X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND cấp huyện?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 16-05-2011, 10:16 AM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  ailatoi147 is offline
  10651 lượt xem
  #1

  Question Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND cấp huyện?

  Chào các ban!
  Mình đang cần một số tài liệu về sơ đồ cơ cấu tổ chức củng như chức năng thực hiện của một UBND huyện.Các bạn ai có tài liệu thì cho minh với.Mình cảm ơn trước nha.(minh không phải là sinh viên trường đại học hành chính nên mấy vấn đề này mình không biết gì hết nay muốn tìm hiểu mong được các bạn giúp đở.)
 2. 16-05-2011, 06:28 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 16-05-2011, 06:28 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #2

  Post Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND cấp huyện?

  Chào bạn,
  bạn tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau:
  - Nghị định số 107/2004/NĐ-CP Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp (sửa đổi, bổ sung bởi những Nghị định
  82/2008/NĐ-CP & 27/2009/NĐ-CP)
  - Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  - Nghị quyết số 775/2009/UBTVQH12 Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Chỉnh sửa: timkiemxanhluc, 23-05-2011 lúc 07:07 AM
  có tốt thì tốt cho chót

Tags:

None