X


Kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Quy định về bầu cử trưởng thôn

 1. Chuyên viên
  Bắt đầu vào 26-12-2009, 02:33 PM
  Đã viết: 484 bài thảo luận
  papadepzai is offline
  23131 lượt xem
  #1

  Sun Quy định về bầu cử trưởng thôn

  các anh chị tài cao học rộng giải cho em câu hỏi này nha..
  khi 1 cuộc bầu cử trưởng thôn vì một lý do nào đó mà không tiến hành được thì ủy ban bầu cử cấp xã có quyền cử ra một trưởng thôn lâm thời không? và cuộc bầu cử lại phải được tiến hành trong thời gian bao lâu? (lưu ý rằng trưởng thôn cũ cũng tham gia ứng cử và có 1 người nữa ứng cử tổng cộng là có 2 người ứng cử)
  Bút đâu mà ký…!
 2. 26-12-2009, 08:23 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-12-2009, 08:23 PM
  Bài viết: 28
  Pavel-Corsaghin is offline
  #2

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Không biết thì nói là cho hỏi cứ giả bộ đố là sao. theo tôi thì mỗi xã có nguyên tắc riêng của xã đó. còn vì lý do nào đó mà cuộc bầu trưởng thôn không tiến hành được thì phải chuẩn bị tổ chức cuộc họp khác.Xã không thể bổ nhiệm xóm trưởng kiểu đó được vì trưởng thôn là nhằm phục vụ dân trong thôn xóm người dân ở đó mới nắm bắt được và có tâm tư nguyện vọng bầu lên. nguyên tắc bầu trưởng thôn không ưu tiên là người đã làm qua trưởng thôn ứng cử và trúng cử nếu trong trường hợp cuộc bình bầu đó không thể diễn ra thì phải họp và bầu lại ở phiên sau.ok !
 3. 26-12-2009, 09:19 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 26-12-2009, 09:19 PM
  Bài viết: 138
  hoangviet is offline
  #3

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Theo ngu ý của tại hạ thì tại hạ cũng đồng ý với Pavel. Trưởng thôn trước nay tui chỉ thấy do bầu chứ chưa bao rờ thấy là do UBND xã bổ nhiệm cả. Nếu chưa tổ chức bầu cử được thì cứ tạm thời để ông trưởng thôn cũ làm cho đến khi tổ chức được.
  Hết ý kiến!
  Giàu đi xe hơi uống bia ôm
  Nghèo đi xe ôm uống bia hơi

 4. 26-12-2009, 10:07 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 26-12-2009, 10:07 PM
  Bài viết: 171
  nguyentruyen is offline
  #4

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự.

  Việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo trình tự sau đây:

  + Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

  + Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phổ đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

  + Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

  + Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử và Chi uỷ Chi bộ thôn, tổ dân phố thống nhất theo quy trình quy định . Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

  + Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

  - Tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

  +Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

  +Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu;

  +Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

  +Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, tổ dân phố.

  Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố.

  Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

  Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến UBND , UBMTTQ ViệtNam cấp xã


  Nếu không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

  Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

  Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới

  Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, tổ dân phố)
  Vì vậy tổ bầu cử không có quyền cử ra trưởng thôn lâm thời. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã mới có quyền đó.

  Bạn có thể tham khảo quy định chi tiết tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQ của Chính Phủ -Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17/4/2008 hướng dẫn thi hành điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh dân chủ ở Xã, phường, thị trấn(có thể đọc thêm Pháp lệnh )
  http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/doc...2290&type=html

  Chỉnh sửa: nguyentruyen, 26-12-2009 lúc 11:37 PM
  "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"
 5. 29-12-2009, 01:53 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 29-12-2009, 01:53 PM
  Bài viết: 269
  monghoacongtu8x is offline
  #5

  Post Quy định về bầu cử trưởng thôn

  hì hì.thanks,A manager is not a person who can do the work better than his men; he is a person who can get his men to do the work better than he can (Fred Smith)!!!!!!!!!
 6. 29-12-2009, 03:36 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 29-12-2009, 03:36 PM
  Bài viết: 484
  papadepzai is offline
  #6

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Trích Nguyên văn bởi nguyentruyen View Post
  Hội nghị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự.

  Việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo trình tự sau đây:

  + Tổ trưởng tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử;

  + Tổ trưởng tổ bầu cử quyết định việc để Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phổ đương nhiệm báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

  + Tổ trưởng tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

  + Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố đề cử và Chi uỷ Chi bộ thôn, tổ dân phố thống nhất theo quy trình quy định . Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

  + Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành;

  - Tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố:

  +Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

  +Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu;

  +Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

  +Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, tổ dân phố.

  Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố.

  Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử.

  Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến UBND , UBMTTQ ViệtNam cấp xã


  Nếu không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

  Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới.

  Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới

  Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, tổ dân phố)
  Vì vậy tổ bầu cử không có quyền cử ra trưởng thôn lâm thời. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã mới có quyền đó.

  Bạn có thể tham khảo quy định chi tiết tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQ của Chính Phủ -Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17/4/2008 hướng dẫn thi hành điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh dân chủ ở Xã, phường, thị trấn(có thể đọc thêm Pháp lệnh )
  http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/doc...2290&type=html

  thank nha. câu trả lời của bạn nghe có vẻ là hợp lý nhất đấy. vì trong trường hợp này. cuộc bầu cử trưởng thôn được diễn ra trong 2 lần rồi mà vẫn không thành công thì đương nhiên xã phải cử ra người lâm thời chứ còn sao nữa. sau đó sẽ định ngày bầu cử lại sau
  Bút đâu mà ký…!
 7. 29-12-2009, 08:02 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 29-12-2009, 08:02 PM
  Bài viết: 171
  nguyentruyen is offline
  #7

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Không có gì bạn ah.Thực ra mình cũng phải cám ơn câu hỏi mà bạn đưa lên!Một nội dung mới!
  "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"
 8. 29-12-2009, 08:12 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 29-12-2009, 08:12 PM
  Bài viết: 484
  papadepzai is offline
  #8

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  mới gì đâu chẳng qua là mình thấy nó hay. bởi cái này tưởng như nhỏ nhưng gặp đày ra mà không ai biết giải quyết như thế nào cả
  Bút đâu mà ký…!
 9. 21-12-2010, 09:27 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-12-2010, 09:27 PM
  Bài viết: 13
  manhdung8604 is offline
  #9

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Vậy các bác cho em hỏi "Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố."...

  là trên 50% của Số phiếu được bầu (hợp lệ)/ Tổng số cử tri niêm yết danh sách của thôn hay là Số phiếu được bầu (hợp lệ)/Số cử tri đi bầu; vì số cử tri đi bầu luôn bé hơn tổng số cử tri trong toàn thôn mà.
  Là tỷ lệ mình tính theo công thức nào ạh?
  Số phiếu được bầu/Tổng số cử tri niêm yết của toàn thôn
  Hay
  Số phiếu được bầu/Số cử tri đi bầu
  Chỉnh sửa: manhdung8604, 22-12-2010 lúc 01:34 PM
 10. 23-12-2010, 10:39 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 23-12-2010, 10:39 AM
  Bài viết: 13
  manhdung8604 is offline
  #10

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Các bác cho em hỏi "Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố."...

  là trên 50% của Số phiếu được bầu (hợp lệ)/ Tổng số cử tri niêm yết danh sách của thôn hay là Số phiếu được bầu (hợp lệ)/Số cử tri đi bầu; vì số cử tri đi bầu luôn bé hơn tổng số cử tri trong toàn thôn mà.

  Là tỷ lệ mình tính theo công thức nào ạh?
  Số phiếu được bầu/Tổng số cử tri niêm yết của toàn thôn
  Hay
  Số phiếu được bầu/Số cử tri đi bầu
 11. 23-12-2010, 02:51 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 23-12-2010, 02:51 PM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #11

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  Trích Nguyên văn bởi manhdung8604 View Post
  Các bác cho em hỏi "Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, tổ dân phố."...

  là trên 50% của Số phiếu được bầu (hợp lệ)/ Tổng số cử tri niêm yết danh sách của thôn hay là Số phiếu được bầu (hợp lệ)/Số cử tri đi bầu; vì số cử tri đi bầu luôn bé hơn tổng số cử tri trong toàn thôn mà.

  Là tỷ lệ mình tính theo công thức nào ạh?
  Số phiếu được bầu/Tổng số cử tri niêm yết của toàn thôn
  Hay
  Số phiếu được bầu/Số cử tri đi bầu
  việc bầu cử trưởng thôn thì do quy định của UBND xã đó quy định, còn việc tính tỷ lệ tham gia bỏ phiếu thì như sau:
  - Thứ nhất đã bầu trưởng thôn thì phải căn cứ vào quy định của cuộc bầu cử đó, quy định ai được phép bỏ phiếu (ít nhất phải là người đủ 18 tuổi trở lên).
  - Thứ 2 việc tính tỷ lệ phiếu bầu thì tính theo số phiếu phát ra chứ ko tính theo số cử tri niên yết của thôn. Buổi bầu cử đó được thông báo người dân nào ko đến tham gia bầu cử thì mất quyền lợi, hết thời hạn bỏ phiếu thì sẽ tính kết quả số phiếu phát ra và thu vào để tính tỷ lệ phần trăm chiến thắng của các ứng cử viên.
 12. 26-05-2012, 11:32 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 26-05-2012, 11:32 PM
  Bài viết: 1
  huuduy is offline
  #12

  Default Quy định về bầu cử trưởng thôn

  các bạn cho mình hỏi. trong bầu cử trưởng thôn nếu danh sách bầu cử chỉ có một ứng cử viên duy nhất. vậy kết quả là trên 50% (có thể là 51%0) đc trúng cử hay phải là 2/3 số phiếu hợp lệ thì mơi được trúng cử

Tags:

None