X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Đề cương môn Tin học đại cương (tham khảo)

 1. Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 21-05-2011, 11:52 AM
  Đã viết: 1,543 bài thảo luận
  Tuấn Public is offline
  5031 lượt xem
  #1

  Default Đề cương môn Tin học đại cương (tham khảo)  1. Định nghĩa tin học. Nêu những hiểu biết của anh (chị) về khoa học phần cứng và khoa học phần mềm, sự phát triển của chúng ở Việt Nam. Liên hệ thực tế.
  2. Hiểu biết của anh (chị) về thông tin và quy trình xử lý thông tin. Minh họa bằng một bài toán cụ thể thuộc lĩnh vực hành chính công. Trình bày mối quan hệ giữa quy trình quản lý, so sánh quy trình xử lý thông tin với quy trình quản lý.
  3. Khái niệm lệnh và chương trình. Thế nào là chương trình điều khiển, chương trình dịch, chương trình tiện ích và chương trình ứng dụng.
  4. Định nghĩa thuật toán, ngôn ngữ thuật toán (ngôn ngữ liệt kê từng bước, ngôn ngữ sơ đồ khối, ngôn ngữ lập trình).
  5. Hiểu biết của anh (chị) về phần mềm và quy trình làm phần mềm. quan hệ quy trình xử lý thông tin và quy trình quản lý. So sánh hai quy trình đó.
  6. Hiểu biết của anh (chị) về thông tin trong quản lý. Phân tích các tiêu chuẩn tính chất, cách phân loại thông tin trong quản lý. Tại sao thông tin vừa là nguyên liệu vừa là sản phẩm?
  Đọc thêm »
  Cảnh báo: Những thành viên cố tình spam, quảng cáo để tăng số lượng bài viết tại Diễn đàn Sinh viên Hành chính sẽ bị banned (nickname + IP) vĩnh viễn mà không cần báo trước./.
 2. 21-02-2012, 05:07 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 21-02-2012, 05:07 PM
  Bài viết: 2
  mhieu0909091183 is offline
  #2

  Default Đề cương môn Tin học đại cương (tham khảo)

  Sao hok có tài liệu môn Tin học đại cương zậy ta/

Tags:

None