Chào cả nhà mình có thể tìm hiều về: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM ở đâu là đầy đủ nhất.
Làm ơn giải thích giùm mình:
1. ngày 5.6.1911 Bác ra đi tìm đường cưu nước có 2 ý kiến:
-bác tìm đường cứu nước (giải thích và bằng chứng)
-Bác đi kiếm sống (giải thích và bằng chứng)
2. Nguyên nhân giữa năm 1917 Bác dừng lại ở Anh
3. Vì sao 1917-1920 Người quay về pháp và hoạt động tại đây.
4.Tại pháp năm 1917-1920:
- Bác có tìm được con đường cứu nước ko?
-Khi nào?
- con đường HCM tìm thấy là như thế nào?
5 năm 1930-1945 Thời kỳ tư tưởng hồ chí minh gặp khó khăn và thử thách nguyên nhân vì sao có khó khăn, bác vượt qua bằng cách nào? thời gian
Nhờ mọi người giải thích giùm mình
Chân thành cảm ơn!