X


Kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Kiểm soát nền hành chính Nhà nước, thực trạng và giải pháp?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 02-05-2011, 01:15 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  Muc_dong_92 is offline
  13078 lượt xem
  #1

  Question Kiểm soát nền hành chính Nhà nước, thực trạng và giải pháp?

  1 số vấn đề về kiểm soát nền hành chính nhà nước. Thực trạng hoạt động kiểm soát hành chính nhà nước và biện pháp hoàn thiện
 2. 02-05-2011, 05:08 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 02-05-2011, 05:08 PM
  Bài viết: 2
  lê mạnh hùng is offline
  #2

  Default Kiểm soát nền hành chính Nhà nước, thực trạng và giải pháp?

  mh dang can tai kieu ve kiem soat ve hanh chinh nha nuoc. day du ve cac van de, cam on nhiu nhe
 3. 09-05-2011, 11:38 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-05-2011, 11:38 PM
  Bài viết: 1
  hoadalatuthiep is offline
  #3

  Default Kiểm soát nền hành chính Nhà nước, thực trạng và giải pháp?

  nen hanh chinh cua nha nuoc ta hien nay do gap nhieu van de trong quan ly cua cac co quan,to chuc va thuc trang chu yeu hien nay va la van de nan giai do la:nan tham o o cac co quan,to chuc hanh chinh nha nuoa o cac dia phuong va quan ly trat tu o cac xa,phuong,thi tran con nhieu long leo,lam cho nguoi dan ngay cang mat niem tin vao nha nuoc cung nhu that vong khong biet keu ai,mat khac ccung do mot so phan tu lam ho nen hanh chinh va ke ca viec kiem soat cung gap kho khan trong quan ly.
  giai phap...
  --------------------
  Bổ sung bài viết...
  --------------------
  anh(chi) giai thich gium em tai sao nha nuoc ta lai kiem soat nen hanh chinh,nhung van xay ra nhung tinh trang khong hop y ccua nhan dan.
 4. 14-06-2011, 11:27 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 14-06-2011, 11:27 PM
  Bài viết: 2,112
  hoangtunapa90 is offline
  #4

  Default Kiểm soát nền hành chính Nhà nước, thực trạng và giải pháp?

  KiỂM SOÁT ĐỐI VỚI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC:
  I.Tổng quan kiểm soát đối với hành chính nhà nước:

  1.Khái niệm:

  - Kiểm soát:
  + Theo dõi xem xét đánh giá hoạt động.
  + Phát hiện sai lệch vi phạm.
  + Áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm tối thiểu hóa sai lệch vi phạm đảm bảo thực hiện mục tiêu.
  - Kiểm soát đối với hành chính nhà nước:
  + Khái niệm:
  Kiểm soát đối với hành chính nhà nước là loại hoạt động đặc biệt thuộc chức năng của nhà nước và xã hội nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước.
  + Đặc trưng:
  + - Kiểm soát là một chức năng quản lý hành chính nhà nước.
  + - Các cơ quan nhà nước và xã hội đều giám sát hành chính nhà nước.
  + - Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
  - Các yếu tố cấu thành quá trình kiểm soát đối với hành chính nhà nước:
  + Chủ thể kiểm soát: cá nhân tổ chức bên trong và bên ngoài hệ thống hành chính nhà nước ( thanh tra chính phủ và thanh tra ủy ban nhân dân).
  + Đối tượng kiểm soát: Chủ thể quản lý hành chính nhà nước.
  + Khách thể: Hoạt động quản lý hành chính thể hiện hai dạng là quyết định hành chính và hành vi hành chính.
  + Mục tiêu kiểm soát: Đảm bảo tính pháp chế hiệu lực hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nước, công bằng xã hội và quyền con người.


  2.Sự cần thiết phải kiểm soát đối với hành chính nhà nước:

  - Đảm báo pháp chế xã hội chủ nghĩa.
  - Đảm bảo chủ thể hành chính nhà nước thực hiện đúng thẩm quyền tránh tình trạng lạm quyền.
  - Đảm bảo giữ vững bản chất của nhà nước.
  - Giữ vững bản chất chế độ chính trị.
  - Đảm bảo thu chi ngân sách nhà nước của chủ thể quản lý hành chính nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

  3.Các dạng hình thức kiểm soát đối với hành chính nhà nước:

  - Hình thức kiểm soát là những biểu hiện ra bên ngoài của hoạt động kiểm soát gồm:
  + Giám sát.
  + Thanh tra.
  + Kiểm tra.
  + Kiểm toán.

  3.1 Giám sát:

  - Giám sát là theo dõi xem xét và đánh giá hoạt động của đối tượng trong việc thực hiện các quy định và đưa ra các biện pháp tắc động tích cực để buộc hoặc hướng đối tượng theo đúng những quy định nhằm đạt được mục tiêu đã định sẵn.
  - Chủ thể giám sát:
  + Các cơ quan quyền lực nhà nước ( quốc hội , hội đồng nhân dân các cấp).
  + Cơ quan tư pháp.
  + Các tổ chức xã hội.
  + Công dân.
  - Quan hệ giám sát chủ yếu được thể hiện ngoài quan hệ trực thuộc theo chiều dọc của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước.


  3.2 Kiểm tra:

  - Khái niệm:
  + Kiểm tra là xem xét đánh giá kết luận về hoạt động của các đối tượng trong việc tuân thủ các quy định và áp dụng các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý những vi phạm.
  - Kiểm tra là khái niệm rộng được hiểu theo hai nghĩa:
  + Kiểm tra là hoạt động thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới trong mối quan hệ trực thuộc nhằm xem xét đánh giá mọi hoạt động của cấp dưới khi cần thiết.

  3.3 Thanh tra:

  - Thanh tra là xem xét đánh giá hoạt động của đối tượng trong việc thực hiện cac quy định và đưa ra kết luận, kiến nghị và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm.
  - Hình thức thanh tra:
  + Thanh tra hành chính:
  + - Theo cấp hành chính
  + - Lĩnh vực thực hiện chính sách, pháp luật, và nhiệm vụ của đối tượng thanh tra.
  + - Đối tượng thanh tra là cơ quan ca nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của chủ thể thanh tra.
  + - Thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh, huyện.
  + Thanh tra chuyên nghành:
  + - Là thanh tra nghành lĩnh vực.
  + - Lĩnh vực : Việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn ký thuật quy tắc quản lý của nghành lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
  + - Cơ quan thanh tra và đối tượng thanh tra không có quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức.
  + - Thanh tra bộ, thanh tra sở.
  3.4 kiểm toán.

  II. Kiểm soát bên ngoài của hành chính nhà nước:

  1. Kiểm soát của quốc hội:

  - Vị trí pháp lý là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
  - Giám sát của quốc hội đối với hành chính nhà nước chức năng hiến định.
  - Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước đối với việc tuân thủ hiến pháp, luật, nghị quyết của quốc hội.
  - Hình thức giám sát:
  + Nghe thảo luận và đánh giá báo cáo của chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ.
  + Đại biểu quốc hội chất vấn thành viên của chính phủ.
  + Đại biểu quốc hội giám sát và có quyền yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng các biện pháp khắc phục những hình vi vi phạm.
  + Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri nghe yêu cầu kiến nghị , khiếu nại, tố cáo của cử tri hoặc tham gia dự họp của hội đồng nhân dân.
  + Trong trường hợp đặc biệt, quốc hội có thể thành lập những đoàn kiểm tra đặc biệt,những ủy ban lâm thời để kiểm tra xem xét những vụ việc đặc biệt.
  - Tính quyền lực của quốc hội trong bộ máy hành chính nhà nước được thể hiện:
  + Về tổ chức:
  + - Quyết định thành lập bãi bỏ các bộ cơ quan ngâng bộ.
  + - Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  + - Bãi bỏ các văn bản của chính phủ trái hiến pháp,luật, nghị quyết của quốc hội trên các lĩnh vực.
  + Về nhân sự:
  + - Quốc hội bầu bổ nhiệm bãi nhiệm của chức danh cao nhất của bộ máy nhà nước trong đó có thut tướng chính phủ.
  + - Phê chuẩn đề nghị của thủ tướng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức phó thủ tướng và các thành viên khác của chính phủ.
  - Đánh giá:
  + Hiệu quả trong việc chất vấn đại biểu quốc hội.
  + Chất lượng của đại biểu quốc hội trong việc theo dõi xem xét.
  + Việc tiếp xúc cử tri có theo mong muốn của người dân.
  + Luật, pháp lệnh, nghị quyết của quốc hội có theo mong muốn của người dân hay chưa.

  2.Giám sát của Hội đồng nhân dân:

  - Vị trí:
  + Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
  - Vai trò:
  + Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện giám sát đối với hoạt động của ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân,các cơ quan tổ chức trực thuộc mình cũng như trực thuộc cấp trên đóng tại địa phương.
  - Phạm vi : Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trên mọi nghành mọi lĩnh vực trong địa phương.
  - Hình thức giám sát:
  + Nghe thảo luận đánh giá báo cáo của ủy ban nhân dân các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân qua các kỳ họp của hội đồng nhân dân.
  + Chất vấn các thành viên của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn.
  + Giám sát thông qua thường trực hội đồng nhân dân , các ban hội đồng nhân dân.
  + Giám sát thông qua đại biểu trong khu vực dân bầu.
  - Tính hiệu lực trong giám sát của hội đồng nhân dân đối với hành chính nhà nước:
  + Hội đồng nhân dân bầu và bãi nhiệm các thành viên của ủy ban nhân dân.
  + Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ, bãi bỏ quyết định chỉ thị sai trái của ủy ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp dưới.

  3.Giám sát của tóa án nhân dân:

  - Vị trí: Tòa án nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân địa phương tòa án quân sự và các tòa án khác là cơ quan xét xử của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
  + Thông qua các phiên tòa xét xử các vụ hình sự, dân sự, lao động ... tòa án thực hiện chức năng giám sát đối với hành chính nhà nước.
  - Vai trò:
  + Nhằm kiểm tra tính hợp pháp của chủ thể quản lý hành chính nhà nước và các hành vi của chủ thể quản lý hành chính nhà nước bị nhân dân khiếu kiện.
  + Phán quyết về bồi thường thiệt hại cho công dân,các tổ chức do quyết định và các hành vi đó gây ra.
  - Giám sát thông qua tài phán hành chính.

  4.Giám sát các tổ chức chính trị- xã hội:

  - Được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật.
  - Nội dung giám sát:
  + Việc thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước.
  + kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước.
  + Mục đích: Giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực vi phạm pháp luật.

  5.Kiểm tra của đảng:

  - Gắn với sự lãnh đạo của đảng đối với hành chính nhà nước.
  - Hình thức:
  + Lắng nghe các đảng viên báo cáo.
  + Trực tiếp kiểm tra hoạt động của đảng viên.
  - Chế tài:
  + kỷ luật đảng.
  + Đề nghị xử lý hành vi,quyết định hành chính vi phạm pháp luật.
  + Đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự trước tòa án.

  6.Giám sát của công dân:

  - Hình thức:
  + Gián tiếp : Thông qua tổ chức chính trị - xã hội.
  + Trực tiếp : Yêu cầu kiến nghị, khiếu lại, tố cáo.

  7.Kiểm toán nhà nước:

  - Do quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
  - Nội dung:
  + Kiểm tra báo cáo tài chính.
  + Kiểm toán việc sử dụng ngân sách tiền và tài sản của nhà nước.
  - Mục đích:
  + Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng thất thoát lãng phí nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách , tiền và tài sản của nhà nước.

  8.Giám sát của công luận đối với hành chính nhà nước:

  - Hình thức:
  + Thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo chí, phát thanh truyền hình.
  + Tổ chức xã hội.
  - Tính chất:
  + Không mang tính quyền lực nhà nước , không sử dụng biện pháp cưỡng chế hành chính nhà nước.
  + Chỉ mang biện pháp tích cực như giáo dục thuyết phục.

  III.Kiểm soát nội bộ hành chính nhà nước:
  1.Hoạt động thanh tra nhà nước:

  - Thanh tra nhà nước là hoạt động kiểm soát do một bộ máy đặc biệt thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tiến hành – bộ máy thanh tra.- nên thuộc loại hình kiểm soát nội bộ.
  - Mục đích của hoạt động:
  + Nhằm phòng ngừa phát hiện và xử lý về hành vi vi phạm pháp luật.
  + Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý , chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục.
  + Phát huy nhân tố tích cực.
  + Góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước
  + Bảo vệ lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội.
  - Thanh tra nhà nước là việc xem xét, kết luận của cơ quan thanh tra đối với thực hiện chính sách , pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trinhg tự, thủ tục được quy định trong luật thanh tra và các văn bản luật khác.
  - Cơ cấu tổ chức : bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành.
  + Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước cấp hành chính đối với chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, của cơ quan, tổ chức cá nhân, thuộc quyền quản lý trực tiếp.
  + Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm :
  + - Thanh tra chính phủ : là cơ quan của chính phủ , chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong phạm vi quản lý nhà nước của chính phủ.
  + - Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( Thanh tra tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc ủy ban.
  + Thanh tra huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( Thanh tra huyện) là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân huyện.
  + Thanh tra chuyên nghành là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước theo nghành, lĩnh vực đối với cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật , những quy định chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý nghành, lĩnh vực.thuộc thẩm quyền quản lý .
  + Cơ quan thanh tra chuyên nghành bao gồm:
  + - Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ ( thanh tra bộ) là cơ qua của bộ, có trách nhiệm giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước cua bộ.
  + - Thanh tra sở có trách nhiệm giúp giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên nghành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc sở.
  - Hoạt động thanh tra:
  + Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất.
  + Thanh tra là hoạt động kiểm soát nội bộ, đối tượng thanh tra có nghĩa vụ chấp hành quyết định thanh tra
  + Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ cung cấp kịp thời đầy đủ , chính xác các thông tin tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thanh tra .
  + Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật.
  + Hoạt động thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai , dân chủ, kịp thời.
  + Hoạt động thanh tra không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan , tổ chức là đối tượng thanh tra.

  2.Kiểm tra:

  - Kiểm tra là công việc thường xuyên , quan trọng.
  - Kiểm tra đối với hoạt động hành chính rất đa dạng và do cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng thực hiện.
  - Kiểm tra bao gồm kiểm tra chức năng và kiểm tra nội bộ.
  + Kiểm tra chức năng , cơ quan tiến hành có quyền yêu cầu cơ quan bị kiểm tra đình chỉ,sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định bất hợp pháp trong lĩnh vực đang thanh tra , nhưng không có quyền tự mình bãi bỏ các quyết định này.
  + Hoạt động kiểm tra nội bộ là hoạt động do thủ trưởng cơ quan tiến hành nhằm mục đích đánh giá tổng thể hoạt động cuả cơ quan hay những hoạt động nhất định của nó trong quá trình thực hiện các kế hoạch giúp cho hoạt động đi đúng mục tiêu đặt ra.
  - Nguyên tắc việc kiểm tra trong nội bộ cơ quan:
  + Kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên.
  + kiểm tra phải khách quan.
  + Kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, công khai đúng pháp luật.
  + Kiểm tra phải chỉ ra sự khác biệt giữa hoạt động thực tế với kế hoạch.
  + Kiểm tra phải chỉ ra nguyên nhân của các sai lệch và đưa tới những hoạt động xử lý kết quả kiểm tra.
  + Phải có kết luận kiểm tra.
  "Học làm việc,làm người, làm cán bộ"

Tags:

None