X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ngạch lương cán bộ thư viện

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 23-09-2010, 05:43 AM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  tuyen_nh is offline
  9244 lượt xem
  #1

  Default Ngạch lương cán bộ thư viện

  Xin cho tôi hỏi: Tôi là nhân viên thư viện của một trường Cao đẳng Sư phạm, bằng cấp là bằng Cao đẳng thư viện. Tôi được xếp ngạch lương 17171 (theo tôi biết thì đây là ngạch lương của trình độ Trung cấp).
  Việc này có đúng không? Nếu sai thì căn cứ vào văn bản nào?
  Trân trọng!
 2. 23-09-2010, 09:04 AM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 23-09-2010, 09:04 AM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Thong bao Ngạch lương cán bộ thư viện

  THƯ VIỆN VIÊN CAO CẤP (Mã số ngạch 17.168)
  * * * * *
  THƯ VIỆN VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch 17.169)
  a) Chức trách:

  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện từ cấp huyện tỉnh hoặc tương đương trở lên; chủ trì, tổ chức và xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn thư viện có độ phức tạp cao.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn thư viện.
  - Tham gia biên soạn các quy trình nghiệp vụ, quy tắc kỹ thuật công tác thư viện.
  - Chủ trì tổ chức và thực hiện các chu trình, quá trình công tác nghiệp vụ của đơn vị và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc được phân công.
  - Xây dựng kế hoạch bổ sung sách báo - tài liệu và thực hiện thành thạo công tác hướng dẫn tra cứu thông tin tài liệu cho người đọc, nghiên cứu theo chủ đề.
  - Bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho mạng lưới thư viện cấp dưới.
  - Tham gia chuẩn bị nội dung các hội nghị - Hội thảo khoa học và thực tiễn về công tác thư viện.
  - Tổng kết, đánh giá và áp dụng các kinh nghiệm tiên tiến về nghiệp vụ. Aïp dụng các biện pháp tổ chức lao động khoa học trong các khâu công tác thư viện.
  - Tham gia biên soạn giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thư viện cấp dưới và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh trở lên.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về kinh tế, khoa học - văn hóa và xã hội cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện - thư mục và thông tin. - Nắm vững các quy tắc, quy trình nghiệp vụ và quy phạm kỹ thuật thư viện - thông tin.
  - Nắm vững kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và các quy tắc bảo hộ lao động, phòng chống cháy, bảo quản và bảo vệ sách báo.
  - Có tri thức xã hội học.
  - Biết sử dụng thành thạo máy chữ và máy vi tính.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp đại học thư viện trở lên.
  - Thâm niên ở ngạch thư viện viên ít nhất 9 năm.
  - Biết một ngoại ngữ trình độ bằng C (đọc, dịch, nói thông thường).
  - Có công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề án có tính sáng tạo về thư viện được hội đồng khoa học công nhận và đưa vào ứng dụng có hiệu quả..
  * * * * *
  THƯ VIỆN VIÊN (Mã số ngạch 17.170)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện từ cấp huyện hoặc tương đương trở lên, thực hiện các chu trình, quá trình nghiệp vụ thư viện theo sự phân công.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Lập kế hoạch xây dựng thư viện, xác định diện bổ sung và thu thập sách báo, tài liệu cũng như tổ chức công tác kỹ thuật như phân loại, mô tả, tổ chức mục lục, tổ chức kho sách và tổ chức phục vụ người đọc.
  - Tổng kết, rút kinh nghiệm áp dụng kinh nghiệm tiên tiến và tổ chức lao động khoa học trong thư viện.
  - Xây dựng các văn bản thống kê thư viện và báo cáo thường kỳ cho cơ quan quản lý thư viện và thư viện ngành dọc cấp trên.
  - Chịu trách nhiệm về công tác quản lý, tài sản, sách báo và cơ sở vật chất của thư viện được giao.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về kinh tế, khoa học văn hóa và xã hội cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện, thư mục và thông tin.
  - Nắm được các quy tắc, quy trình và quy phạm nghiệp vụ thư viện và thông tin.
  - Nắm được các quy tắc bảo hộ lao động, phòng chống cháy, bảo quản và bảo vệ sách báo.
  - Biết sử dụng máy chữ và máy vi tính.
  - Có kinh nghiệm công tác thư viện, nắm được các công tác thư viện, nắm được các kinh nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực chuyên môn để vận dụng.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp Đại học thư viện (nếu Đại học ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng trình độ Đại học thư viện) qua thời gian tập sự.
  - Biết 1 ngoại ngữ trình độ bằng B (đọc, dịch được sách chuyên môn)
  * * * * *
  THƯ VIỆN VIÊN CAO ĐẲNG (Mã số ngạch 17a.170)
  (Nhà nước chưa ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ)
  * * * * *
  THƯ VIỆN VIÊN TRUNG CẤP (Mã số ngạch 17.171)
  a) Chức trách:
  Là công chức chuyên môn nghiệp vụ thư viện ở các cơ quan, đơn vị có thành lập thư viện.
  Nhiệm vụ cụ thể:
  - Đảm nhiệm một phần hoặc toàn bộ công tác chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, quy chế của thư viện bao gồm: lập kế hoạch, xác định diện bổ sung và thực hiện thu thập sách báo tài liệu cũng như tổ chức công tác kỹ thuật (mô tả, phân loại tài liệu, tổ chức mục lục, tổ chức sách và tổ chức phương thức phục vụ người đọc).
  - Hướng dẫn, tuyên truyền sách báo cho người đọc.
  - Thống kê và báo cáo thường kỳ về hiệu quả hoạt động lên cơ quan quản lý thư viện và thư viện ngành dọc cấp trên.
  b) Hiểu biết:
  - Nắm được đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế, khoa học và văn hóa xã hội, cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện
  - Nắm được các quy tắc, quy phạm nghiệp vụ thư viện.
  - Nắm được các quy tắc bảo hộ lao động, phòng chống cháy, bảo quản sách báo.
  - Biết sử dụng máy chữ.
  c) Yêu cầu trình độ:
  - Tốt nghiệp trung cấp thư viện (nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ trung học thư viện). Qua thời gian tập sự.
  - Biết 1 ngoại ngữ trình độ bằng A.


  * Lương hưởng trong thời gian thử việc
  - Thử việc vùng sâu: Hưởng 100% lương khởi điểm;
  - Thử việc vùng "cạn": Hưởng 85% lương khởi điểm.
  * Thời gian thử việc
  - Tốt nghiệp Đại học: Thử việc 12 tháng;
  - Tốt nghiệp Cao đẳng: Thử việc 12 tháng;
  - Tốt nghiệp Trung cấp: Thử việc 6 tháng.
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 24-09-2010 lúc 10:46 AM
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None