X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống....

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 01-11-2010, 05:16 AM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  Wednesday is offline
  5003 lượt xem
  #1

  Default Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống....

  Các bạn ơi giúp mình làm câu này với nhé! 1 tuần nữa mình phải nộp bài mà chưa tìm được ý cho bài.
  phân tích câu nói của Hồ Chí Minh:'' Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng vàng càng luyện càng trong.'' Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.
 2. 04-08-2011, 03:01 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 04-08-2011, 03:01 PM
  Bài viết: 1
  Bui Thi Canh is offline
  #2

  Default Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống....

  phân tích câu nói của Hồ Chí Minh:'' Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng vàng càng luyện càng trong.'' Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Tags:

None