Administrator
  Bắt đầu vào 11-01-2014, 11:13 AM
  Bài viết: 181
  Nguyen Nam is offline
  #9

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  ĐỀ THI HẾT MÔN CÁC LỚP KS11 NGÀY 11/1/2014
  Thời gian: 120phút. Đề đóng
  Câu 1: Đặc điểm dân số VN và ảnh hưởng ntn đến nền KTXH hiện nay.
  Câu 2: Quan điểm của Đảng trong tạo việc làm ở nước ta. Tác động đến nền KTXH như thế nào?
 10. 16-01-2014, 04:20 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-01-2014, 04:20 PM
  Bài viết: 34
  quangks12e-hvhc is offline
  #10

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  ĐỀ THI HẾT MÔN
  CÁC LỚP KS12-TCNS2; KS12-TCNS1
  BUỔI SÁNG - NGÀY 16/01/2014
  Thời gian: 120phút. Đề đóng
  Câu 1: Phân tích và chứng minh nhận định :Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, dân số- nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững.
  Câu 2: Phân tích và liên hệ việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước về tiền lương ở VN hiện nay.
  Chỉnh sửa: quangks12e-hvhc, 16-01-2014 lúc 08:29 PM
 11. 12-02-2014, 05:02 PM
  Administrator
  Bắt đầu vào 12-02-2014, 05:02 PM
  Bài viết: 181
  Nguyen Nam is offline
  #11

  Default Đề thi môn Quản Lý nguồn nhân lực xã hội các năm

  ĐỀ THI HẾT MÔN LỚP KS11 THANH TRA
  Thời gian: 120phút. Đề đóng

  Câu 1: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số? Theo anh (chị) nhân tố nào tác động mạnh mẽ nhất đến biến động dân số ở nước ta hiện nay? Vì sao?
  Câu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đếntạo việc làm ở nước ta hiện nay? Theo anh (chị) nhân tố nào tác động mạnh mẽ nhất đến tạo việc làm ở nước ta hiện nay? Vì sao?

Tags:

None