Chào các bạn!
Có bạn nào biết môn tiếng việt thực hành là gì không chỉ cho minh với.
Cám ơn các bạn.