Xem thông báo tuyển dụng tại đây:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/po...02&p_details=1

Ghi chú: Thí sinh dự tuyển liên hệ số điện thoại sau để mua tài liệu ôn thi: 0982.42.44.50 (Email: tuyendungcongchuc@gmail.com)