X


Trang 1/2 12 CuốiCuối
Kết quả từ 1 tới 15 trên 23

Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 28-03-2008, 05:20 PM
  Đã viết: 3 bài thảo luận
  chucthanhcong is offline
  47310 lượt xem
  #1

  Post Một số VB QPPL liên quan đến Tổ chức Phi chính phủ.

  Chúc các bạn thành công!

  Tài liệu:
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
  Chỉnh sửa: Nguyen Nam, 04-12-2013 lúc 02:21 PM
 2. 02-04-2008, 09:08 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-04-2008, 09:08 AM
  Bài viết: 3
  chucthanhcong is offline
  #2

  Post Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Chúc các bạn thành công!

  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 29-12-2008 lúc 12:54 PM
 3. 02-04-2008, 09:09 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-04-2008, 09:09 AM
  Bài viết: 3
  chucthanhcong is offline
  #3

  Post Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Chúc các bạn thành công!

  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 18-01-2010 lúc 05:29 PM
 4. 04-04-2008, 03:05 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 04-04-2008, 03:05 PM
  Bài viết: 57
  NguyênMinh is offline
  #4

  Post Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Câu11: Phân tích quá trình phát triển tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
  Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam là những tổ chức được thành lập ở ngoài Việt Nam, nhưng tham gia hoạt động cứu trợ và phát triển tại nước ta, trên cơ sở tự nguyện và không vì mục đích lợi nhuận.
  -Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam từ những năm 65 đến nay và liên tục phát triển và gắn với những giai đoạn lịch sử cụ thể của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.
  -Giai đoạn trước năm 1975: trong giai đoạn này có khoảng 65 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, trước 1965 miền bắc Việt Nam bị đánh bom dữ dội nên đã có nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động viện trợ cho nhân dân Việt Nam bị thiệt thời từ chiến tranh, đặc biệt là các nước phương Tây và 1 số tổ chức phi chính phủ đã bắt đầu gửi hàng loạt các chuyển hàng viện trợ cho những vùng bị đánh bom. Và cho tới năm 1975, số lượng các tổ chức phi chính phủ tăng lên khoảng 20-30 tổ chức viện trợ nhân đạo và cứu trợ cho những người có nhu cầu.
  -Từ năm 1975-1979.
  +Năm 1975 hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đóng cửa văn phòng và rút hết các nhân viên người nước ngoài khi CHXHCN Việt Nam đảm nhận trách nhiệm về các hoạt động của tổ chức này.
  +Từ năm 1975-1979 1 số tổ chức phi chính phủ đã chuyển văn phòng sang Thái Lan, Lào, và tiếp tục viện trợ nhân đạo cứu trợ cho Việt Nam từ nước ngoài và đôi khi có các chuyến viếng thăm.
  +Đến cuối năm 1978 các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã dần trở lại hoạt động tại Việt Nam (khoảng 70) và số tiền viện trợ hàng năm lên khoảng 30 triệu USD. Những năm 1979 Mỹ thực hiện lệnh cấm vận đối với Việt Nam, nên hầu hết các nhà tài trợ phương Tây (trừ Thuỷ điện) đã không còn viện trợ Việt Nam nữa, điều này làm giảm phần lớn số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn vào Việt Nam.
  -Những năm 1980, Việt Nam đã bắt đầu mở rộng quan hệ quốc tế, thực hiện chính sách đổi mới, phá vỡ sự bao vây cấm vận của Mỹ, chính sự thay đổi này đã tạo cơ hội mới cho các tổ chức phi chính phủ muốn vào Việt Nam và nhiều tổ chức đã cử đại diện quay trở lại Việt Nam.
  +Năm 1986 sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nứôc mgoài tập trung vào cứu trợ nhân đạo. So với nhu cầu sự giúp đỡ này còn chưa đáp ứng được nhu cầu nhưng nó lại có 1 ý nghĩa tương thân tương ái vô cùng sâu sắc.
  +Năm 1989, ban điều phối viện trợ nhân đạo (PACCOM) thuộc hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được thành lập để làm đầu nối cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài liên hệ hoạt động . PACCOM là cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác Việt Nam, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức này, thu thập chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam,PACCOM cũng chịu trách nhiệm xử lý việc cấp giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, những tổ chức này được yêu cầu đăng ký với uỷ ban công tác về tổ chức phi chính phủ thông qua PACCOM.
  -Những năm 1990: vào đầu những năm 90, chính phủ Việt Nam đã cho phép hàng loạt các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam, và số lượng này ngày 1 tăng, và trước đây việc viện trợ hay phạm vi hoạt động chủ yếu là ở các đô thị lớn, nhưng những năm gần đây đã phát triển ra các vùng nông thôn và miền núi.
  +Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cũng đa dạng như các chương trình và dự án họ triển khai tại nước ta và ngày càng phát triển tại nước ta.

  Câu12: Phân tích và liên hệ thực tiễn việc thực hiện phương thức quản lý Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ thông qua hệ thống tổ chức bộ máy.
  Nội dung quản lý Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ thông qua hệ thống tổ chức bộ máy được xác định trên nguyên tắc nêu trong chỉ thị số 42-CT/TW của ban chấp hành TW khoá VIII.
  -Nhà nước phải quản lý tổ chức phi chính phủ bởi lẽ, trước đây đã có thời kỳ dài chúng ta cho rằng Nhà nước tổ chức thực hiện hầu như mọi việc trong xã hội từ ban hành luật pháp để quản lý việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, thực hiện và phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, cho đến cung cấp mọi dịch vụ khác. Nhưng đến nhưng năm của thập kỳ 80, Nhà nước ta không thể ôm đồm tất cả mọi công việc vì tình trạng thâm hụt ngân sách quá nhiều còn các nguồn viện trợ thì hầu như không còn, hơn nữa việc xã hội hoá phân công việc của Nhà nước là để nâng cao dân chủ, nâng cao vai trò của nhân dân, tạo cơ hội để mọi người dân đóng góp tài năng, trí tuệ và mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước.
  Vì vậy ngoài việc quản lý bằng hệ thống pháp luật, hệ thống chính sách, thì bộ máy Nhà nước cũng phải trực tiếp quản lý các tổ chức phi chính phủ dựa trên pháp luật và chính sách của đảng và Nhà nước. Cụ thể:
  +Nguyên tắc chung: tổ chức phi chính phủ hoạt động ở cấp nào, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý của chính quyền cấp đó, cấp uỷ đảng ở mỗi cấp phải chú trọng và chịu trách nhiệm tăng cường công tác lãnh đạo đối với tổ chức phi chính phủ ở cùng cấp thông qua việc định hướng hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ.
  -Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở các cấp có trách nhiệm quản lý các hội theo luật định, tạo điều kiện đảm bảo cho hội hoạt động đúng pháp luật và có hiệu quả.
  -Việc quản lý cụ thể bằng hệ thống bộ máy.
  +Quốc hội ban hành các văn bản pháp luật quy định về tổ chức hoạt động và quản lý tổ chức phi chính phủ, quy định công tác quản lý về mặt Nhà nước nhằm tạo ra hành lang pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động.
  Nưng trên thực tế ở Việt Nam, thì quốc hội chưa ban hành 1 hệ thống luật nào để điều chỉnh vấn đề về tổ chức phi chính phủ, đây là mặt hạn chế của quản lý Nhà nước đối với vấn đề này.
  +Chính phủ ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn và quy định chi tiết những văn bản pháp luật của quốc hội ban hành.
  #Ban hành các văn bản quy định những chính sách ưu đãi và điều kiện hỗ trợ đảm bảo cho sự hoạt động của tổ chức phi chính phủ.
  #Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về mọi nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, điều phối giám sát, để đảm bảo sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích và có hiệu quả.
  #Chính phủ chỉ đạo các cơ quan của mình và các ngành các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo thẩm quyền do chính phủ phân công.
  +Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội phối hiựp chặt chẽ với các hội quần chúng nhất là hội cơ sở nhằm thực hiện tốt công tác vận động các đối tượng quần chúng.
  +Ban đối ngoại trung ương hướng dẫn các cấp uỷ và các tổ chức đảng về các quy chế quản lý đối với hội, thực hiện việc kiểm tra các hội đó.
  +Ban cán sự đảng, chính phủ chỉ đạo việc dự thảo luật về hội trình quốc hội thông qua.
  +Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành có trách nhiệm tổng kết đánh giá đúng thực trạng, tình hình tính chất và hoạt động của hội, hiệp hội từ TW đến địa phương để khẳng định được các kinh nghiệm tốt, những mặt còn yếu kém, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ.
  -Nội dung quản lý của bộ ngành chuyên môn: tập trung vào các việc:
  +Xem xét sự cần thiết về việc thành lập của tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động toàn quốc và nhiều tỉnh, có ý kiến với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để quyết định thành lập.
  +Cung cấp thông tin cần thiết về phương hướng quy hoạch kế hoạch, chương trình phát triển của ngành, tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ tham gia vào các chương trình phát triển nếu họ có điều kiện.
  +Phối hợp với bộ nội vụ hướng dẫn kiểm tra tổ chức phi chính phủ trong việc chấp hành pháp luật với các quy định quản lý Nhà nước của ngành của lĩnh vực mà tổ chức phi chính phủ hoạt động.
  +kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi tổ chức phi chính phủ vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.
  +Định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình tính chất và hoạt động tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực bộ quản lý phải báo cáo.
  -Ngoài ra còn giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành:
  +Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ trưởng bộ tài chính, ngoại giao, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, chủ tịch hội liên hiệp hữu nghị Việt Nam, các bộ ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc thi hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
  +Bộ tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm chính về việc quản lý tài chính, điều phối, quản lý mọi khoản viện trợ mà tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
  +Bộ ngoại giao có nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan để tranh thủ viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phối hợp gọi viện trợ khẩn cấp đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
  +UBND các cấp theo dõi và quản lý về mặt Nhà nước đối với tất cả các tổ chức phi chính phủ tạo điều kiện và giúp đỡ cán bộ cơ sở vật chất, phương tiện cho các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn của mình, hướng hoạt động của tổ chức phi chính phủ này vào phong trào quần chúng.
  #UBND cấp xã chịu trách nhiệm xét duyệt các đơn xin lập các tổ chức phi chính phủ có tổ chức, hoạt động trong phạm vi xã, cấp giấy phép, thu hồi các giấy phép hoạt động các tổ chức này.
  #UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý các văn phòng đại diện văn phòng dự án của tổ chức phi chính phủ.

  Câu14:
  Phân tích và liên hệ thực tiễn việc thực hiện phương thức quản lý Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ bằng phương pháp kiểm tra, tổng kết đánh giá.
  Ngoài các biện pháp quản lý Nhà nước bằng pháp luật, chính sách, bộ máy Nhà nước thì còn 1 biện pháp quản lý Nhà nước nữa là kiểm tra tổng kết, đánh giá các hoạt động của tổ chức phi chính phủ. Vì đây là các phương thức quan trọng để đảm bảo các phương pháp trên và thấy được các hiệu quả của các hoạt động của tổ chức.
  *Quản lý Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ bằng phương pháp kiểm tra:
  Khi nói tới quản lý thì không thể nói tới thanh tra và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của tổ chức phi chính phủ. Mà cụ thể là việc kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong việc đăng ký, cấp phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ, của các văn phòng đại diện, văn phòng dự án xem có đúng với trình tự thủ tục do pháp luật đề ra hay không.
  +Tiếp đó là thanh tra, kiểm tra mục đích hoạt động của tổ chức phi chính phủ xem có hoạt động đúng mục tiêu tôn chỉ đã đề ra khi mới thành lập tổ chức hay không.
  +Thanh tra kiểm tra về tài chính đối với các tổ chức phi chính phủ có liên quan tới ngân sách Nhà nước nói riêng và nguồn tài chính hầu hết các tổ chức phi chính phủ, ngoài ra còn kiểm tra việc chấp hành những quy định của chính phủ về việc nhận viện trợ nước ngoài hay cứu trợ khẩn cấp…
  -> Trên thực tế việc quản lý bằng phương pháp thanh tra, kiểm tra tới nay chưa thực hiện tốt, các phương thức kiểm tra mang nặng tính hình thức, qua loa, dựa trên báo cáo chủ quan của tổ chức phi chính phủ, ít kiểm tra sâu, cụ thể, việc kiểm tra điều lệ hoạt động cũng chưa được nghiêm túc, chưa đi sau vào kiểm tra tư cách pháp nhân của tổ chức phi chính phủ hoặc các lĩnh vực tài chính, cách thức tổ chức của tổ chức này.
  +Hoặc khi kiểm tra có phát hiện những vi phạm pháp luật nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt đề như đình chỉ hoạt động, thi hành kỷ luật của đối tượng có liên quan…mà chỉ là yêu cầu giải quyết nội bộ hoặc cảnh cáo khiến cho các tổ chức phi chính phủ không tôn trọng pháp luật cùng vi phạm sau hơn vào các lối đã mắc phải.
  +Hơn nữa việc chấp hành pháp luật của các tổ chức phi chính phủ chưa nghiêm chỉnh, nhiều khi vượt quá điều lệ của tổ chức đã đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, như hiện nay chủ yếu là tổ chức phi chính phủ được lập ra để làm dịch vụ cho tổ chức lấy kinh phí hoạt động, song đôi khi có phần tử xấu núp bóng dưới bóng tổ chức phi chính phủ để thu lợi nhuận chia cho cá nhân, lợi dụng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ. Đặc biệt còn có các tổ chức hoạt động rất ít, không hoạt động hoặc hoạt động trái mục đích.
  +Cho dù như vậy, nhưng trên thực tế chưa có tổ chức phi chính phủ nào hoạt động kém hiệu quả hay vi phạm pháp luật mà bị cơ quan Nhà nước tước giấy phép hoạt động.
  *Quản lý đối với tổ chức phi chính phủ bằng phương thức tổng kết đánh giá.
  -đây là 1 phương thức được Nhà nước sử dụng như 1 công cụ quản lý hàng năm để kiểm tra, đánh giá sự hoạt động của tổ chức phi chính phủ.
  -Biện pháp này là rất cần thiết đã chúng ta rút ra được các bài học quản lý, các kinh nghiệm cần thiết cho công tác quản lý sau này.
  -ở phương thức này chủ yếu đề cập tới các kết quả hiệu quả mà tổ chức phi chính phủ đã làm được và hiệu quả tích cực của nó đối với cá nhân hay đối với toàn xã hội.
  -> Trên thực tế tổ chức phi chính phủ hoạt động nhiều ở nước ta chỉ từ năm 1980 đến nay, vì vậy chúng ta đã đánh giá và tổng kết được nhiều kinh nghiệm và hiệu quả hoạt động của tổ chức phi chính phủ.
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 16-05-2008 lúc 06:07 PM
  Chúc tất cả thành công và xin chào tạm biệt.
 5. 04-04-2008, 03:06 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 04-04-2008, 03:06 PM
  Bài viết: 57
  NguyênMinh is offline
  #5

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Tiếp

  Câu 13 hân tích và liên hệ thực tiễn các hình thức hoạt động và phương thức viện trợ của tổ chức Phi chính phủ ( PCP) nước ngoài ( NN) tại VN

  *Hình thức hoạt động : tổ chức PCP NN hoạt động tại VN bằng 2 hình thức cơ bản sau:
  +Quỹ văn hóa xã hội: đây là 1 loại hình tổ chức xây dựng thường không trực tiếp công khai các dự án viện trợ nhân đạo hoặc các dự án phát triển mà chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc thượng tầng về chính trị, văn hóa, giáo dục ,thúc đẩy các cải cách về thể chế và đào tạo phát triển con người, thúc đẩy tư nhân hóa
  Ví dụ: Như hiện nay có các dự án hành chính về cải cách và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính
  +Các tổ chức từ thiện tôn giáo : Các tổ chức từ thiện tôn giáo này ra đời rất sớm và thường gắn với công việc truyền giáo, cải giáo các tổ chức này tuy chỉ chiếm chừng 1/3 số tổ chức PCP đang họat động ở VN nhng có thể mạnh đứng sau nên đã gây không ít khó khăn cho việc quản lý hoạt động của nó
  -Trên thực tế ở VN có rất nhiều tổ chức tôn giáo hoạt động như hội tin lành, hội thiên chúa giáo... với mục đích nhân đạo, họ đồng thời truyền giáo và cũng có một số trờng hợp lợi dụng việc truyền giáo gây khó cho việc quản lý NN đặc biệt là lợi dụng để chống phá chế độ và đất nước
  *Phương thức viện trợ : bao gồm các dự án như dự án phát triển nông thôn trên quy mô huyện hay cụm xã ,mục tiêu chung của các dự án này là giải quyết đồng bộ các khó khăn KT-XH giúp các khu vực đó phát triển bền vững sau khi các tổ chức đó ngừng tài trợ, những dự án thường kéo dài 3-5 năm hay 8năm
  -Trên thực tế thì có rất nhiều tổ chức PCP tài trợ cho các vùng nông thôn VN,đặc biệt là các dự án xóa đói giảm nghèo cung cấp nước sạch hay dự án xóa bỏ cây thuốc phiện, ở dự án này có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
  +Dự án chuyên ngành mang tính cộng đồng đơn vị hay ở cụm xã : các dự án chuyên ngành này thường tập trung vào các vấn đề như y tế, mà cụ thể là chăm sóc sức khỏe ban đầu ,chống suy dinh dưỡng ,cung cấp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện huyện hay trạm y tế xã,chú ý tới vấn đề y tế cộng đồng
  -Tại VN đã triển khai hàng loạt các dự án có hiệu quả , đặc biệt là việc chăm sóc trẻ em và y tế cộng đồng
  +Dự án giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động là một mục tiêu hết sức được coi trọng , còn dự án dạy nghề ,thường được thực hiện tại các đô thị, nơi dân cư đông đúc ,có nhiều thanh niên không có công ăn việc làm, thu nhập thấp, người khuyết tật, mục tiêu của dự án là trang bị kiến thức về một nghề nghiệp nhất định để có việc làm và tăng thu nhập.
  +Các sự án cho vay vốn quay công, dự án này đang được nhiều tổ chức phi chính phủ thực hiện vì với một số không lớn mà có thể giúp được nhiều người nghèo trong thời gian dài
  +Dự án sản xuất hàng hóa: nguyên tắc chung là tiếp cận thị trường bỏ vốn ra đào tạo ,dùng nguyên liệu và lao động tại chỗ để sản xuất hàng hóa ,tạo điều kiện để bán hàng.
  +Dự án phát triển các doanh nghiệp: mục đích là hỗ trợ cho lĩnh vực hỗ trợ vốn cho thanh niên, kể cả người nghèo không có việc làm, thiếu vốn , vốn nhỏ ,thiếu kinh nghiệm kinh doanh và vốn lớn để mở rộng sản xuất.
  +Việc quyên góp vật chất , thưòng là trang thiết bị y tế thuốc chữa bênh , đồ chơi trẻ em ,việc làm này là để khắc phục tình trạng thiếu thốn dụng cụ y tế , thuốc chữa bệnh ,lương thực thực phẩm cho nhưng người thiếu và vùng bị thiên tai lũ lụt.
  +Tăng cường năng lực : đây là dự án ngằm giúp các cơ tổ chức cảu VN tăng cường khả năng tổ chức quản lý điều hành và phát triển
  -Người tình nguyện những người được tổ chức của mình tuyển chọn để sang Việt Nam giúp đỡ Việt Nam ,hoạt động tại Việt Nam

  Câu 15: Phân tích hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế từ thiện ,nhân đạo.
  Ngay từ những ngày đều hoạt động tại Việt Nam thì các tổ chức phi chính phủ đã đạt dược rất nhiều kết quả tốt đẹp, họ đã giúp đỡ rất nhiều cho xã hội Việt Nam thông qua các hoạt động từ thiện,nhân đạo và y tế cụ thể trong các lĩnh vực
  +Y tế: Các tổ chức phi chính phủ NN tại Việt Nam hoạt động rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực liên quan tới y tế , ở nhiều cấp khác nhau hay ở nhiều địa phương khác nhau,các tổ chức này tham gia từ việc chăm sóc người già cả neo đơn ,trẻ em khuyết tật ,tài trợ cho các chương trình chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, hay là việc cấp phát thuốc miễn phí cho các đồng bào dân tộc ,hay tổ chức các hoạt động chương trình phẫu thuật mắt , thay thủy tinh cho người già miễn phí hoặc có một số tổ chức tiễn hành phẫu thuật cho trẻ em bị hở hàm ếch, đây là những hoạt động hết sức thiết thực vì có ý nghĩa đối với xã hội Việt Nam .Ngoài ra các tổ chức phi chính phủ còn cung cấp ,viện trợ các trong thiết bị y tế hiện đại,cho các bệnh viện và cơ sở y tế để giúp các nơi này nâng cao trình độ khám chữa bệnh chữa bệnh cho nhân đạo.
  +Hoạt động từ thiện nhân đạo: đây là một hoạt động cơ bản của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam ,tất cả các hoạt động khác như y tế ,giáo dục đều mang bản chất nhân đạo và từ thiện ở lĩnh vực họat động này thì các tổ chức phi chính phủ tập trung vào các cuộc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho các vùng khó khăn, gặp thiên tai lũ lụt trong tài trợ cho các cô nhi viên, làng trẻ sos giúp đỡ những trẻ em lang thang cơ nhỡ, người già không có nơi nương tựa, hay tổ chức các dự án phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo. ở Việt Nam thì có nhiều tổ chức hoạt động về việc này mà điển hình là hội chữ thập đỏ quốc tế , tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế , ủng hộ từ thiện của nhà thờ thiên chúa giáo hay đạo tin lành, các hoạt động này đã và đang góp phần lớn vào để giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam

  Câu 16:
  Phân tích và liên hệ thực tiễn về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.

  Giáo dục và đào tạo đã dược Nhà Nước Việt Nam xác định là quốc tế xã hội của đất nước , vì vậy Nhà Nước ta không chú xã hội hòa cộng tài giáo dục,mà còn kêu gọi, tạo mọi điều kiện thuận lội cho các tổ chức phi chính phủ đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ Nhà N ước tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với tốc độ phát triển khoa học, trí thức của các quốc gia trên thế giới, vì vậy trong thập kỷ qua Việt Nam đã mở rộng và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để thực hiện các chương trình giáo dục cho mọi người. Mà gần đây là các chương trình giáo dục cho trẻ em khuyết tật của tổ chức Kommitlee Twee, giúp đỡ các đối tượng này có khả năng hòa nhập vào cộng đồng, và có ích ,cho xã hội và hàng loạt các dự án giáo dục của tổ chức Oxphan của Anh của Ice Land tại nhiều tỉnh,thành phố đã tạo ra rất nhiều hiệu quả tốt cho công tác giáo dục.
  -Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam đa dạng , ở mọi loại hình từ đào tạo trí thức nâng cao,chuyển sâu cho tới các sự án dậy nghề ,các dự án phát triển và đào tạo nguồn nhân lực của các tổ chức nói chung và cho tổ chức hành chính nói riêng. Các tổ chức phi chính phủ này hoạt động ở mọi cấp hoạc từ giáo dục tiều học của tổ chức Oxpham của Anh ,tổ chức trẻ em và phát triển của Pháp, dự án dậy song ngữ của Pháp đến bậc trung học cho dự án VIE/1997 của Hà Lan
  -Về phương thức hoạt động họ áp dụng nhiều biện pháp như trực tiếp giảng dạy trao đổi kiến thức đào tạo chuyên gia giúp Việt Nam hay cung cấp tài trợ các cơ sở kỹ thụât cho ngành giáo dục nhưng đặc biệt các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước lại rất quan tâm và chú trọng tới các chương trình giáo dục hòa nhập cộng đồng.

  Câu 17: Phân tích sự cần thiết và nguyên tắc quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính phủ.

  *Phân tích nguyên tắc: Trong việc quản lý Nhà Nước về các tổ chức phi chính phủ phải luôn luôn tuân theo các quy tắc như sau:
  -Nhà Nước quản lý xã hội bằng pháp luật , bảo đảm bảo vệ tự do, quyền lợi ích hợp pháp của công dân , giữ gìn kỳ cương xã hội , và sử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật, đây là một nguyên tắc mà nó dựa trên những nguyên tắc cơ bản của quản lý Nhà Nước đó là các nguyên tắc tập trung dân chủ và pháp chế XHCN vì mọi lĩnh vực quản lý Nhà Nước nói riêng đến phải dựa trên sự quản lý chung:
  -Bảo đảm mở rộng các hình thức tổ chức và nội dung hoạt động phi chính phủ vì lợi ích xã hội, Nhà Nước và các thành viên của tổ chức phi chính phủ , nguyên tắc này là để đảm bảo hài hòa lợi ích của cá nhân, tập thể và xã hội
  -Bảo đảm và phát huy tính tự chủ, tự quản, của tổ chức phi chính phủ trong khuôn khổ pháp luật, nghĩa là Nhà Nước không can thiệp sâu vào nội bộ của các tổ chức mà để họ tự giải quyết các vấn đề của mình miễn sao họ tuân thủ đúng pháp luật của Nhà Nước.
  -Nhà Nước tổ chức quản lý các tổ chức phi chính phủ theo luật định, quyền lực quản lý của Nhà Nước là thống nhất , có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà Nước các cấp chính quyền về việc quản lý các tổ chức này

  *Sự cấn thiết phải quản lý các tổ chức phi chính phủ
  -Trước hết là nó xuất phất từ nhiệm vụ của quản lý Nhà Nước nói chung vì không chỉ lĩnh vực này Nhà Nước mới quản lý mà tất cả các lĩnh vực Nhà Nước đến phải quản lý và tổ chức phi chính phủ không nằm ngoài nhiệm vụ của Nhà Nước
  -Hơn nữa cùng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,chúng ta đang phấn đấu xây dựng Nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ,Nhà Nước của nhân dân ,do nhân dân và vì nhân dân Nhà Nước tăng cường quản lý các mặt xã hội đây là một nhiệm vụ tất yếu của Nhà Nước
  -Mặt khác sự cần thiết quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính phủ còn là vì các tổ chức này đều do nhân dân tự nguyện lập ra để hoạt động vì các mục đích khác nhau do đó Nhà Nước cần quản lý để đảm bảo rằng các tổ chức này hoạt động đúng khuôn khổ của pháp luật, không lợi dụng các tổ chức này để chống phá Nhà Nước
  Nhà Nước quản lý các tổ chức phi chính phủ để khuyến khích , tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức này đóng góp cho xã hội chia sẻ gánh nặng với Nhà Nước trong phát triển xã hội bên cạnh đó các tổ chức phi chính phủ còn có vai trò là nơi giáo dục ý thức dân chủ ,năng lực thực hiện dân chủ là cơ sở xã hội đẻ đảm bảo sự lãnh đạo ,của Đảng và Nhà Nước do đó Nhà Nước cần quản lý tránh việc đi chệch hướng dân chủ.

  Nói tóm lại vấn đề quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính phủ là hết sức cần thiết đó là ban hành khung pháp lý tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ ra đời hoạt động đúng pháp luật xây dựng các chính sách để các cơ quan Nhà Nước tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động và kiểm trea việc tuân thủ pháp luật

  Câu 18:
  Phân tích và liên hệ thực tiễn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam trong lĩnh vực Nhà Nước và phát triển nông thôn
  Việt Nam là một quốc gia đang phát triển do vậy có tới 80% dân số sống ở các vùng nông thôn vì vậy đây là nơi cần nhiều sự quan tâm giúp đỡ và đầu tư nhiều nhất hơn nữa những năm gần đây các tổ chức phi chính phủ đã chủyên hướng hoạt động từ khu vực thành thị sang các vung nông thôn miền núi để giúp các khu vực này bắt kịp với khu vực thành thị , và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên hai lĩnh vực chủ yếu sau:

  * Phát triển nông thôn tổng hợp các tổ chức phi chính phủ đã và đang triển khai hàng loạt và dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn như cung cấp nước sạch cho nhân dân ở đây ,việc này không chỉ có các tổ chức phi chính phủ thực hiện mà điển hình nhất là tổ chức UNICEF của liên hợp quốc đã thực hiện hết sức cớ hiêụ quả tạo ra 40% dân cư nông thôn được dùng nước sạch bên cạnh đó là triển khai các chương trình y tế như chăm sóc sức khỏe trẻ em , tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân , tài trợ cho các dự án giáo dục của các vùng này , đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ còn quan tâm tới vấn đề vệ sinh và mội trường của vùng nông thôn đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
  -Ở lĩnh vực này do là phát triển nông thôn tổng hợp do đó các tổ chức phi chính phủ đã lấy ghép các chương trình vào nhau đẻ tăng thêm hiệu quả cảu công tác này
  * Hoạt động tín dụng đây là một hoạt động năng dộng nhất của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại các vùng nông thôn, hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đều coi tín dụng và tiết kiệm là một phương tiện thông dụng để tăng thu nhập, một số ít coi đây là sự bảo vệ thu nhập cho người nghèo.
  -Các dự án tín dụng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường tập trung vào giải quyết vốn vay cho người nghèo, đồng thời lồng ghép các mục đích khác như trao quyền tăng thu nhập thu hẹp khoảng cách giữa dân giầu và người nghèo đây là một biện pháp tốt tạo cơ hội cho vùng nông thôn vươn lên phát triển.

  Câu 19: Phân tích phương pháp hoàn thiện các tổ chức phi chính phủ của nước ta
  Sự hình thành và phát triển của tổ chức nhân dân nói chung và các tổ chức phi chính phủ nói riêng đã trở thành một tất yếu của đất nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, hơn nữa các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam đã hoạt động khá hiệu quả, nhưng để tạo điều kiện , hoàn thiện cho các tổ chức này góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước cầu hoàn thiện chúng theo phương hướng sau:
  +Nhà Nước cần nhanh chóng có chủ trương và chỉ đạo việc nghiên cứu một cách cơ bản về vấn đề xã hội dân sự nói chung và tổ chức phi chính phủ nói riêng trên cả mặt lý luận và thực tiễn
  + Nhà Nước tổ chức điều tra , phân tích đánh giá đầy đủ thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong nước qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực trạng hoạt động của các tổ chức để từ đó điều chính việc quản lý và hướng các tổ chức này sao cho chúng hoạt động có hiệu quả hơn
  + Nhanh chóng hình thành khung pháp lý và tổ chức họat động quản lý các tổ chức phi chính phủ trong nước cho phù hợp với giai đoạn mới và tạo cơ sở hành lang pháp lý và cho hoạt động và sự quản lý tổ chức phi chính phủ vì thực tế hiện nay chúng ta chưa có một hệ thống các văn bản pháp luật để điều chỉnh vấn đề này mà sự quản lý Nhà Nước chỉ dựa trên một vài chủ trương và các văn bản dưới luật.
  + Nâng cao năng lực của công chức quản lý xã hội nói chung và quản lý tổ chức phi chính phủ nói riêng, điều này là phương hướng cần thiết và thiết thực vì có như vậy thì mới nâng cao được chất lượng quản lý vì có con người là trung tâm của mọi vấn đề khi con người có trình độ thì sẽ quản lý tốt.
  + Tăng cường học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các tổ chức phi chính phủ các nước đây là một xu hướng đang được thực hiện rất nhiều.
  + Xây dựng và ban hành các chính sách , các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức phi chính phủ trong nước để giúp cho việc sớm hình thành một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh
  + Tổ chức phổ biến pháp luật , chính sách, văn bản pháp luật về tổ chức phi chính phủ trong nước tăng cường công tác quản lý Nhà Nước đối với tổ chức phi chính phủ trong nước để đảm bảo rằng mọi cá nhân , tổ chức phi chính phủ đều nắm vững pháp luật về lĩnh vực mình hoạt động.

  Câu 20: Phân tích quá trình hình thành và hình thức hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ta.

  * Quá trình hình thành: những tổ chức phi chính phủ và những hoạt động phi chính phủ đầu tiên của nước ta là bắt đầu từ những hoạt động nhân đạo và phương thức chính của hoạt động này là lập ra các quỹ tại các địa phương, các hội để giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn.
  Sau cách mạng tháng Tám Việt Nam dân chủ công hòa ra đời là mốc đánh dấu cho sự ra đời và phát triển của các tổ chức như chính phủ.
  - Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam được hình thành,tồn tại và phát triển gắn liền với quá trình đấu tranh dựng nước , giữ nước,xây dựng ổn định và phát triển của dân tộc Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử.
  - Trong thời kỳ phong kiến Nhà Nước phong kiến Việt Nam còn nhiều hạn chế về ý thức hệ giải cấp nhưng cũng đã rất quan tâm đến tổ chức phi chính phủ đặc biệt là hoạt động nhân đạo , từ thiện như quỹ ruộng thóc ,nghĩa điển để giúp đỡ những người quả phụ và trẻ em mồ côi , nghèo khó.
  - Thời kỳ thực dân phong kiến: tổ chức phi chính phủ của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn phong phú hơn hoạt động từ thiện nhân đạo phát triển mạnh và dưới nhiều hình thức.
  - Thời kỳ cách mạng tháng Tám/1945 cho đến nay
  Cách mạng tháng 8 thành công Nhà Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đánh dấu một bước phát triển của tổ chức phi chính phủ ở nước ta , từ 1975 thì hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và hoạt động mạnh mẽ và có sự hợp tác quốc tế ,từ những năm đổi mới là tổ chức phi chính phủ có sự phát triển vượt bậc,về nội dung thì toàn diện hơn hình thức thì đa dạng phong phú hơn lúc này các tổ chức phi chính phủ mang tính nghề nghiệp đặc trưng đã xuất hiện
  - Ngày nay Việt Nam đang chuyển sang một thời kỳ mới thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa do đo đẩy mạnh các tổ chức phi chính phủ họat dộng mạnh mẽ và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là tất yếu khách quan.
  * Các hình thức hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam của chúng ta hiện nay.
  - Hội: tính đến nay ở nước ta có hàng 100 hội hoạt động trên toàn quốc
  - Ở phạm vi địa phương là khoảng 1400 hội là các tỉnh thành phố thuộc trung ương.
  * Cơ cấu tổ chức của hội:
  - Hội có phạm vi hoạt động toàn quốc do nhu cầu
  - Phối hợp hoạt động chuyên ngành như hộ liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam , liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam
  - Hội có phạm vi tại các tỉnh ,thành phố:
  * Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các hội :
  đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải, tự thu
  - Đại hội toàn thể hoặc đại biều là cơ quan quyền lực cao nhất
  - Đại hội bầu ra ban chấp hành ,ban chấp hành bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch , ủy viên thường vụ
  * Hình thức hoạt động thì tùy theo tổ chức mà có từng hình thức khác nhau
  - Tổ chức của hội rất đa dạng tổ chức theo 4 cấp nhưng có hội chỉ tổ chức ở 2 cấp trung ương và tỉnh có hội cứ có ở trung ương và cơ sở.

  Câu 21: Phân tích hoạt động của các tổ chức hội có phạm vi hoạt động toàn quốc và có phạm vi tỉnh, thành phố
  Trước hết cần hiểu là tổ chức tự nguyện của quân chúng, là tập hợp đông đảo của những người cùng ngành nghề hoặc cùng giới, cùng sở thích họ cùng góp ý kiến, sức lực và hành động một cách thường xuyên để đạt được mục đích nào đó mà không trái pháp luật lợi ích của Nhà Nước.
  * Các hội có phạm vi hoạt động toàn quốc xuất hiện ngày càng dông đảo ở khắp mọi lĩnh vực khác nhau có được xu hướng này là do ngày nay nhu cầu phối hợp hoạt động duyên ngành, hiện nay chỉ còn một số ít Hội là hoạt động độc lập, mà không nằm trong môt liên hiệp nào các hội này có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn do không có sự trợ giúp của hội khác, Mặt khác xu hướng liên kết các hội cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực hoạt động trên phạm vi toàn quốc đã tự nguyện thành lậpnêu liên hiệp hoặc cùng tập hợp thành tổng đội trên thực tế ở Việt Nam có rất nhiều tổ chức phi chính phủ như vậy hoạt động mà cụ thể là liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, tổ chức này là do các nhà khoa học , kỹ thuật cùng liên kết đứng ra thành lập và hoạt động ,tổ chức này được chính phủ công nhận quy nghị định 35/HĐBT ngày 28/02/92 tổ chức này hoạt động chủ yếu với mục đích nghiên cứu phát triển công nghệ , ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất , tư vấn đào tạo ,nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật khoa học công nghệ
  - Liên hiệp các hội văn học ,nghệ thuật Việt Nam liện hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam , ủy ban Olympic, hội học sinh ,sinh viên, Hội chữ thập đỏ , Hội người mù, đều là các hội có phạm vi hoạt động trong toàn quốc
  * Các hội có phạm vi hoạt động trong các tỉnh ,thành phố những năm gần đây với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ,nhiều tổ chức kinh tế cùng ngành nghề có nhu cầu liên kết tập hợp lại thành hiệp hội và tới nay có nhiều hiệp hội có phạm vị chỉ hoạt dộng ở các tỉnh thành riêng lẻ. Các Hội này có chức năng phối hợp hoạt động chung ,bảo vệ quyền lợi các thành viên tham gia hiệp hội ,loài hình này phát triển rất nhanh nhu cầu thành lập lớn và đến nay hầu hết các tỉnh thành đều có loại hình tổ chức này. Ví dụ như Hội khuyến học, Hội cây cảnh…

  Câu 22: Phân tích tác động của tổ chức phi chính phủ Nhà Nước đối với nhóm mục tiêu trực tiếp của nước ta.
  Từ khi hoạt động tại Việt Nam thì các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có rất nhiều thành tựu ,giúp đỡ Việt Nam rất nhiều vấn đề ,giải quyết được nhiều cái khó khăn đặc biệt là tổ chức này tác động hết sức tích cực tới các nhóm mục tiêu trực tiếp của nước ta, mà cụ thể là :
  + Những người nghèo: các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã mang lại cho người nghèo ở Việt Nam rất nhiều lợi ích như họ thay đổi cách sản xuất cũ lạc hậu của một số vùng một số người dân tộc, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất như nuôi bò sữa, thay đổỉ có các cây trồng vật nuôi, giúp người nghèo tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cải thiện phân nào mức sống, điều kiện lao động thông qua các chương trình tài trợ và dự ằnt các hoạt động tích cực trên ,có hiệu quả ngày càng cao thì đã tạo thu thập, giảm nợ, họ có nhiều điều kiện để tiếp cận với y tế, giáo dục, văn hóa, các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước này đã cùng với chính phủ Việt Nam giúp đỡ người nghèo làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh nhất thế giới tuy vậy các tổ chức phi chính phủ nước ngoài này chỉ mới giúp đỡ được một bộ phân hộ nghèo thôi, trong thời gian gần tới cầu khuyến khích và kêu gọi các tổ chức trợ giúp hơn nữa cho các nhóm người nghèo.
  + Các nhóm phụ nữ: thì tổ chức phi chính phủ nước ngoài lại càng có một số ảnh hưởng tích cực như họ đấu tranh tăng thêm quyền cho phụ nữ, nâng cao vai trò, ý thế của người phụ nữ trong cộng đồng, xã hội, tạo nên sự thay đổi về phân công lao động trong xã hội, gia đình,cải thiện đời sống vật chất và tình thần cho phụ nữ gia đình và con cái họ
  - Hiện nay các tổ chức phi chính phủ hầu hết đều có mục tiêu nâng cao bình đẳng giới nhưng vẫn còn một số quan điểm chưa toàn các dự án chỉ mang tính hình thức. Nhưng thực tế ở Việt Nam thì vị thế cảu phụ nữ đã được nâng cao rât nhiều, phụ nữ đã đang và sẽ tham gia vào các lĩnh vực mà trước đây họ thích tham gia,Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ nữ đại biều quốc hội lớn nhất Đông Nam Á và họ ngày càng vì nhiều cơ hội để thăng tiến.
  + Các nhóm dân tộc thiểu số: đây cũng là một mục tiêu quan trọng trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và hiệu quả đạt được là đã phần nào thay đổi cách sống của một số cộng đồng người dân tộc, Các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho họ phát triển các ngành nghề truyền thống như xây dựng vườn thuốc dân tộc, làm thay đổi các tập quán canh tác cũ như hạn chế vệc đốt rừng làm nương rẫy.
  - Làm tăng sự tham gia của người dân tộc vào các họat động chung của công đồng , đặc biệt là các phụ nữ dân tộc .Những dự án của tổ chức phi chính phủ tiến hành ở những vùng sâu vùng xa hoặc nợi có ít các chưong trình của chính phủ , đã làm giảm sự cách biệt của những cộng đồng dân tộc thiểu số
  - Các chương trình về sức khỏe như đào tạo cán bộ y tế chương trình nước sạch, xóa mù chữ, đã có hướng ứng tích cực đến cộng đồng người dân tộc thiểu số.
  +Người bị khuyết tật :mặc dù nhóm người này không phải là mục đích hoạt động chính nhưng nó vẫn quan tâm phần nào, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn tài trợ ,vẫn tổ chức các diễn đàn về người khuyết tật nhằm thúc đẩy sự hợp tác phối hợp với các chương trình của chính phủ để giúp đỡ người khuyết tật
  + Người cao tuổi: Hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực người cao tuổi hầu hết tập trung vào giúp đỡ về nhà ở, lương thực, thuốc chữa bệnh,và chống lão hoá.
  + Các nhóm dễ bị tổn thương khác cũng được tổ chức phi chính phủ quan tâm, như việc phục hồi người phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội .

  Câu 23 : Phân tích hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tác động đến các chương trình chính sách của chính phủ
  + Sự hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước tại Việt Nam ngoài việc tác động tới các mục tiêu trực tiếp còn tác động tới các chương trình và chính sách của chính phủ mà đầu tiên là tác động đều cách tiếp cận các chương trình của chính phủ ,mà nhìn chung các tác động này đều mang tính tích cực mà cụ thể là:
  - Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thì hoạt động của tổ chức phi chính phủ đã tác động khuyến nông khuyến lâm tín dụng quản lý dịch vụ tổng hợp ,phát triển nông sản nghiệp hợp đồng giao đất ,giao rừng
  - Hoạt động tín dụng cảu các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước trong những đầu năm 1990 đã mở rộng 1 số mô hình được sử dụng trong các dự án thí điểm của hội phụ nữ như vay theo nhóm ,huy động tiết kiệm từ dân nghèo, cho vay lãi xuất thấp. dài hạn…và chính phủ cũng đã áp dụng mô hình này giúp người nghèo.
  - Hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thì các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước đã đưa ra một số cách làm mới về phòng chống HIV/AIDS và đã có hiệu quả là giảm tác động của đại dịch này tới nước ta ,một số tổ chức phi chính phủ Nhà Nước như SCK của Anh đã tạo một mô hình mới qua việc xây dựng một mạng lưới giáo dục nên ở cộng đồng để sau này giúp xây dựng nền tảng ban đầu cho quân chủ triển khai các chương trình của mình.
  - Trong hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng ,thì ngoài PHAO là tổ chức trực thuộc liên hợp quốc cái có tổ chức SCPH/us đã có những đóng góp quan trọng cho các chương trình về phòng chống suy dinh dưỡng của chính phủ
  - Trong lĩnh vực giáo dục: hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Nhà Nước đã đưa ra những thông tin mới nhất về đào tạo đã làm thay đổi không chỉ ở công đồng mà còn ở nhiều cấp quản lý khác, do vậy đã tạo nên cách làm việc hiệu qủa.
  + Tác động đến cán bộ công chức của chính phủ: đó là việc các cán bộ của Việt Nam được nâng cao trình độ, chuyên môn, năng lực quản lý tiếp thu nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các chuyên gia nước ngoài . Ngoài ra các tổ chức phi chính phủ còn có các dự án, chương trình đào tạo nâng cao cho cán bộ của Việt Nam, giúp đội ngũ cán bộ này tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý cao.
  - Sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã giúp cho cán bộ địa phương nâng cao khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện,quản lý giám sát các tổ chức và cán bộ của Việt Nam đã áp dụng những kiến thức này với các dự án có nguồn tài trợ khác.
  - Và hoạt động của tổ chức phi chính phủ về xảy dựng năng lực của đối tác đã ảnh hưởng tới các phương pháp đào tạo cán bộ của nước ta
  + Tác động đến hoạch định chính sách soạn thảo các văn bản luật
  - Trong quá trình làm việc với các tổ chức phi chính phủ một đội ngũ không nhỏ cán bộ, công chức nước ta nâng cao được năng lực trong việc hoạch định chính sách, nâng cao năng lực soạn thảo văn bản dưới luật sự tham gia hay các yếu tố có sự liên quan tới các tổ chức phi chính phủ trong khi hoạch định chính sách , soạn thảo một văn bản dưới luật sẽ làm cho tính khả thi cao và không chồng chéo. Nhìn chung,Việt Nam đã có quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài từ lâu trên nhiều lĩnh vực như cứu trợ thiên tai giúp đỡ người tàn tật, viện trợ y tế, trao đổi văn hóa khoa học.Và trong công cuộc đởi mới đất nước hiện nay, chính sách đối ngoại rộng mở của chúng ta đã thu hút ngày càng nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các quan hệ và viện trợ của các tổ chức đó ngày càng đi sâu, và việc này có ở hầu hết các tỉnh và thành phố, đặc biệt là các vùng trung du và miền núi, các vùng dân tộc ít người đều có các dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Và mặc dù kết quả của các dự án này là khiêm tốn nhưng sự hiện diện của các tổ chức này là hết sức có ý nghĩa đối với đất nước Việt Nam

  Câu 24: Phân tích tính chất và ý nghĩa của hoạt động của tổ chức quỹ ‘

  Bất kỳ một tổ chức phi chính phủ nước ngoài hay Việt Nam, muốn hoạt động có hiệu quả hoặc có ý định tham gia một sự án hay một chương trình nào có thì họ đều phải lập ra một quỹ để trang trải cho các hoạt động của mình
  Quỹ này về bản chất nó là các nguồn đóng góp cảu các hội viên, nguồn tài trợ từ các tổ chức kinh tế, các chính phủ, người hảo tâm hay lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh cảu tổ chức phi chính phủ để làm nhân đạo, từ thiện khuyến khích phát triển văn hóa, thể thao, khoa học xã hội, y tế … hay chỉ để cho tổ chức tự trang trải các hoạt động của mình như trả lương cho nhân viên và các khỏan khác.
  Mặc dù quỹ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhưng hiện nay số lượng quỹ không nhiều do thiếu nguồn vốn tài trợ, các quỹ này có ý nghĩa hết sức to lớn nó là sức mạnh tài chính cho các hoạt động cảu các tổ chức phi chính phủ vì sẽ không tiến hành được các dứ án hay chương trình nếu thiều tiền, và vì nó liên quan tới vấn đề tài chính nên nó có cơ chế quản lý hết sức chặt chẽ đó là mỗi quỹ có Hội đồng quản lý quỹ, Hội đồng này do những người sáng lập cử ra trong số các sáng lập viên ,và quỹ này có ban kiểm soát quỹ để giám sát các hoạt động của quỹ.

  Câu 25 : Phân tích và liên hệ thực tiễn về hoạt động và tổ chức phi chính phủ nước ta tham gia vào việc bảo vệ môi trường, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức, đào tạo nâng coa dân trí, đưa tiến bộ khoa học chủ nghĩa vào thực tiễn, hợp tác quốc tế xóa đói giảm nghèo.
  * Phổ biến kiến thức đào tạo nâng cao dân trí, thực hiện chính sách xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao.. của chính phủ theo nghị định 73, thì các tổ chức phi chính phủ của nước ta tùy theo đặc điểm tình hình khả năng của từng tổ chức để tiến hành các hoạt động như:
  - Mở các trường đại học, trung học, phổ thông để đào tạo học sinh sinh viên, loại hình các trường dân lập như thế nay ở nước ta hiện nay có rất nhiều và nó giúp ngành giáo dục một phần rất lớn vào việc đào tạo đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông và bậc đại học.
  - Mở hàng ngàn các lớp học bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, nghiệp vụ tin học, ngoại ngữ cho hội viên và dân tham gia, loại hình này trên thực tế có rất nhiều đặc biệt là ở các tổ chức phi chính phủ chuyên mộ
  - Trong lĩnh vực phổ biến kiến thức thì đã có rất nhiều tổ chức phi chính phủ thành lập nên cơ quan ngôn luận của mình như các tờ báo, tạp chí để thông tin cho hội viên và cả công chúng về chuyên môn nghiệp vụ, các công nghệ mới như tạp chí thế giới vi tính của hội tin học Việt Nam, báo sinh viên của hội sinh viên, báo văn nghệ của hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
  - Thành lập các quỹ hỗ trợ tài năng trẻ mở các cuộc thi quốc gia quốc tế, học bổng cho các tài năng trao thưởng cho các công trình sáng tạo và các giải quyết kỹ thuật tiên tiến.
  - Mở các lớp chuyên mộ cho hội viên nhằm nâng có nghiệp vụ sáng tác đối với các hội văn học nghệ thuật.
  - Tổ chức hội quốc tế trong nước để cho mọi người cùng tham gia vào các lĩnh vực mà họ quan tâm.
  * Đưa tiến bộ khoa học,công nghệ vòa thực tiễn nâng cao hiệu quả sản suất: đây cũng là một nội dung hoạt động hết sức quan trọng của các tổ chức phi chính phủ, và Nhà nước ta cũng rất khuyến khích vì nó giúp cho việc phát triển kinh tế xã hội của nước ta đặc biệt là nớ còn có ý nghĩa với các vùng sâu, xa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, và các tổ chức phi chính phủ tiến hành xây dựng các dự án như nâng cao năng lực cán bộ đại phương, xây dựng đề án tổng hợp phát triển xã nghèo, họat động tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và việc làm này có kết quả hết sức to lớn hàng loạt các giải pháp kỹ thuật, công nghệ đã được đưa vào áp dụng và đáp ứng rất tốt yêu cầu.
  - Tham gia bảo vệ mội trường: môi trường của Việt Nam đang bị xuống cấp nghiêm trọng vì vậy đây cũng là một nội dung quan trọng để các tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt độngvà trong những năm gần đây thì nhiệm vụ bảo vệ mội trường ngày càng được chú ý và nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực này được thành lập và các tổ chức này cùng với các cơ quan nhà nước phát động phong trào bảo vệ môi trường cho quần chúng và các hội viên của mình.
  - Các tổ chức phi chính phủ tiếp thu công nghệ bảo vệ môi trường triển khai vào thực tế xử lý nước thải ,công nghệ nước sạch ,công nghệ trồng rừng ngập mặn
  - Ở các đô thị lớn thì các tổ chức nhân dân tham gia rất nhiều đặc biệt là việc thu gọn rác thải,vệ sinh môi trường
  * Hoạt động hợp tác quốc tế: là một xu hướng tất yếu ngày hay, phải tăng cường hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế để kêu gọi sự đầu tư giúp đỡ các tổ chức nước ngoài trong việc này thì các hội hữu nghị đã hoạt động rất tốt, điều này sẽ giúp nhân dân ta và người dân các nước hiều nhau hơn xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, vân động đựơc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ cho các chương trình phát triển cảu Việt Nam, Hoặc tham gia các hội tổ chức phi chính phủ mang tính quốc tế, tham dự các cuộc hội thảo quốc tế nhằm giới thiệu thành tựu của Việt Nam với bạn bè thế giới
  * Hoạt động tư vấn phản biện: hoạt động tư vấn của các tổ chức phi chính phủ được chính phủ Việt Nam đánh giá cao
  Nhiều công trình khoa học cấp quốc gia, các chiến lược phát triển kinh tế xã hội này, phương hướng phát triển ngành đã được các tổ chức phi chính phủ làm tư vấn phản biện.
  Như chính phủ đã giao cho liên hiệp các hội khoa học kinh tế Việt Nam tư vấn phản biện thẩm định các dự án chuyên ngành như cầu Mỹ Thuận, quy hoạch tổng thể phát thanh truyền hình, đề án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất để án điện khí hóa các tỉnh thái nguyên, Quảng trị, Tây Ninh…
  - Hội khoa học kỹ thuật cơ khí Việt Nam đã được chính phủ chính thức giao cho làm tư vấn phản biện chiến lược phát triển cơ khí
  - Các tổ chức phi chính phủ than gia rất nhiệt tình trong việc góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Như có rất nhiều văn bản quản lý ngành được tổ chức phi chính phủ đóng góp ý kiến đó là luật tài nguyên, luật môi trường, luật khoáng sản…
  * Hoạt động xóa đói giảm nghèo.
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 16-05-2008 lúc 08:20 PM Lý do: Chính tả, trình bày,
  Chúc tất cả thành công và xin chào tạm biệt.
 6. 05-04-2008, 01:48 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 05-04-2008, 01:48 PM
  Bài viết: 60
  cnam_09 is offline
  #6

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Sao khó đọc quá vậy ta! Ai đó sữa giùm để iêm đọc được không?
  Sao Em mãi đi về phía không anh
  Anh hỏi Em có gì nơi đó
  Có nổi đau và bao nổi nhớ
  Về đi Em về lại bên anh


 7. 05-04-2008, 01:51 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 05-04-2008, 01:51 PM
  Bài viết: 60
  cnam_09 is offline
  #7

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Thanks Chucthanhcong nhiều lắm. Tài liệu này mình đang rất cần. Mong Ban tiếp tục đóng góp cho diễn đàn
  Sao Em mãi đi về phía không anh
  Anh hỏi Em có gì nơi đó
  Có nổi đau và bao nổi nhớ
  Về đi Em về lại bên anh


 8. 06-04-2008, 10:34 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 06-04-2008, 10:34 AM
  Bài viết: 57
  NguyênMinh is offline
  #8

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Trích Nguyên văn bởi cnam_09 View Post
  Sao khó đọc quá vậy ta! Ai đó sữa giùm để iêm đọc được không?
  Xin lỗi, nếu không nhầm thì đây là chữ Tiếng việt chứ có phải chữ tiếng Lào đâu ạ. Không lẻ tiếng Việt có dấu mà cũng không đọc đc thì em biết phải làm sao? Amen!
  Chúc tất cả thành công và xin chào tạm biệt.
 9. 09-04-2008, 02:51 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-04-2008, 02:51 PM
  Bài viết: 57
  NguyênMinh is offline
  #9

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Tôi thấy có nhìu bạn yêu cầu kiểu đề cương có trả lời thế này. Theo tôi thì không chỉ ở môn này, mà các bộ môn khác nữa: các bạn nên chịu khó đọc sách, vào các site mà Giảng viên chủ nhiệm môn đã cho các bạn những ngày đầu buổi học. Các bạn nên tự mình soạn đề cương ra giấy A4, như thế sẽ nhớ lâu hơn (Không thì ra khỏi phòng thi các bạn sẽ quên ngay, mà sau này đi làm quên cũng phải lấy sách ra đọc lại thôi, Hehe); Đồng thời tự mình soạn ra như thế thì sẽ chủ động với các cách thi hơn, thi viết hay thi vấn đáp đều ổn (Học viên thay đổi lịch thi và cách thi thường xuyên).
  Tôi post cho các bạn phần này hồi trước học có giữ được, các bạn vào download về ôn nhé, đây chủ yếu để thi viết:
  http://www.mediafire.com/?mmddxzgiitm

  Chúc các bạn thi tốt! Nếu cao điểm thì vác quà đến với hây hoặc alo cho tui đi uống rượu ốc với. Hehe.
  Chúc tất cả thành công và xin chào tạm biệt.
 10. 16-05-2008, 10:33 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 16-05-2008, 10:33 AM
  Bài viết: 4
  Kute_girl_NAPA is offline
  #10

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  còn theo tớ, tớ thấy các câu trả lời chưa được sâu lắm. mới chỉ ở mức độ chép trong giáo trình ra. Mà giáo trình cũng đã cũ, nhiều thông tin không chính xác. Hi vọng thi xong môn này tớ sẽ có những câu trả lời phù hợp hơn.
 11. 20-05-2008, 02:01 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-05-2008, 02:01 PM
  Bài viết: 1
  jennychu is offline
  #11

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  mình đang ôn thi môn nè, thấy mắc quá, hik, phần liên hệ thực tiễn có chỗ chưa cụ thể lắm
  cAch' dUy nhA^t' dE^? thAnh` cO^ng lA` hok bAo giO` thA^t' bAi.
 12. 20-05-2008, 03:00 PM
  Điều Hành Diễn đàn
  Bắt đầu vào 20-05-2008, 03:00 PM
  Bài viết: 2,108
  nguyenvuan is offline
  #12

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Trích Nguyên văn bởi Kute_girl_NAPA View Post
  còn theo tớ, tớ thấy các câu trả lời chưa được sâu lắm. mới chỉ ở mức độ chép trong giáo trình ra. Mà giáo trình cũng đã cũ, nhiều thông tin không chính xác. Hi vọng thi xong môn này tớ sẽ có những câu trả lời phù hợp hơn.
  Chào Kute_girl_NAPA, mong bạn nhanh chóng làm một topic cho Tổ chức Phi chính phủ nhá, năm sau là mình học cái đó rồi. Càng nhiều ví dụ thì tốt cho các bạn và tôi dễ hiểu. Thanks!
  Nothing
  E-mail: an.nguyen@055.vn
 13. 28-06-2008, 08:04 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-06-2008, 08:04 PM
  Bài viết: 1
  hunh minh ly is offline
  #13

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  Cho mình xin câu trả lời ngân cảu ngân hàng đề thi môn TCPCP
  Chỉnh sửa: nguyenvuan, 29-06-2008 lúc 05:29 PM
 14. 09-10-2008, 08:24 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-10-2008, 08:24 AM
  Bài viết: 1
  boybuon559 is offline
  #14

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  thanhks you! sssssssssssssssssssssss
 15. 28-10-2008, 07:48 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 28-10-2008, 07:48 AM
  Bài viết: 1
  ngocphuvh is offline
  #15

  Default Tài liệu về tổ chức Phi Chính phủ

  cám ơn bạn rất nhiều mình đang cần cái này quá
Trang 1/2 12 CuốiCuối

Tags:

None