X


Kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Hỏi về tổ chức, hệ thống bộ máy Nhà nước?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 07-05-2011, 06:33 PM
  Đã viết: 4 bài thảo luận
  bachdienthusinh is offline
  12950 lượt xem
  #1

  Question Hỏi về tổ chức, hệ thống bộ máy Nhà nước?

  Chào các bạn,
  Mình đang cần tài liệu: Những vấn đề cơ bản về hệ thống, tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam để ôn thi. Bạn nào có tài liệu trên vui lòng cho mình xin nhé. Xin cảm ơn!
  Email: anhoai2006@yahoo.com.vn
 2. 14-06-2011, 11:29 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 11:29 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #2

  Default Hỏi về tổ chức, hệ thống bộ máy Nhà nước?

  Hệ thống tổ chức hành chính nhà nước:
  1.Các khái niệm cơ bản:

  - Tổ chức:
  + Khái niệm : Tổ chức là khái niệm dùng để chỉ taaph hợp gồm hai người trở lên cùng làm việc với nhau theo những cách thức nhất định nhằm đạt được mục tiêu chung.
  + Đặc điểm của tổ chức:
  + - Tính mục tiêu.
  + - Nguyên tắc hoạt động chung.
  + - Có sự liên kết phối hợp trong hoạt động.
  + - Có nhiều người cùng làm việc với nhau.
  + - Có cơ cấu xác định.
  - Tổ chức nhà nước:
  + Khái niệm : Tổ chức nhà nước của một quốc gia là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan nhà nước có tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khác nhau có thể ở cấp liên bang, cấp bang; cấp trung ương hay địa phương. Nhưng có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một thể thống nhất vì được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc.
  + Ba loại công việc lớn của nhà nước :
  + - Làm luật.
  + - Thi hành luật.
  + - Xử lý các vi phạm pháp luật
  + Hình thành 3 nghành quyền :
  + - Lập pháp.
  + - Hành pháp.
  + - Tư pháp.
  - Cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương :
  + Chính phủ : Thủ tướng, các phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
  + Các cơ quan thuộc chính phủ đôc lập trong hoạt động trên một lĩnh vực chưa giao cho các bộ, cac cơ quan
  - Cơ quan hành chính nhà nước địa phương:
  + Chính quyền đị phương : gần dân hơn,tìm hiểu và thỏa mãn tốt hơn nhu cầu người dân.
  - Mục tiêu của tổ chức hành chính nhà nước:
  + Mục tiêu do nhà nước và các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên đặt ra.
  + Mục tiêu chung của các tổ chức hành chính nhà nước.
  + Thực hiện các chức năng cơ bản của quản lý hành chính nhà nước.
  + Định tính- định lượng.
  + Ý nghĩa xã hội.
  - Cách thức thành lập:
  + Cơ quan hành chính nhà nước đều do nhà nước thành lập : Không do ý muốn cá nhân; do nhu cầu của quản lý; theo một trình tự luật định.
  + Mỗi cơ quan là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
  - Vị trí pháp lý:
  + Được quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.
  + Tính tương đối ổn định của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước.
  + Vấn đề thành lập,sáp nhập,chia tách giải thể.
  - Quy mô hoạt động:
  + Tổ chức hành chính nhà nước là tổ chức có quy mô rộng lớn nhất của mỗi quốc gia.
  + Quy mô về :
  + - Số lượng cán bộ, công chức.
  + - Số lượng các phân hệ ( tổ chức, bộ phận) của hệ thống hành chính nhà nước.
  + - Chi tiêu công.
  + - Hoạt đông.
  + Một số yếu tố ràng buộc hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:
  + - chịu sự tác động của chính trị
  + - Chịu sự giám sát của :
  · Các cơ quan dân cử do cơ quan lập pháp,cơ quan đại diện của các cấp chính quyền địa phương.
  · Các nhóm lợi ích, các nhóm khách hàng.
  · Dư luận quần chúng,nhất là phương tiện thông tin đại chúng.
  · Cử tri.
  - Cơ quan hành chính nhà nước:
  + Khái niệm : cơ quan hành chính nhà nước là tổ chức tương đối độc lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện những chức năng nhiệm vụ quyền hạn nhất định của quản lý hành chính nhà nước.
  + Đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước:
  § Là tổ chức tương đối độc lập trong bộ máy hành chính nhà nước.
  § Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và chịu sự kiểm tra của cơ quan thành lập ra nó.
  § Có chức năng và thẩm quyền xác định.
  § Liên kết với nhau thành hệ thống thưc bậc nhằm thực hiện quyền hành pháp.
  § Sử dụng quyền lực nhà nước trong hoạt động.
  § Hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật.
  § Hoạt động được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước.

  2.Phân loại cơ quan hành chính nhà nước:

  - Phân loại theo lãnh thổ:
  + Các cơ quan hành chính nhà nước trung ương ( các bộ,cơ quan ngang bộ, tổng cục).
  + Các cơ quan ở trung ương kể cả cơ quan cao nhất có nhiệm vụ quản lý các nghành các lĩnh vực trọng phạm vi cả nước.
  + Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ( UBND và sở phòng, ban).
  - Phân theo thẩm quyền:
  + Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung:
  + - Là cơ quan có thẩm quyền quản lý mọi nghành mọi lĩnh vực mọi đối tượng trong phạm vi các đơn vị hành chính lãnh thổ.
  + - Gồm chính phủ và ủy ban nhân dân.
  + - Đặc điểm:
  Cán bộ lãnh đạo do bầu hoặc kết hợp giữa bầu và bổ nhiệm.
  Phương thức lãnh đạo kết hợp nguyên tắc tập thể lãnh đạo và chế độ thủ trưởng.
  Cán bộ lãnh đạo ký thay mặt tập thể hoặc theo thẩm quyền thủ trưởng trên các văn bản hành chính nhà nước.
  + Cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền riêng :
  + - Là cơ quan quản lý một số nghành , lĩnh vực
  + - Gồm có các bộ, các sở , phòng ban là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân.
  + - Đặc điểm :
  Cán bộ lãnh đạo do bổ nhiệm ( trừ bộ trường phải được quốc hội phê chuẩn).
  Phương thức lãnh đạo và ra quyết định theo chế độ thủ trưởng.
  Cán bộ lành đạo ký theo chế độ thủ trưởng trên van bản hành chính nhà nước.
  + Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng.
  + - Phạm vi tác động.
  + - Đối tượng điều chỉnh.
  + - Chủ thể hoạt động.
  + - Hình thành lãnh đạo.
  + - Ký văn bản.
  - Phân loại theo phương thức hoạt động:
  + Chế độ tập thể lãnh đạo:
  + - Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp.
  + - Là cơ quan hành chính có thẩm quyền chung.
  + - Giải quyết các công việc và quyết định các vấn đề quan trọng có liên quan đến nhiều lĩnh vực, cần có sự đóng góp của trí tuệ trong việc bàn bạc và giải quyết.
  + - Hình thức làm việc chủ yếu thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với mọi vấn đề cơ bản.
  + Chế độ thủ trưởng lãnh đạo:
  + - Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền riêng.
  + - Đứng đầu là thủ trưởng cơ quan như bộ trưởng, giám đốc sở, trưởng phòng, ban.
  + - Là người đại diện cho cơ quan ý chí của họ do sự uye nhiệm của pháp luật.
  + - Ký trực tiếp văn bản.
  + Chế độ kết hợp giữa thủ trưởng và tập thể lãnh đạo :
  + - Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp theo hiến pháp.
  + - Kết hợp cách làm việc giữa tập thể chính phủ,ủy ban nhân dân với việc tăng cường quyền hạn trách nhiệm của thủ tướng và chủ tịch ủy ban nhân dân.
  + - Tập thể thảo luận và quyết định theo đa số đối với các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.
  + - Thủ tướng chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân quyết định các vấn đề thuộc phạm vi chức trách của mình.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"
 3. 18-04-2012, 07:56 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 18-04-2012, 07:56 PM
  Bài viết: 3
  vananh1205 is offline
  #3

  Default Hỏi về tổ chức, hệ thống bộ máy Nhà nước?

  hệ thống nhà nước o nước ta hiện nay có khác gì so với nhà nước thoi kì phong kiến không ak?
 4. 18-04-2012, 10:33 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 18-04-2012, 10:33 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #4

  Default Hỏi về tổ chức, hệ thống bộ máy Nhà nước?

  Trích Nguyên văn bởi vananh1205 View Post
  hệ thống nhà nước o nước ta hiện nay có khác gì so với nhà nước thoi kì phong kiến không ak?

  Tất nhiên là phải khác rồi chứ bạn.
  Nhà nước phong kiến VN thì theo chính thể quân chủ tập quyền, do đó hình thành bộ máy nhà nước cũng như các quyền trong bộ máy nhà nước đó cũng rất khác so với hiện nay. NN phong kiến thì do vua đứng đầu nắm hết các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong khi NN hiện nay thì các quyền đó do 3 loại cơ quan nhà nước đảm nhận.

  Nếu nhìn ở góc độ bộ máy nhà nước ở địa phương thì cũng chỉ do một người đứng đầu địa phương đó nắm, chứ không có các loại cơ quan chuyên môn như bây giờ.

  Đó là những cái khác cơ bản, bạn có thể lấy các ví dụ khác chứng minh.
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN
 5. 20-04-2012, 10:58 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-04-2012, 10:58 PM
  Bài viết: 43
  bich.APA is offline
  #5

  Default Hỏi về tổ chức, hệ thống bộ máy Nhà nước?

  Nếu như thời kỳ phong kiến VN là chính thể quân chủ tập quyền, vậy thì một câu hỏi đặt ra là hiện tại thì VN theo hình thức chính thể gì vậy? theo như tìm hiểu thì VN dường như chưa theo một hình thức chính thể rõ ràng nào.
  DO : Chính thể là cách thức tổ chức và mối quan hệ giữa các cơ quan NN ở trung ương. Vi vậy về cơ bản VN có các đặc điểm của mô hình đại nghị( ta đối chiếu đặc điểm của mô hình này và những quy định trong Hiến pháp nước ta). thông thường thì các nước có đặc điểm của một mô hình nào đó nhưng không nhất thiết là tuân thủ toàn bộ cách tổ chức bộ máy theo mô hình đó.
  Còn việc VN nằm trong hệ thống các nước XHCN là một hệ thống riêng được hình thành trên cơ sở thành công của cách mạng tháng 10 Nga theo quan điểm của chủ nghĩa mác.

Tags:

None