LIÊN HỆ BẢN THÂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẦU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHI MINH
1. Họ và tên:
Đơn vị công tác:
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa
2. Nhận thức của cá nhân sau khi học tập, nghiên cứu chuyên đề, liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ chính trị phát động và cả nước hưởng ứng với mục đích, ý nghĩa là làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Hiện nay, trong mối quan hệ của Đảng với nhân dân nảy sinh nhiều vấn đề, không chỉ là một số chính sách chưa thật sát hợp với thực tế ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân, vi phạm quyền làm chủ và quyền lợi chính đáng của người dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Hơn bao giờ, lúc này việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi người đảng viên, công chức "Dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng".
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Với vai trò chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân tôi đã phấn đầu rèn luyện, kết quả nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và ngành VHTT. Riêng trong năm 2011 đã thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
* Những ưu điểm:
- Tham mưu triển khai Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. Công tác thẩm định điều kiện và quản lý cấp giấy phép đúng Quy hoạch do Tỉnh và thành phố ban hành.
- Phối hợp Kiểm tra liên ngành tham mưu Lớp tập huấn bồi dưỡng triển khai văn bản pháp luật cho CB.VHTT 30 phường xã. Qua đó, giúp cán bộ cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước góp phần giảm bớt những sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện Đề án đặt, đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2), tham gia khảo sát thực địa 2 đợt với 135 tuyến đường thành phố Biên Hòa. Qua đó nghiên cứu tiểu sử các danh nhân văn hóa chọn và đặt 74 tuyến đường đủ điều kiện đưa vào đặt tên. Hiện đang tiếp tục nghiên cứu đặt tên cho 48 tuyến đường trong đề án bổ sung.
- Tham mưu tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2011) với các hoạt động như: Hội thi nấu ăn thành phố Biên Hòa lần thứ I/2011 với chủ đề: "Hương Việt quê nhà" thu hút 60 gia đình của 30 phường, xã tham dự tại Công viên Biên Hùng với kinh phí xã hội hóa 100% hơn 100 triệu đồng. Cũng nhân dịp này tham mưu tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức trực tiếp truyền hình trên sóng Đài Đồng Nai 2 với chủ đề: "Ứng xử giữa cha mẹ và con trong nhịp sống công nghiệp hiện đại", thu hút hàng ngàn cán bộ công chức viên chức thành phố và phường xã tham dự trực tiếp tại khán phòng và nhiều khán giả xem trực tiếp trên sóng Đài truyền hình. Qua đó vận động đóng góp vào Quỹ khuyến học thành phố Biên Hòa với số kinh phí 100 triệu đồng do các Công ty, Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, tài trợ.
- Với vai trò tổ trưởng nghiệp vụ văn hóa bản thân tôi đã tham gia thực hiện dự thảo Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn thành phố Biên Hòa, đóng góp ý kiến trong các công tác quản lý biễu diễn nghệ thuật, quản lý di tích trên địa bàn thành phố Biên Hòa đi vào nề nếp và đúng quy định pháp luật.
- Với nhiệm vụ kế toán đơn vị kiêm kế toán của phong trào “TDĐKXDĐSVH” và kiểm tra liên ngành thành phố. Bản thân luôn chấp hành và đảm bảo thực hiện chế độ quản lý thu chi ngân sách theo quy định. Đảm bảo chế độ thanh quyết toán với lãnh đạo cơ quan và cơ quan quản lý tài chính đảm bảo thời gian. Tham mưu điều tiết trong việc cấp phát nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị và đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả. Thực hiện quy chế quản lý chi tiêu nội bộ tại đơn vị, công khai tài chính hàng năm theo quy định. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.
- Về lối sống, đạo đức.
Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng, luôn gắn bó với ngành, với công việc được giao. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phê bình và tự phê bình chân thành; nói thẳng nói thật không ngại va chạm; đoàn kết với mọi người xung quanh, nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người, sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm.
* Những hạn chế bản thân, nguyên nhân.
Bên cạnh những kết quả đã làm được, bản thân tôi vẫn còn một số hạn chế rút kinh nghiệm như sau:
- Cần phối hợp tốt hơn nữa với thành viên trong Tổ, nắm chắc công việc cá nhân và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn của thành viên trong bộ phận, để điều hành công việc chung trong Tổ được tốt hơn.
- Cần khéo léo, nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí, đồng nghiệp.
3. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan chi bộ.
Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Vì thế, Bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc triển khai học đạo đức HCM trong thời gian tới cần đi vào trọng tâm, tránh chung chung để tất cả cán bộ công chức trong đơn vị nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đòi hỏi chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn; công tác phân công, phân nhiệm cần cụ thể, hợp lý cho từng bộ phận chuyên môn, từng cán bộ phụ trách nhằm phát huy năng lực sở trường;
Lãnh đạo cơ quan cần chú trọng và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo công tác chuyên môn, nêu điểm sáng những bộ phận, cá nhân học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Phương hướng phấn đấu của cá nhân trong việc làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.
- Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sáng kiến sáng tạo trong công việc được giao. Cụ thể:
+ Tiếp tục thực hiện Đế án “Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa” giai đoạn II trình HĐND tỉnh Đồng Nai ra quyết định ban hành và triển khai thực hiện.
+ Tuyên truyền năm an toàn giao thông (2000 lá cờ và 100 hộp đèn) theo hình thức xã hội hóa. Tực hiện Kế hoạch trang trí cờ, hoa hình thực xã hội hóa trong năm 2012 (Lễ 30/4, 2/9 và tết nguyên đán 2013)
+ Hoàn thành Đề án quy hoạch tuyên truyền cổ động và quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2012 - 2016 và định hướng đến năm 2020.
+ Triển khai Nghị quyết số 24/2011/NQ-HD8ND ngày 21/12/2011 của HĐND thành phố Biên Hòa (Khóa X) về thực hiện chương trình chương trình "xanh, sạch, đẹp" trên địa bàn thành phố Biên Hòa giai đoạn 2011 - 2016.
- Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một cán bộ công chức. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, trình đô chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường chính trị; thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.
Người viết