X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

 1. Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-07-2011, 05:46 PM
  Đã viết: 2,112 bài thảo luận
  hoangtunapa90 is offline
  8486 lượt xem
  #1

  Sun Cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

  Cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho Cổng TTĐT Chính phủ bài viết về công tác cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
  Những kết quả bước đầu

  Triển khai thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành, tính đến ngày 30/6/2011, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa trên 3.000 TTHC, đạt tỷ lệ 63%. Trong đó, số TTHC đã được ban hành thành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi lên tới 1.882 TTHC, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp. Một số bộ, ngành kết quả thực hiện đạt tỷ lệ cao, bao gồm: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…
  Về phía các địa phương, triển khai phương án đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt trên cơ sở kết quả tự rà soát TTHC trong khuôn khổ Đề án 30, đến nay, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa của 3.636 TTHC đang được thực hiện tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, như TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tây Ninh, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Lào Cai, Đồng Nai, Điện Biên, An Giang, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Long An, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Vĩnh Long…
  Có thể nói, kết quả thực thi phương án đơn giản hóa TTHC đạt được thời gian qua tại các bộ, ngành, địa phương là một sự cố gắng rất lớn cần được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương thực hiện còn chậm công tác này so với thời hạn được Thủ tướng giao. Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành giai đoạn thực thi, đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa các phương án cải cách mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.
  Về công tác kiểm soát TTHC, trong một thời gian ngắn công tác kiểm soát TTHC đã có những chuyển động rất tích cực trong toàn bộ bộ máy hành chính từ Trung ương tới địa phương. Đến nay, đã có tất cả các bộ, ngành và 62/63 địa phương đã triển khai việc thành lập phòng Kiểm soát TTHC đặt tại Văn phòng bộ, ngành, UBND cấp tỉnh. Cùng với việc kiện toàn về tổ chức và nhân sự cho phòng Kiểm soát TTHC, hệ thống cán bộ đầu mối kiêm nhiệm làm công tác kiểm soát TTHC tại các vụ, cục, sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã cũng được quan tâm, kiện toàn.
  Toàn thể cán bộ công chức làm công tác kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương đã tham dự đầy đủ chương trình tập huấn nghiệp vụ do Văn phòng Chính phủ tổ chức. Thông qua tập huấn, nhận thức của lãnh đạo và công chức các bộ, ngành về công tác này được nâng cao, công tác đánh giá tác động các quy định về TTHC và lấy ý kiến về TTHC được coi trọng, hoạt động kiểm soát TTHC bước đầu đã đi vào nề nếp. Các đơn vị Kiểm soát TTHC đã tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL của cơ quan mình, theo đó phải thực hiện đánh giá tác động và lấy ý kiến đơn vị kiểm soát TTHC đối với dự thảo quy định về TTHC; ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2011 và kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC của bộ, ngành, địa phương. Đây là nền tảng tốt để đưa hoạt động kiểm soát TTHC đi vào nề nếp, duy trì và phát huy kết quả cải cách TTHC trong thời gian tới.
  Mở rộng phạm vi cải cách TTHC, chú trọng khâu thực hiện
  TTHC dù quy định có tốt đến đâu nhưng sẽ chỉ dừng lại trên lý thuyết nếu công tác tổ chức thực hiện yếu kém. Vấn đề này đã được nhắc đến nhiều lần trong các nghị quyết của Đảng và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, qua phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện TTHC tại các bộ, ngành, địa phương thời gian qua, có thể nói công tác công khai, minh bạch TTHC tại trụ sở cơ quan giải quyết TTHC vẫn chưa thực hiện đầy đủ; hiện tượng giải quyết TTHC kéo dài so với quy định pháp luật vẫn tồn tại, gây bức xúc cho cá nhân, tổ chức; ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. Vì vậy, kiểm soát việc thực hiện TTHC cần được chú trọng hơn nữa, với các nội dung và cách làm cụ thể để tạo bước chuyển về chất trong công tác này. Nội dung này nếu được làm tốt sẽ giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; mang lại niềm tin cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và thật sự hiện thực hóa các kết quả cải cách tới từng thành viên trong xã hội.
  Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương dành nguồn lực thích hợp cho hoạt động này; huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong việc giám sát thực hiện TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như của cơ quan hành chính các cấp.
  Về phía nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cũng cần chủ động, tích cực trong vai trò giám sát việc thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền và kịp thời phản ánh với hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC về những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện TTHC. Mỗi người dân, doanh nghiệp cần phát huy vai trò “thanh tra công vụ nhân dân” mà Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã trao vì lợi ích của mỗi cá nhân, tổ chức cũng như của cộng đồng.
  Về phạm vi kiểm soát TTHC, trước đây, vì nguồn lực có hạn nên việc triển khai cải cách TTHC theo Đề án 30 chỉ áp dụng đối với các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, các thủ tục trong nội bộ của các cơ quan hành chính Nhà nước có liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, như thủ tục tăng lương, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức, thi nâng ngạch… đều thuộc phạm vi điều chỉnh của hoạt động kiểm soát TTHC. Trong thời gian tới, trong khuôn khổ của hoạt động kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ cùng với các bộ, ngành, địa phương sẽ từng bước thực hiện đơn giản hóa các thủ tục nội bộ trong hệ thống các cơ quan hành chính có liên quan đến việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, cắt giảm chi phí cho cả khối hành chính cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan.
  Yếu tố quyết định thành công
  Cải cách TTHC tiếp tục được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ khóa 13 và cũng là đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Trong bối cảnh này, chúng ta không thể tự thỏa mãn với những kết quả bước đầu của Đề án 30 mà phải tập trung thực hiện cải cách TTHC mạnh mẽ hơn nữa, cải cách TTHC phải trực tiếp phục vụ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và là giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để cải cách TTHC tiếp tục có những kết quả mới, cần nhiều yếu tố nhưng tôi cho rằng vấn đề nhận thức là yếu tố rất quan trọng, bao gồm nhận thức của lãnh đạo cơ quan hành chính các cấp, nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như nhận thức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp về công tác này.
  Về phía khối cơ quan hành chính, phải coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Cần quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức tinh thần cốt lõi của cải cách TTHC là việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, chất lượng hệ thống thể chế ngày một cao hơn, nguồn lực xã hội phải được sử dụng có hiệu quả nhất. Cải cách TTHC không phải là sửa đổi được bao nhiêu quy định mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách.
  Về phía người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, cần hiện thực hóa tinh thần “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, đồng hành cùng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách TTHC. Hãy chủ động tư vấn, hỗ trợ Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất những sáng kiến cải cách TTHC và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân.
  Qua bài viết này, tôi đề nghị giới truyền thông có những hoạt động thiết thực ủng hộ công tác cải cách TTHC, dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về nội dung và tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC, kịp thời biểu dương những sáng kiến cải cách TTHC nhằm tạo sự ủng hộ trong toàn xã hội đối với công tác này. Sự hỗ trợ của giới truyền thông, của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng bảo đảm sự thành công cho nhiệm vụ đầy khó khăn nhưng rất có ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai./.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 2. 14-07-2011, 06:02 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-07-2011, 06:02 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #2

  Default Cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

  Lúng túng “một cửa”

  Những quy định về việc tiếp nhận hồ sơ hành chính (HSHC) thuộc lĩnh vực đất và nhà đang bị "vênh" nhau khiến nhiều đơn vị gặp vướng mắc trong triển khai, thực hiện.

  Tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), đơn vị rất chú trọng đầu tư, tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả HSHC theo cơ chế "một cửa" cũng rất lúng túng bởi thực hiện được đúng quy định này lại trái quy định kia.

  Hai "luồng" tiếp nhận hồ sơ

  Hoạt động của bộ phận “một cửa” phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Ảnh: Linh Tâm


  Hiện tại, bộ phận "một cửa" của UBND quận Hoàng Mai khá khang trang, hiện đại, với diện tích trên 200m2, 50 ghế ngồi cho công dân, 10 cán bộ trực tiếp hướng dẫn, nhận, trả kết quả HSHC. Hệ thống bảng biểu được niêm yết công khai bằng ba hình thức: Giấy in, panô và màn hình cảm ứng, thuận tiện cho việc tra cứu, đồng thời có riêng một cán bộ trực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người dân không phải đi lại nhiều lần. Quận Hoàng Mai cũng đã liên thông với Kho bạc Nhà nước, bố trí cán bộ Kho bạc trực tiếp thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển quyền và tiền sử dụng đất tại "một cửa". Lượng giao dịch tại "một cửa" quận này khá lớn, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 150 đến 200 hồ sơ. Song với hệ thống xếp hàng điện tử, không khí tại phòng một cửa rất trật tự.

  Tuy nhiên, mới đây, đoàn kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP đã phát hiện, quận Hoàng Mai đang thực hiện tiếp nhận HSHC qua hai "luồng" khác nhau: "Luồng" thứ nhất là bộ phận "một cửa" tiếp nhận toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quận; "luồng" thứ hai là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và nhà (VPĐKQSDĐ) quận Hoàng Mai tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp "sổ đỏ" lần đầu từ UBND các phường trực tiếp nộp tại VPĐKQSDĐ. Theo ông Nguyễn Ngọc Chuyển, Phó Giám đốc VPĐKQSDĐ quận Hoàng Mai, phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận lần đầu, tiếp nhận HSHC tại đây sẽ phát hiện được ngay những hồ sơ không đạt yêu cầu, hướng dẫn được luôn cán bộ địa chính phường là cần phải bổ sung những giấy tờ gì cho hoàn thiện. Vì thực tế, những bộ hồ sơ các phường trình lên chỉ có khoảng 50% đạt yêu cầu.

  Và sai sót, chậm trễ

  Sở dĩ có những cách thực hiện khác nhau là do thời gian qua đã có những quy định mâu thuẫn nhau về nơi tiếp nhận HSHC lĩnh vực nhà đất. Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện giải quyết HSHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương quy định, bộ phận "một cửa" đặt tại văn phòng HĐND, UBND huyện, trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả HSHC; còn Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2010 của Chính phủ về cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lại quy định: nộp hồ sơ và lấy kết quả tại VPĐKQSDĐ. Như vậy, các đơn vị hành chính cấp huyện nếu thực hiện đúng Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ trái với Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2010 của Chính phủ.

  Tuy nhiên, đoàn kiểm tra công tác CCHC khẳng định, việc UBND quận Hoàng Mai quy định VPĐKQSDĐ tiếp nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ do UBND các phường chuyển đến (không qua bộ phận "một cửa") là trái với Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 1-7-2009 của UBND TP về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội... Đáng nói hơn cả là việc tiếp nhận tại VPĐKQSDĐ chưa đáp ứng được đúng thời hạn giải quyết HSHC của công dân. Bộ phận "một cửa" quận Hoàng Mai thường xuyên tiếp nhận HSHC với số lượng rất lớn, trong thời gian từ ngày 1-1-2011 đến 31-5-2011 đã tiếp nhận và giải quyết 16.134 hồ sơ (gần 80% là hồ sơ về đất đai, nhà ở), mà số hồ sơ này hầu hết được giải quyết trôi chảy, rất ít chậm trễ. Trong khi đó, tính từ đầu năm đến nay, VPĐKQSDĐ quận Hoàng Mai chỉ tiếp nhận 748 hồ sơ xin cấp "sổ đỏ" lần đầu. Nhưng có đến 11/18 phần thông tin quy định trong sổ lưu trữ phải ghi để theo dõi bị "bỏ qua", như thông tin về thời gian nhận, trả hồ sơ, nên khó xác định số liệu trả đúng hẹn. Nhiều trường hợp bị kéo dài thời gian thực hiện như một trường hợp ở phường Mai Động (thuộc nhóm hồ sơ đủ điều kiện, không phải trả lại để bổ sung giấy tờ), tờ trình ghi ngày 26-10-2010, vào sổ lưu trữ là ngày 2-3-2011 và UBND quận ra quyết định là ngày 5-5-2011; hay một hồ sơ của phường Tương Mai nộp từ tháng 1-2011, nhưng đến ngày 2-6-2011 mới ghi vào sổ nhận… Việc giao nhận hồ sơ giữa UBND các phường và VPĐKQSDĐ cũng không chặt chẽ như có phần không ghi rõ người giao, người nhận. Đặc biệt, đoàn kiểm tra đã phát hiện có một số hồ sơ chậm trễ nhiều tháng, liên quan đến các phường Lĩnh Nam, Mai Động, Tương Mai.

  Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác CCHC của TP khẳng định: Do thời gian kiểm tra đột xuất có hạn, còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, nên đoàn chưa đưa ra kết luận mà sẽ tiếp tục làm việc với VPĐKQSDĐ quận Hoàng Mai cùng UBND các phường Tương Mai, Lĩnh Nam và Mai Động để làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định lỗi chậm do quận hay phường để có hình thức xử lý nghiêm cán bộ làm sai.


  (Hà Nội Mới 12/7/2011)
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 3. 14-07-2011, 06:03 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-07-2011, 06:03 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #3

  Default Cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

  Cuốn cẩm nang về cải cách thủ tục hành chính

  Mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp (DN). Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) đã mang lại hiệu quả tích cực.

  Song nhìn chung, TTHC vẫn còn rườm rà, phức tạp, nhất là thủ tục thuộc các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Mới đây, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ (CIEM) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) đã giới thiệu cuốn "Sổ tay tham khảo về CCHC dành cho địa phương". Mục tiêu của cuốn sổ tay này là nhằm giúp các địa phương tham khảo các mô hình quy trình và các thực tiễn tốt trong CCHC liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng.

  Cuốn sổ tay gồm ba phần chính: Tổng quan quy trình TTHC về đầu tư, đất đai, xây dựng; giới thiệu một số công cụ phân tích để các địa phương tham khảo, sử dụng vào việc đánh giá thực trạng và thiết kế giải pháp cải thiện và giới thiệu các công cụ CCHC. Trong đó, nhiều mô hình tốt trong việc cải cách quy trình thủ tục đầu tư đất đai, xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh của các tỉnh, TP như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bình Định, Thừa Thiên Huế… đã được phân tích cụ thể để các địa phương dễ tham khảo. Chẳng hạn như thay vì phải đến các sở, ban, ngành, nhà đầu tư đến Ninh Thuận chỉ cần đến Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (EDO) - đây là đầu mối phối kết hợp các sở, ban, ngành của địa phương và đích thân chủ tịch UBND tỉnh là trưởng ban chỉ đạo. Những thủ tục đơn giản như: Đăng ký kê khai thuế, cấp mã số thuế, trích lục sơ đồ vị trí, giới thiệu địa điểm đầu tư… sẽ do các cán bộ có kinh nghiệm giải quyết ngay tại EDO. Với mô hình liên thông này, thời gian giải quyết các TTHC giảm từ 30-50% so với quy định. Tương tự, ở Bắc Ninh, thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" đã giảm thời gian gia nhập thị trường từ 30 ngày xuống 7 ngày cho 3 thủ tục: Đăng ký kinh doanh, khắc dấu, mã số thuế; giảm số lần đi lại của công dân trong thành lập DN từ 13 lần xuống 3 lần. Tại Tiền Giang, Long An, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi thăm, tiếp xúc DN và Bình Dương thì rất coi trọng công tác "hậu mãi"...

  Trong kế hoạch thực hiện cải cách TTHC giai đoạn 2011-2020, việc đơn giản những thủ tục liên quan đến người dân, DN được đặt lên hàng đầu. Và để họ thực sự được hưởng thuận lợi thì rất cần sự quyết tâm, năng động và sáng tạo trong thực hiện cải cách của chính quyền địa phương. Chính vì thế, cuốn "Sổ tay tham khảo về CCHC dành cho địa phương" đã được nhiều người đánh giá cao. Đặc biệt, cuốn sổ tay ra đời vào đúng thời điểm các bộ, ngành hoàn tất việc thực hiện 25 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền nên càng có ý nghĩa.
  (Hà Nội Mới 12/7/2011
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 4. 14-07-2011, 06:05 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-07-2011, 06:05 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #4

  Default Cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

  Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả

  Cải cách thủ tục hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và thu được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình cải cách thủ tục hành chính cũng còn những hạn chế, bất cập; nhiều thủ tục hành chính còn chưa tạo thuận lợi, thậm chí gây phiền hà, tốn kém cho người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm đẩy mạnh công cuộc cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30).
  Đề án 30 được thực hiện qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1, thực hiện thống kê thủ tục hành chính; giai đoạn 2, thực hiện rà soát thủ tục hành chính và giai đoạn 3, tổ chức thực hiện các kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện. Cho đến nay, các bộ, ngành đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn 3 của Đề án 30. Cụ thể là trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ, các bộ, ngành ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành.
  Bộ Tư pháp cũng đang tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao. Tính đến ngày 28/6/2011, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ 02 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, luật sư, hộ tịch, chứng thực, hôn nhân và gia đình; đồng thời đã ban hành 04 Thông tư trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại 03 Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/6/2010, Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010).
  Theo tính toán sơ bộ, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp đã được đơn giản hóa như sau: số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã được đơn giản hóa là 96/96 thủ tục (đạt tỷ lệ 100%), số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền liên Bộ là 0/39 thủ tục (đạt tỷ lệ 0%), số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ là 36/62 thủ tục (đạt tỷ lệ 58,06%). Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan cũng cần khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Thông tư và Thông tư liên tịch để tiếp tục thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính còn lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Việc ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật này sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.
  Giai đoạn 3 của Đề án 30 sắp kết thúc, nhưng kết quả của Đề án 30 sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy bằng việc thiết lập thể chế và bộ máy cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương. Với Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành khác đã tạo khung pháp lý cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, trên cơ sở các văn bản pháp luật nêu trên, hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được thành lập với nòng cốt là các thành viên của Tổ công tác thực hiện Đề án 30.
  Ngày 9/4/2011, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ Tư pháp đã được thành lập theo Quyết định số 488/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính có nhiệm vụ, giúp Chánh Văn phòng trong việc kiểm soát thủ tục hành chính đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng; xây dựng và trình Bộ trưởng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính; thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kiểm soát chất lượng thống kê và nhập dữ liệu thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định....
  Từ khi thành lập cho đến nay, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao như hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định; đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều Thông tư; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp; xây dựng dự thảo Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính khác theo thẩm quyền được giao. Thông qua hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp được tiến hành bài bản, sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ nói riêng và của cả nước nói chung.
  Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, trong đó coi cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp, công cuộc cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu lực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Điều này đã được minh chứng bằng việc thông qua hoạt động cải cách theo Đề án 30, Việt Nam đã được xếp vào nhóm 10 nền kinh tế có nhiều sự cải thiện môi trường kinh doanh nhất và tăng 10 bậc (đứng thứ 78 trong số 183 nền kinh tế) trong bảng xếp hạng các nền kinh tế (theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2011 của Ngân hàng thế giới công bố ngày 04/11/ 2010). Những kết quả này đã đang và sẽ tiếp tục được khẳng định và phát huy trong thời gian tới.
  (MOJ 11/7/2011)
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None