Tại trường trung cấp nghề tổng hợp hà nội xảy ra mấy việc mà bà con bàn tán kinh khủng quá tôi chả biết thế nào xin viết mấy ý mong anh em xem hộ. và cho ý kiến.
1. Giám đốc "mới" được bổ nhiệm ra quyết định bổ nhiệm mới và bãi nhiệm chức trưởng khoa mỹ nghệ
Trong đó: Người được Bổ nhiệm đã hết tuổi theo quy chế của Nhà Nước
Người bị miễn nhiệm chức trưởng khoa cũng không biết tại sao bị miễn nhiệm. xuống làm phó khoa
2. Giám đốc "mới " được bổ nhiệm cắt quyền kiêm nhiệm phòng tỏ chức hành chính của phó giám đốc, ký quyết định quyền trưởng phòng cho người khác
3. Người được quyết định làm quyền trưởng phòng được giám đốc dẫn xuống phòng để ra mắt trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên trong phòng.
4. Trong khi đó người được bổ nhiệm trưởng phòng có đến 20 năm kinh doanh ngoài và đang làm công tác tuyển sinh cho nhà trường mà nhà trường vẫn vắng teo không có học sinh.
5. Người được quyền trưởng phòng đã thảo sẵn giấy phân công công việc lại cho nhân viên trong phòng trong khi đó vừa chân ướt chân ráo, chưa tìm hiều gì về công việc của nhân viên đang làm.
Các anh chị hiểu biết về quy trình cũng như làm công tác nhà nước lâu năm nghiên cứu hộ, có chỗ nào không phải xin được chỉ giáo. xi cám ơn