X


Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 17

Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 25-10-2009, 11:40 AM
  Đã viết: 18 bài thảo luận
  lehien91 is offline
  37150 lượt xem
  #1

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  Bài tập Kinh tế - chính trị

  Bài 1: Trong 8 giờ công nhân sản xuất được 16 sản phẩm có tổng giá trị là 80 đô la.
  Hỏi: giá trị tổng sản phẩm làm ra trong ngày và giá trị của 1 sản phẩm là bao nhiêu, nếu:
  a. Năng suất lao động tăng lên 2 lần
  b. Cường độ lao động tăng lên 1.5 lần.
  Trả lời:
  a. Giá trị tổng sản phẩm trong ngày không thay đổi; Giá trị của 1 sản phẩm sẽ hạ từ 5 xuống còn 2,5 đô la.
  b. Giá trị tổng sản phẩm trong ngày là 120 đô la; Giá trị của 1 sản phẩm không đổi.


  Bài 2: Trong quá trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị và máy móc là 100.000 đô la. Chi phí nguyên liệu, vật liệu và nhiên liệu là 300.000 đô la.
  Hãy xác định chi phí tư bản khả biến nếu biết rằng giá trị của 1 sản phẩm là 1.000000 đô la và trình độ bóc lột là 200%.
  Trả lời: 200.000 đô la.

  Bài 3: Có 100 công nhân làm thuê, sản xuất 1 tháng được 12.500 đơn vị sản phẩm với chi phí tư bản bất biến là 250.000 đô la. Giá trị sức lao động 1 tháng của 1 công nhân là 250 đô la, m’ = 300%.
  Hãy xác định giá trị của 1 đơn vị sản phẩm và kết cấu của nó.
  Trả lời: 28 đô la; (20 c + 2v + 6m)

  Bài 4: Năm 1923, tiền lương trung bình của 1 công nhân công nghiệp chế biến ở Mỹ là 1.238 đô la/năm, còn giá trị thặng dư do 1 công nhân tạo ra là 2.134 đô la. Đến năm 1973, những chỉ tiêu trên tăng lên tương ứng là 1.520 đô la và 5.138 đô la.
  Hãy xác định trong những năm đó thời gian của người công nhân lao động cho mình và cho nhà tư bản thay đổi như thế nào, nếu ngày làm việc 8 giờ ?
  Trả lời: - Thời gian lao động cần thiết giảm từ 2,94 giờ xuống 1,83 giờ
  - Thời gian lao động thặng dư tăng từ 5,06 giờ lên 6,17 giờ

  Bài 5: Tư bản đầu tư 900. 000 đô la, trong đó bỏ vào tư liệu sản xuất là 780.000 đô la. Số công nhân làm thuê thu hút vào sản xuất là 400 người.
  Hãy xác định khối lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra, biết rằng tỷ suất giá trị thặng dư là 200%.
  Trả lời: 900 đô la.

  Bài 6: Có 200 công nhân làm việc trong 1 nhà máy. Cứ 1 giờ lao động, 1 công nhân tạo ra lượng giá trị mới là 5 đô la, m’= 300%. Giá trị sức lao động mỗi ngày của 1 công nhân là 10 đô la.
  Hãy xác định độ dài của ngày lao động. Nếu giá trị sức lao động không đổi và trình độ bóc lột tăng lên 1/3 thì khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm đoạt trong 1 ngày tăng lên bao nhiêu?
  Trả lời: 8 giờ ; M tăng lên 2000 đô la.

  Bài 7: Tư bản ứng ra 1.000000 đô la, trong đó 700.000 đô la bỏ vào máy móc và thiết bị, 200.000 đô la bỏ vào nguyên liệu, m’= 200%.
  Hãy xác định: Số lượng người lao động sẽ giảm xuống bao nhiêu % nếu: Khối lượng giá trị thặng dư không đổi, tiền lương công nhân không đổi, m’ tăng lên là 250%.
  Trả lời: 20%

  Bài 8: Ngày làm việc 8 giờ, m’ = 300%. Sau đó nhà tư bản kéo dài ngày lao động lên 10 giờ. Trình độ bóc lột sức lao động trong xí nghiệp thay đổi như thế nào nếu giá trị sức lao động không đổi. Nhà tư bản tăng thêm giá trị thặng dư bằng phương pháp nào.
  Trả lời: m’ tăng đến 400% ; phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.

  Bài 9: Có 400 công nhân làm thuê. Thoạt đầu ngày làm việc là 10 giờ, trong thời gian đó mỗi công nhân đã tạo ra giá trị mới là 30 đô la, m’ = 200%.
  Khối lượng và tỷ suất giá trị thặng dư ngày thay đổi như thế nào nếu ngày lao động giảm 1 giờ nhưng cường độ lao động tăng 50%, tiền lương vẫn giữ nguyên? Nhà tư bản tăng thêm giá trị thặng dư bằng phương pháp nào ?
  Trả lời: M tăng từ 8.000 đến 12.200 đô la ; m’ = 305% ; Phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối.

  Bài 10: Ngày làm việc 8 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ. Sau đó, do tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng nên hàng hoá ở những ngành này rẻ hơn trước 2 lần. Trình độ bóc lột lao động thay đổi như thế nào, nếu độ dài ngày lao động không đổi? Dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào?
  Trả lời: m’ tăng từ 100% lên 300% ; phương pháp bóc lột giá trị thặng dư tương đối.

  Bài 11: Chi phí trung bình về tư bản bất biến cho 1 đơn vị hàng hoá trong 1 ngành là 90 đô la, chi phí tư bản khả biến là 10 đô la, m’ = 200%. Một nhà tư bản sản xuất trong 1 năm được 1000 đơn vị hàng hoá. Sau khi áp dụng kỹ thuật mới, năng suất lao động sống trong xí nghiệp của nhà tư bản đó tăng lên 2 lần. Số lượng hàng hoá sản xuất cũng tăng lên tương ứng.
  Tỷ suất giá trị thặng dư thay đổi như thế nào trong xí nghiệp của nhà tư bản đó so với tỷ suất giá trị thặng dư trung bình của ngành. Nhà tư bản trong năm thu được bao nhiêu giá trị thặng dư siêu ngạch?
  Trả lời: m’ tăng lên 500%, tổng m siêu ngạch là 30.000 đô la.

  Bài 12: Trước kia sức lao động bán theo giá trị. Sau đó tiền lương danh nghĩa tăng lên 2 lần, giá cả vật phẩm tiêu dùng tăng 60%, cò giá trị sức lao động do cường độ lao động tăng và ảnh hưởng của các yếu tố lịch sử, tình thần đã tăng 35%.
  Hãy tính tiền lương thực tế thật sự thay đổi như thế nào?
  Trả lời: 92,6%

  Bài 13: Tư bản ứng trước 600.000 đô la, c :v = 4 :1, m’ – 100%.
  Hỏi sau bao nhiêu năm trong điều kiện tái sản xuất giản đơn, tư bản đó được biến thành giá trị thặng dư tư bản hoá?
  Trả lời: sau 5 năm.

  Bài 14: Khi tổ chức sản xuất, nhà tư bản kinh doanh ứng trước 50 triệu đô la, trong điều kiện cấu tạo hữu cơ của tư bản là 9 :1. Hãy tính tỷ suất tích luỹ, nếu biết rằng mỗi năm 2,25 triệu đô la giá trị thặng dư biến thành tư bản và trình độ bóc lột là 300%.
  Trả lời: 15%

  Bài 15: Tư bản ứng trước là 100.000 đô la, c :v = 4 :1, m’ = 100%, 50% giá trị thặng dư được tư bản hoá. Hãy xác định lượng giá trị thăng dư tư bản hoá tăng lên bao nhiêu, nếu trình độ bóc lột tăng đến 300%.
  Trả lời: Tăng 20.000 đô la

  Bài 16: Tư bản ứng trước là 1.000000 đô la, c : v là 4 :1. Số công nhân làm thuê là 2.000 người. Sau đó tư bản tăng lên 1.800000 đô la, cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên là 9 :1.
  Hỏi nhu cầu sức lao động thay đổi như thế nào, nếu tiền lương của mỗi công nhân không thay đổi.
  Trả lời: giảm 200 người.

  Bài 17: Tư bản ứng trước 500.000 đô la. Trong đó bỏ vào nhà xưởng 200.000 đô la, máy móc, thiết bị là 100.000 đô la. Giá trị của nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu phụ gấp 3 lần giá trị sức lao động.
  Hãy xác định tổng số: tư bản cố định, tư bản lưu động, tư bản bất biến, tư bản khả biến.
  Trả lời:
  Tổng số tư bản cố định là 300.000 đô la ; Tổng số tư bản lưu động là 200.000 đô la
  Tổng số tư bản bất biến là 450.000 đô la ; Tổng số tư bản khả biến là 50.000 đô la.

  Bài 18: Toàn bộ tư bản ứng trước là 6 triệu đô la, trong đó giá trị nguyên vật liệu là 1,2 triệu đô la, nhiên liệu, điện là 200.000 đô la, tiền lương 600.000 đô la. Giá trị máy móc và thiết bị sản xuất gấp 3 lần giá trị nhà xưởng và công trình. Thời gian hao mòn hoàn toàn của chúng là 10 và 25 năm.
  Hãy tính tổng số tiền khấu hao sau 8 năm.
  Trả lời: 2,72 triệu đô la.

  Bài 19: Một cỗ máy có giá trị 600.000 đô la, dự tính hao mòn hữu hình trong 15 năm. Nhưng qua 4 năm hoạt động giá trị của các máy mới tương tự đã giảm đi 25 %.
  Hãy xác định sự tổn thất do hao mòn vô hình của cỗ máy đó.
  Trả lời: 110.000 đô la.

  Bài 20: Tư bản ứng trước là 3,5 triệu đô la, trong đó tư bản cố định là 2,5 triệu đô la, tư bản khả biến là 200.000 đô la. Tư bản cố định hao mòn trung bình trong 12,5 năm, nguyên nhiên vật liệu 2 tháng mua 1 lần, tư bản khả biến quay 1 năm 10 lần.
  Hãy xác định tốc độ chu chuyển của tư bản.
  Trả lời: 0,5 năm.

  Bài 21: Giả sử giá trị của nhà xưởng, công trình sản xuất là 300.000 đô la. Công cụ, máy móc, thiết bị là 800.000 đô la, thời hạn sử dụng trung bình của chúng là 15 năm và 10 năm. Chi phí 1 lần về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu là 100.000 đô la, còn về sức lao động là 50.000 đô la. Mỗi tháng mua nguyên nhiên vật liệu 1 lần và trả tiền thuê công nhân 2 lần.
  Hãy tính : a. Thời gian chu chuyển của tư bản cố định
  b. Thời gian chu chuyển của tư bản lưu động.
  c. Thời gian chu chuyển trung bình của toàn bộ tư bản ứng trước.
  Trả lời: 11 năm; 22,5 ngày; 6 tháng.

  Bài 22: Tư bản ứng trước là 500.000 đô la. Cấu tạo hữu cơ của tư bản là 9 :1. Tư bản bất biến hao mòn dần trong 1 chu kỳ sản xuất là 1 năm, tư bản khả biến quay 1 năm 12 vòng, mỗi vòng tạo ra 100.000 đô la giá trị thặng dư. Hãy xác định khối lượng giá trị thặng dư và tỷ suất giá trị thặng dư hàng năm.
  Trả lời: M = 1,2 triệu đô la ; m’ = 2.400%

  Bài 23: Tư bản ứng trước của khu vực I là 100 tỷ đô la, của khu vực II là 42,5 tỷ đô la. c :v và m’ của cả 2 khu vực như nhau là 4 :1 và 200%. Ở khu vực I, 70% giá trị thặng dư được tư bản hoá. Hãy xác định lượng giá trị thặng dư mà khu vực II cần phải bỏ vào tích luỹ cuối chu kỳ sản xuất. Biết rằng cấu tạo hữu cơ của tư bản trong xã hội không thay đổi.
  Trả lời: 4,5 tỷ đô la

  Bài 24: Tư bản ứng trước trong khu vực II là 25 tỷ đô la, theo cấu tạo hữu cơ của tư bản là 4 :1, cuối năm số giá trị thặng dư tư bản hoá là 2,4 tỷ đô la với c :v = 5 :1. Ở khu vực I, chi phí cho tư bản khả biến là 10 tỷ đô la. Giá trị tổng sản phẩm xã hội là 115 tỷ đô la, trong đó giá trị sản phẩm của khu vực II là 35 tỷ đô la. Tỷ suất giá trị thặng dư ở cả 2 khu vực như nhau là 200%.
  Xác định tỷ suất tích luỹ ở khu vực I, biết rằng việc biến giá trị thặng dư thành tư bản ở đây xảy ra với c :v = 8 :1
  Trả lời: 45 %

  Bài 25 :Trình độ bóc lột là 200% và cấu tạo hữu cơ của tư bản là 7 :1. Trong giá trị hàng hoá có 8.000 đô la giá trị thặng dư. Với điều kiện tư bản bất biến hao mòn hoàn toàn trong 1 chu kỳ sản xuất.
  Hãy xác định: chi phí sản xuất tư bản và giá trị hàng hoá đó.
  Trả lời: 32.000 đô la ; 40.000 đô la

  Bài 26: Có số tư bản là 100.000 đô la, với cấu tạp hữu cơ của tư bản là 4 :1. Qua 1 thời gian, tư bản đã tăng lên 300.000 đô la và cấu tạo hữu cơ tăng lên là 9 :1.
  Tính sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận nếu trình độ bóc lột công nhân trong thời kỳ này tăng từ 100% lên 150%.
  Vì sao tỷ suất lợi nhuận giảm xuống mặc dù trình độ bóc lột tăng lên.
  Trả lời: Giảm từ 20% xuống 15%; do ảnh hưởng của cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên.
  Hi!Bài này có thể giúp các bạn kiểm tra tốt trong đợt kiểm tra sắp tới đó nhen?Nhớ bình luận hay chút nhen
 2. 25-10-2009, 01:06 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-10-2009, 01:06 PM
  Bài viết: 31
  tenpoi is offline
  #2

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  post đề bài và đáp án, không nêu cách giải thì sao bik đc. Hồi xưa mình được 8 điểm môn này. Tất cả các khái niệm và công thức vẫn nhớ. Thế mà đứa bạn học KTQD hỏi bài tập lại không làm được chứ. mà bài tập của chúng nó hok dễ thế nài. khó lòi ý
  Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
  Sinh viên thi lại là điều đuơng nhiên
 3. 25-10-2009, 01:07 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-10-2009, 01:07 PM
  Bài viết: 31
  tenpoi is offline
  #3

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  p/s thêm là trường HC kiểm tra hầu như là không bao h có bài tập (trừ môn toán cao cấp nay đã bỏ thì phải) đến như KTVM còn không có bt nữa là....Toàn lí thuyết suôg
  Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
  Sinh viên thi lại là điều đuơng nhiên
 4. 25-10-2009, 05:05 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 25-10-2009, 05:05 PM
  Bài viết: 18
  lehien91 is offline
  #4

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  àh!! anh tenpoi nói cũng đúng nhưng mà bài tập cho các bạn KS10 tham khảo để kiểm tra trong lớp đóa mà!Hi cám ơn đã bình luận
 5. 15-11-2009, 10:24 AM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 15-11-2009, 10:24 AM
  Bài viết: 571
  beyourself is offline
  #5

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  nhiều bài thế bạn.mà môn này mình rất khoái.mới học được mấy buổi mà mình cũng biết được đôi chút
 6. 05-12-2009, 07:41 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 05-12-2009, 07:41 PM
  Bài viết: 1
  Love 10A is offline
  #6

  Post Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  --------------------
  cám ơn bạn nha.bạn có thể cho mình các loại công thức môn ktct được không
  Chỉnh sửa: Love 10A, 05-12-2009 lúc 07:57 PM
 7. 12-01-2010, 04:03 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-01-2010, 04:03 PM
  Bài viết: 1
  trungckt208 is offline
  #7

  :)vt Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  các bạn trong diễn đàn giúp mình với. Thầy dạy môn KTCT của mình dạy qua sơ sài, mình không hiểu gì khi đọc những bài tập này. Các bạn trong diễn đàn giúp mình giải có công thức chi tiết với nha, để mình tham khảo. bài tập như sau
  có 4 nhóm người cùng sx 1 loại hàng hóa. Nhóm 1 hao phí cho 1 đơn vị sp là 3h và cung ứng cho tị trường 100 sp
  Nhóm 2 hao phí cho 1 đơn vị sp là 4h và cung ứng cho thị trường là 100 sp
  Nhóm 3 hao phí cho 1 đơn vị sp là 4h và cung ứng cho thị trường là 200 sp
  Nhóm 4 hao phí cho 1 đơn vị sp là 6h và cung ứng cho thị trường là 200 sp
  a) hãy tính thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị hàng hóa
  b) Nếu nhóm 4 cung ứng 2000 sp thì thời gian lao động xã hội cần thiết được xác định như thế nào?
  c) Nếu nhóm 1 cung ứng cho thị trường 3500 sp thì giá trị xã hội được xác định như thế nào?
  Các bạn giúp mình nhanh nha, mình đang cần lắm, săp đến ngày kiểm tra rùi, giúp mình trả lời chi tiết nha cá bạn( có đầy đủ công thức hoặc biện luận)
  cám ơn các bạn nhiều
  Chỉnh sửa: trungckt208, 12-01-2010 lúc 04:06 PM
 8. 10-04-2010, 12:03 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-04-2010, 12:03 AM
  Bài viết: 1
  nhak34 is offline
  #8

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  cái bài 21 giải sao zi bà con? ai co cach giai huong dan voi
 9. 12-04-2010, 10:17 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-04-2010, 10:17 PM
  Bài viết: 1
  HOANNHI is offline
  #9

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  Kho qua ban oi! Co' ba con nao giai duoc chua zay!!!!!
 10. 12-04-2010, 10:27 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 12-04-2010, 10:27 PM
  Bài viết: 4
  duchieuk54cd is offline
  #10

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  Xin chào các anh chị trường học viện hành chính quốc gia. Em là sinh viên trường ĐH công nghệ-QGHN. Em có 1 bài tập cô giáo cho về nhà làm nhưng mà khó quá(SV CNTT học môn này kém nhất mà hihi) anh chị có thể giúp em được không. Đề bài:
  Tổng giá cả hang hóa trong lưu thong là 120 tỷ đồng . Trong đó, tổng giá cả hang hóa bán chịu là 10 tỷ đồng; tổng số tiền, thanh toán đến kỳ phải trả là 70 tỷ đồng; tổng số tiền khấu trừ cho nhau là 20 tỷ đồng, số vòng luân chuyển trung bình của đơn vị tiền tệ trong năm là 20 vòng. Số tiền lưu thong là 16.00 tỷ đồng. có thể xóa bỏ hoàn toàn làm phát hay không, nếu nhà nước phát hành tiền giấy mới và đổi tiền giấy cũ theo tỷ lệ 1:1000.
  Thank
 11. 19-06-2010, 04:02 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 19-06-2010, 04:02 PM
  Bài viết: 1
  ngoisaoden33 is offline
  #11

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  Các bạn hãy trả lời giúp mình với.
  Khi năng suất lao động và cường độ lao động tăng lên 2 lần, giá trị 1 đơn vị hàng hóa có thay đổi hay không?

  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  Khi năng suất lao động và cường độ lao động tăng lên 2 lần, giá trị 1 đơn vị hàng hóa có thay đổi hay không?
 12. 06-01-2011, 06:52 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 06-01-2011, 06:52 PM
  Bài viết: 1
  maiphuongchip is offline
  #12

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  Trích Nguyên văn bởi trungckt208 View Post
  các bạn trong diễn đàn giúp mình với. Thầy dạy môn KTCT của mình dạy qua sơ sài, mình không hiểu gì khi đọc những bài tập này. Các bạn trong diễn đàn giúp mình giải có công thức chi tiết với nha, để mình tham khảo. bài tập như sau
  có 4 nhóm người cùng sx 1 loại hàng hóa. Nhóm 1 hao phí cho 1 đơn vị sp là 3h và cung ứng cho tị trường 100 sp
  Nhóm 2 hao phí cho 1 đơn vị sp là 4h và cung ứng cho thị trường là 100 sp
  Nhóm 3 hao phí cho 1 đơn vị sp là 4h và cung ứng cho thị trường là 200 sp
  Nhóm 4 hao phí cho 1 đơn vị sp là 6h và cung ứng cho thị trường là 200 sp
  a) hãy tính thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra 1 đơn vị hàng hóa
  b) Nếu nhóm 4 cung ứng 2000 sp thì thời gian lao động xã hội cần thiết được xác định như thế nào?
  c) Nếu nhóm 1 cung ứng cho thị trường 3500 sp thì giá trị xã hội được xác định như thế nào?
  Các bạn giúp mình nhanh nha, mình đang cần lắm, săp đến ngày kiểm tra rùi, giúp mình trả lời chi tiết nha cá bạn( có đầy đủ công thức hoặc biện luận)
  cám ơn các bạn nhiều
  Bai tập :nhóm 1:3h=180 phút vậy 1 đơn vị sản phẩm làm trong thời gian là:180:100=1,8 phút.Nhóm 2:4h=240 phút vậy 1 đơn vi sản phẩm lam trong thời gian là:240:100=2,4 phút. Nhóm 3:4h=240 phút vậy 1 đơn vị sản phẩm làm trong thơi gian là:240;200=1,2 phút.Nhom 4:6h=360 phút.Vậy 1 đơn vị sản phẩm làm trong thời gian là:360:200=1,8 phút.Như vậy thời gian lao động cần thiết là1,8+2,4+1,2+1,8):4=1,8 phút.Nếu nhóm nào cung ứng nhiều sản phẩm hơn thì thời gian lao động cần thiết do nhóm đấy quyết định tiến hành đổi từ giờ ra giây rồi chia với số lượng sản phẩm tạo ra là ra câu b và c
 13. 22-03-2012, 11:25 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-03-2012, 11:25 PM
  Bài viết: 1
  ốc nhồi is offline
  #13

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  chả co bài giải.dc mỗi ds.chán bỏ sừ
 14. 28-03-2012, 08:41 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-03-2012, 08:41 AM
  Bài viết: 1
  taoxuyxa is offline
  #14

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  Một nhà tư bản ứng ra 24.000$ mua tài sản cố định( được chuyển hết vào sản phẩm sau 1 năm) 8.000$ mua nguyên vật liệu, 6.000$ thuê công nhân. Hãy xác định:
  a, Cấu tạo hư cơ của tư bản?
  b, Tổng giá trị hàng hóa trong 1 tháng( biết tỷ suất giá trị thặng dư là 100%)
  c, Khối lượng giá trị thặng dư trong 1 tháng( biết tỷ suất giá trị thăng dư là 200%)
 15. 28-03-2012, 08:25 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-03-2012, 08:25 PM
  Bài viết: 1
  mai249 is offline
  #15

  Default Bài Tập Kinh Tế _ Chính Trị

  bai 1: Dap an sai roi!
  lop minh thay giai bai nay roi.
  ca 2 TH a va b thi gia tri cua 1 sp van deu = 5
  a, neu nang suat tang 2 lan thi time 8h se tao ra dc : 16x2 = 32sp
  tong gia tri la 32x5 = 160$
  b, neu cuong do tang 1.5 h thi time se tang len la 12h va sp tao ra la : 16x1.5 = 24sp
  tong gia tri la 24x5 = 120$
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags:

None