Tôi là một nhân viên công tác tại trường TH&THCS Ba Rền, thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Vừa qua (tháng 05/2011) trường tôi đã có quyết định được hưởng chế đọ 135 nhưng buồn thay, chỉ có giáo viên được hưởng chứ Nhân viên thì không được. Vậy cho tôi hỏi, Nếu theo nghị định 116 của chính phủ thì nhân viên có được hưởng hay không? và nếu được hưởng thì được hưởng từ lúc nào? tôi xin chân thành cảm ơn!